Forvaltningsdatabasen

Statens filmproduksjonsutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens filmproduksjonsutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens filmproduksjonsutvalg
Utvalgsnummer: 2159000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1955
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1955 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Vurdering og innstilling av søknader om statsgaranti for produksjonslån til spillefilm.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 0 19 234000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 5 5 22 177000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 20 200500 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 4 19 237590 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 23 273541 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 22 229776 Vedkommende departement
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 29 219198 Vedkommende departement
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 28 239817
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 29 210000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 5 5 0 0
1990 Kirke- og kulturdepartementet 5 5 13 180000
1991 Kulturdepartementet 5 5 15 311365
1992 Kulturdepartementet 5 5 6 110329
1993 Kulturdepartementet 5 5 6 166129
1994 Kulturdepartementet 5 5 0 56596
1995 Kulturdepartementet 5 5 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Sølve Skagen 1 301 Regissør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Karin Zetlitz-Hærem 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Nina Matheson 2 301 Filmsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Statsstipendiat Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anja Breien 2 301 Regissør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Eli Ryg 2 301 Programsekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Lasse Glomm 1 301 Regissør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Anne Siri Bryhni 2 301 Filmarbeider Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sigbjørn Hølmebakk 1 301 Forfatter Av departement 1970 1970
1980 Leder Paal-Helge Haugen 1 1017 Forfatter Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anja Breien 2 301 Regissør Av departement 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Kaare Bagøien 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Kaare Bagøien 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Eli Ryg 2 301 Regissør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lasse Glomm 1 301 Regissør Av departement 1970
1983 Andre tilknyttede personer Rolv Håan 1 301 Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Statsstipendiat Av departement 1970
1983 Andre tilknyttede personer Oddvar Einarson 1 815 Filmarbeider Av departement 1970
1984 Andre tilknyttede personer Svein H. Toreg 1 301 Produsent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Statsstipendiat Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Kaare Bagøien 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lasse Glomm 1 301 Regissør Av departement 1970
1984 Andre tilknyttede personer Rolv Håan 1 301 Filmfotograf Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Tore Breda Thoresen 1 301 Programredaktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eli Ryg 2 301 Regissør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erling Bø 1 301 Journalist Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Tore Breda Thoresen 1 301 Programredaktør Av departement 1970 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Kaare Bagøien 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Thore Langfeldt 1 301 Psykolog Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Karin Lorentzen 2 301 Forfatter Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Nicole Macé 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Rolv Håan 1 301 Filmfotograf Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1985 Varamedlem og nestleder Christian Boe Astrup 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Andre tilknyttede personer Svein H. Toreg 1 301 Filmprodusent Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Petter Vennerød 1 301 Filmprodusent Av departement 1970
1985 Leder Finn Kvalem 1 301 Skuespiller Av departement 1970
1986 Leder Gudrun Waadeland 2 301 Teatersjef Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Kaare Bagøien 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Leder Finn Kvalem 1 301 Skuespiller Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Thore Langfeldt 1 301 Psykolog Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Karin Lorentzen 2 301 Forfatter Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Olav Brynjulfsen 1 301 Filmmaker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Rolv Håan 1 301 Filmfotograf Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erling Bø 1 301 Journalist Av departement 1970
1986 Varamedlem og nestleder Christian Boe Astrup 1 301 Redaktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Petter Vennerød 1 301 Filmprodusent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Nicole Macé 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Egil Rafto 1 1201 Journalist Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Kaare Bagøien 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Thore Langfeldt 1 301 Psykolog Av departement 1970
1987 Leder Gudrun Waadeland 2 301 Teatersjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Nicole Macé 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Petter Vennerød 1 301 Filmprodusent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Erling Bø 1 301 Journalist Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kari Bremnes 2 301 Journalist Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jan Olav Brynjulfsen 1 301 Filmmaker Av departement 1970
1987 Varamedlem og nestleder Egil Rafto 1 1201 Journalist Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Erling Bø 1 301 Journalist Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Petter Vennerød 1 301 Filmprodusent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Nicole Macé 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Thore Langfeldt 1 301 Psykolog Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jan Olav Brynjulfsen 1 301 Filmmaker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1988 Medlem og sekretær Kirsten Bryhni 2 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1988 Leder Gudrun Waadeland 2 301 Teatersjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Kari Bremnes 2 301 Journalist Av departement 1970
1988 Varamedlem og nestleder Egil Rafto 1 1201 Journalist Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Vibeke Løkkeberg 2 214 Filmprodusent Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Kirsten Bryhni 2 301 Førstekonsulent Av andre 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Skårderud 1 301 Psykiater Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ingeborg Kvamme 2 301 Scenograf Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Inge Lise Langfeldt 2 301 Filmklipper Av departement 1970
1989 Leder Thore Langfeldt 1 301 Sexolog Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Lars Borg 1 301 Filmprodusent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bente Erichsen 2 423 Filmregissør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Lars Thomas Braaten 1 1103 Amanuensis Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tom Remlov 1 1201 Teatersjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem David Wingate 1 9961 Dramaturg Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Vibeke Løkkeberg 2 214 Filmprodusent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingeborg Kvamme 2 301 Scenograf Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Lars Borg 1 301 Filmprodusent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Inge Lise Langfeldt 2 301 Filmklipper Av departement 1970
1990 Leder Skårderud 1 301 Psykiater Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Unni Straume 2 301 Forfatter Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bente Erichsen 2 423 Kulturdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Lars Thomas Braaten 1 1103 Amanuensiss Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tom Remlov 1 1201 Teatersjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem David Wingate 1 9961 Dramaturg Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Unni Straume 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ellen Horn 2 301 Skuespiller Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Eva Isaksen 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Marit Myrstad 2 1601 Stipendiat Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Eva Isaksen 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Unni Straume 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ellen Horn 2 301 Teatersjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kultursjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Marit Myrstad 2 1601 Stipendiat Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ellen Horn 2 301 Teatersjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Unni Straume 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Eva Isaksen 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kultursjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Marit Myrstad 2 1601 Stipendiat Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Eva Isaksen 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ellen Horn 2 301 Teatersjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Unni Straume 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kultursjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Marit Myrstad 2 1601 Stipendiat Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ellen Horn 2 301 Teatersjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Unni Straume 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Eva Isaksen 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kulturdirektør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne Marit Myrstad 2 1601 Stipendiat Av departement 1970