Forvaltningsdatabasen

Det sakkyndige råd for åndsverker

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det sakkyndige råd for åndsverker" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det sakkyndige råd for åndsverker
Utvalgsnummer: 2166000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet i henhold til Lov 12.5.1961 om opphavsrett til åndsverk m.v. paragraf 53.
Mandat:
Rådet skal gi hjelp til departementet med gjøremål etter lov om opphavsrett til åndsverk.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 20 0 0 0
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 20 20 0 0
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 0 20837 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 0 0 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 1 29384 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 3 26000 Vedkommende departement
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 3 70000 Vedkommende departement
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 3 55000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 2 158000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 2 130000
1990 Kirke- og kulturdepartementet 20 20 1 0
1991 Kulturdepartementet 20 20 1 16810
1992 Kulturdepartementet 20 20 2 50000
1993 Kulturdepartementet 20 20 1 114949
1994 Kulturdepartementet 20 20 3 615315
1995 Kulturdepartementet 20 20 1 157425
1996 Kulturdepartementet 20 20 0 0
1997 Kulturdepartementet 20 20 1 37105
2002 Kultur- og kirkedepartementet
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Brikt Jensen 1 219 Forlagsdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Britta Skaar 2 219 Grafiker Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Joseph Grimeland 1 220 Billedhogger Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem John Brandrud 1 233 Overbibliotekar Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Hans Ro 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Sigrid Christie 2 301 Førstekonservator Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Sigurd Johannessen 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Else Hagen 2 301 Grafiker Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Hjørdis Egner 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gudrun Brandt 2 301 Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Stig Paus 1 301 Inspektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Høyesterettsadvokat Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Halfdan Kielland 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Nilsen 1 301 Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Vanlig medlem Elisabeth Refsum 2 301 Referansesjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Aagot Noss 2 301 Førstekonservator Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Otto Kaltenborn 1 301 Rektor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Thorleif Storaas 1 301 Skolestyrer Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Trygve Moe 1 301 Formann Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Knut Ramberg 1 501 Redaktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Camilla Carlson 2 605 Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Tore Norbye 1 631 Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Egil Haxthow 1 219 Forfatter Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Eva Bull Holte 2 219 Tegner Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjørg Granlund 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Signe Bakken 2 301 Redaktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Knut-Jørgen Erichsen 1 301 Filmprodusent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kari Rolfsen 2 301 Billedhugger Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Trygve Moe 1 301 Journalist Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar Blanck 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Elisabeth Tostrup 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Fridtjof Backer-Grøndahl 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Marit E. Christiansen 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1970 1970
1981 Nestleder Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bitten Hopstock Bergersen 2 301 Interiørarkitekt Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Hans Ro 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Sigurd Johannessen 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Maj Sønstevold 2 301 Komponist Av departement 1970 1970
1981 Leder Birger Stuevold Lassen 1 301 Dosent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ruth Hillestad 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Arne Damsgaard 1 301 Disponent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Sigmund Reite 1 301 Grafiker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bente Skauge 2 301 Lektor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Helge Johan Thue 1 301 Amanuensis Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Hjørdis Egner 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Astri M. Lund 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anne Breivik 2 301 Grafiker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jac Brun 1 301 Fotograf Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jon Bing 1 301 Amanuensis Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Cathrine Senje 2 301 Lektor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Halfdan Kielland 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Elisabeth Refsum 2 301 Referansesjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Cato Mansrud 1 301 Interiørarkitekt Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ulf Aas 1 301 Tegner Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Knut Ramberg 1 501 Redaktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem John Brandrud 1 533 Overbibliotekar Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Camilla Carlson 2 605 Forfatter Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Olav Orud 1 720 Billedhogger Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Maren Svare 2 1122 Lærer Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Olaug Svartveit 2 1247 Adjunkt Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kirsten Stokmo 2 1902 Fotograf Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Egil Haxthow 1 219 Forfatter Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Eva Bull Holte 2 219 Tegner Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Marit E. Christiansen 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ulf Aas 1 301 Tegner Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Cato Mansrud 1 301 Interiørarkitekt Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Sigurd Johannessen 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Leder Birger Stuevold Lassen 1 301 Dosent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjørg Granlund 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Sigmund Reite 1 301 Grafiker Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Helge Johan Thue 1 301 Amanuensis Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Halfdan Kielland 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Elisabeth Tostrup 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arne Damsgaard 1 301 Disponent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Knut-Jørgen Erichsen 1 301 Filmprodusent Av departement 1970
1983 Nestleder Karin M. Bruzelius 2 301 Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Hans Ro 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Trygve Moe 1 301 Journalist Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Hjørdis Egner 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ruth Hillestad 2 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jon Bing 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jac Brun 1 301 Fotograf Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Signe Bakken 2 301 Redaktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Astri M. Lund 2 301 Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Fridtjof Backer-Grøndahl 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Cathrine Senje 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anne Breivik 2 301 Billedkunstner Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Einar Blanck 1 301 Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kari Rolfsen 2 301 Billedkunstner Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Maj Sønstevold 2 301 Komponist Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bente Skauge 2 301 Lektor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Elisabeth Refsum 2 301 Referansesjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Ramberg 1 501 Redaktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem John Brandrud 1 533 Overbibliotekar Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Camilla Carlson 2 605 Forfatter Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Olav Orud 1 720 Billedhogger Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Maren Svare 2 1122 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Olaug Svartveit 2 1247 Adjunkt Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kirsten Stokmo 2 1902 Fotograf Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne Breivik 2 104 Billedkunstner Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne Winterthun 2 213 Fotograf Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eva Bull Holte 2 219 Tegner Av departement 1970
1984 Leder Harald Bjelke 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Egil Haxthow 1 219 Forfatter Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Øyvind C. Vennerød 1 301 Filmprodusent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Victor Lind 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jon Bing 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigmund Reite 1 301 Grafiker Av departement 1970
1984 Nestleder Astri M. Lund 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Elisabeth Refsum 2 301 Referansesjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Signe Bakken 2 301 Redaktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jac Brun 1 301 Fotograf Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ruth Hillestad 2 301 Kontorsjef Av departement 1970 1970
1984 Leder Birger Stuevold Lassen 1 301 Dosent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Halfdan Kielland 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Bitten Hopstock 2 301 Interiørarkitekt Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Bente Skauge 2 301 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigurd Johannessen 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Marit E. Christiansen 2 301 Førstekonservator Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Hjørdis Egner 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Cathrine Senje 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut-Jørgen Erichsen 1 301 Filmprodusent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingun Bøhn 2 301 Tegner Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar Blanck 1 301 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Andreas Skartveit 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1984 Nestleder Karin M. Bruzelius 2 301 Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eystein Sigurdsson 1 301 Grafiker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kirsti Rønning 2 301 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørg Granlund 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Hans Ro 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Fridtjof Backer-Grøndahl 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne Damsgaard 1 301 Disponent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Elisabeth Tostrup 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Knut Rumohr 1 301 Tegner Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Maj Sønstevold 2 301 Komponist Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Trygve Moe 1 301 Journalist Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Lill Horg Meinich 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ulf Aas 1 301 Tegner Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Cato Mansrud 1 301 Interiørarkitekt Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kari Rolfsen 2 301 Billedkunstner Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Ramberg 1 501 Redaktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem John Brandrud 1 533 Overbibliotekar Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Sigfred Torp 1 604 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Camilla Carlson 2 605 Forfatter Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Haslerud 1 626 Musikkforlagssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Olav Orud 1 720 Billedhogger Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem (lillen) Janett Vogt 2 815 Billedkunstner Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Theis M. Theisen 1 1003 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Maren Svare 2 1122 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Liv Sandberg 2 1201 Filmprodusent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Olaug Svartveit 2 1247 Adjunkt Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jorunn Ringstad 2 1428 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Liv Trygstad 2 1601 Grafiker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Johannes Brandtzæg 1 1702 Redaktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kirsten Stokmo 2 1902 Fotograf Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne Winterthun 2 213 Fotograf Av departement 1970
1985 Leder Harald Bjelke 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Victor Lind 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lill Horg Meinich 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingun Bøhn 2 301 Tegner Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Andreas Skartveit 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eystein Sigurdsson 1 301 Grafiker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Knut Rumohr 1 301 Tegner Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lars Groth 1 301 Utviklingssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kirsti Rønning 2 301 Lektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sigfred Torp 1 604 Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Haslerud 1 626 Musikkforlagssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem (lillen) Janett Vogt 2 815 Billedkunstner Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Theis M. Theisen 1 1003 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Liv Sandberg 2 1201 Filmprodusent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jorunn Ringstad 2 1428 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Liv Trygstad 2 1601 Grafiker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Johannes Brandtzæg 1 1702 Redaktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 133 Journalist Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Winterthun 2 213 Fotograf Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1986 Leder Harald Bjelke 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kirsti Rønning 2 301 Lektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Lars Groth 1 301 Utviklingssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ingun Bøhn 2 301 Tegner Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Lill Horg Meinich 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Andreas Skartveit 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Victor Lind 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Rumohr 1 301 Tegner Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Eystein Sigurdsson 1 301 Grafiker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Sigfred Torp 1 604 Rektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Haslerud 1 626 Musikkforlagssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem (lillen) Janett Vogt 2 815 Billedkunstner Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Theis M. Theisen 1 1003 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Liv Sandberg 2 1201 Filmprodusent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jorunn Ringstad 2 1428 Lærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Liv Trygstad 2 1601 Grafiker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Johannes Brandtzæg 1 1702 Redaktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 103 Redaksjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Winterthun 2 213 Fotograf Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1987 Leder Harald Bjelke 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kirsti Rønning 2 301 Lektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lars Groth 1 301 Utviklingssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Andreas Skartveit 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ingun Bøhn 2 301 Tegner Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Knut Rumohr 1 301 Tegner Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Lill Horg Meinich 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Eystein Sigurdsson 1 301 Grafiker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Victor Lind 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Sigfred Torp 1 604 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne Haslerud 1 626 Musikkforlagssj Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem (lillen) Janett Vogt 2 815 Billedkunstner Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Theis M. Theisen 1 1003 Lærer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Liv Sandberg 2 1201 Filmprodusent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jorunn Ringstad 2 1428 Lærer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Liv Trygstad 2 1601 Grafiker Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Johannes Brandtzæg 1 1702 Redaktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anne Winterthun 2 213 Fotograf Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 Advokat Av departement 1970
1988 Leder Harald Bjelke 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Lars Groth 1 301 Utviklingssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anne Skatvedt 2 301 Informasjonssje Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingun Bøhn 2 301 Tegner Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Lill Horg Meinich 2 301 Arkitekt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kirsti Rønning 2 301 Lektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Eystein Sigurdsson 1 301 Grafiker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Rumohr 1 301 Tegner Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Andreas Skartveit 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Victor Lind 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Sigfred Torp 1 604 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Haslerud 1 626 Musikkforlagssj Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem (lillen) Janett Vogt 2 815 Billedkunstner Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Theis M. Theisen 1 1003 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Liv Sandberg 2 1201 Filmprodusent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jorunn Ringstad 2 1428 Lærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Liv Trygstad 2 1601 Grafiker Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Johannes Brandtzæg 1 1702 Redaktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Turid Holter 2 103 Billedkunstner Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Sidsel C. Karlsen 2 216 Billedkunstner Av departement 1970
1989 Leder Harald Bjelke 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Jorun Teigen 2 219 Journalist Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 Advokat Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Rune Hagberg 1 219 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ellen Jacobsen 2 301 Produksjonssekr Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Kjersti Scheen 2 301 Tegner Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Bjørg Granlund 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Tormod Alnæs 1 301 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hjørdis Egner 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Tor Arne Barstad 1 301 Forsker Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Øyvor Helle 2 301 Interiørarkitek Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Programsekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Marianne Brochman 2 301 Tegner Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Lill Horg Meinich 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Sæmund Fiskvik 1 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Nestleder Astri M. Lund 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Aslaug Moksnes 2 301 Lektor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Andreas Skartveit 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Arne Damsgaard 1 301 Disponent Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Halfdan Kielland 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Jon Bing 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Karin Bjerke 2 301 Lektor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Inger Lampe Søholt 2 301 Grafiker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Aase Hedstrøm 2 301 Komponist Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ketil Lund 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Øyvind Norheim 1 301 Avdelingsbiblio Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tom G. Eilertsen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Haslerud 1 626 Musikkforlagssj Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Cato Arveschoug 1 706 Daglig Leder Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Theis M. Theisen 1 1003 Lærer Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Gøran Oldieck 1 1201 Grafiker Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Oddrun Natvig 2 1201 Lærer Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kim Småge 2 1504 Forfatter Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Johannes Brandtzæg 1 1702 Redaktør Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Lars Hansen Juvik 1 1702 Biblioteksjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kirsten Stokmo 2 1902 Fotograf Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Turid Holter 2 103 Billedkunstner Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sidsel C. Karlsen 2 216 Tekstilkunstner Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jorun Teigen 2 219 Journalist Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Rune Hagberg 1 219 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjersti Scheen 2 301 Tegner Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Øyvor Helle 2 301 Interiørarkitek Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Inger Lampe Søholt 2 301 Grafiker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Programsekretær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Arne Barstad 1 301 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sæmund Fiskvik 1 301 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ellen Jacobsen 2 301 Produksjonssekr Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Øyvind Norheim 1 301 Avdelingsbiblio Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tom G. Eilertsen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Aslaug Moksnes 2 301 Lektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Aase Hedstrøm 2 301 Komponist Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tormod Alnæs 1 301 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Marianne Brochman 2 301 Tegner Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Karin Bjerke 2 301 Lektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Cato Arveschoug 1 706 Daglig Leder Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Oddrun Natvig 2 1201 Lærer Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gøran Oldieck 1 1201 Grafiker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kim Småge 2 1504 Forfatter Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Lars Hansen Juvik 1 1702 Biblioteksjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kirsten Stokmo 2 1902 Fotograf Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Turid Holter 2 103 Billedkunstner Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Sidsel C. Karlsen 2 216 Tekstilkunstner Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Rune Hagberg 1 219 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Jorun Teigen 2 219 Journalist Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Øyvind Norheim 1 301 Avdelingsbiblio Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Inger Lampe Søholt 2 301 Grafiker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ellen Jacobsen 2 301 Produksjonssekr Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Tom G. Eilertsen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Arne Barstad 1 301 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Øyvor Helle 2 301 Interiørarkitek Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Aslaug Moksnes 2 301 Lektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Marianne Brochman 2 301 Tegner Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Aase Hedstrøm 2 301 Komponist Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Sæmund Fiskvik 1 301 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Karin Bjerke 2 301 Lektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Programsekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjersti Scheen 2 301 Tegner Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tormod Alnæs 1 301 Professor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Cato Arveschoug 1 706 Daglig Leder Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Oddrun Natvig 2 1201 Lærer Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gøran Oldieck 1 1201 Grafiker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kim Småge 2 1504 Forfatter Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Lars Hansen Juvik 1 1702 Biblioteksjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kirsten Stokmo 2 1902 Fotograf Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Turid Holter 2 103 Billedkunstner Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Sidsel C. Karlsen 2 216 Tekstilkunstner Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Rune Hagberg 1 219 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Jorun Teigen 2 219 Journalist Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Sæmund Fiskvik 1 301 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eirik Djønne 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Øyvind Norheim 1 301 Avdelingsbiblio Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Aase Hedstrøm 2 301 Komponist Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Programsekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Tom G. Eilertsen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Inger Lampe Søholt 2 301 Grafiker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Mie Berg 2 301 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Karin Bjerke 2 301 Lektor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Aslaug Moksnes 2 301 Lektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjersti Scheen 2 301 Tegner Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Marianne Brochman 2 301 Tegner Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tor Arne Barstad 1 301 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Paul Hedlund 1 301 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ellen Jacobsen 2 301 Produksjonssekr Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Øyvor Helle 2 301 Interiørarkitek Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tormod Alnæs 1 301 Professor Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Cato Arveschoug 1 706 Daglig Leder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Oddrun Natvig 2 1201 Lærer Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Gøran Oldieck 1 1201 Grafiker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kim Småge 2 1504 Forfatter Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lars Hansen Juvik 1 1702 Biblioteksjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kirsten Stokmo 2 1902 Fotograf Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Turid Holter 2 103 Billedkunstner Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Bjørg Omholt 2 216 Lærer Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Rune Hagberg 1 219 Direktør Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 Lagdommer Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Carl Wilhelm Tyren 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Leder Harald Bjelke 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Jorun Teigen 2 219 Journalist Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Kåre Kolberg 1 301 Komponist Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Tom G. Eilertsen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Karin Bjerke 2 301 Lektor Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Jon Bing 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1993 Nestleder Astri M. Lund 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Tove Krogdahl 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Morten Berner 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Inger Lampe Søholt 2 301 Grafiker Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Paul Hedlund 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Ellen Jacobsen 2 301 Produksjonssekr Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Lill Horg Meinich 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Hilde Mæhlum 2 301 Billedhugger Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arne Damsgaard 1 301 Disponent Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Sæmund Fiskvik 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Ulla Tarras-Wahlberg 2 301 Prosjektleder Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Carl Oscar Schelbred 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Hjørdis Egner 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Gabriella Johansen 2 301 Fotograf Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tor Arne Barstad 1 301 Forsker Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Mie Berg 2 301 Forsker Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Programsekretær Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Arne Haslerud 1 626 Musikkforlagssj Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Cato Arveschoug 1 706 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Gerd Eckhoff Salvesen 2 1001 Distriktsbiblio Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Vigdis Rognøy Fossåskaret 2 1142 Rektor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Gøran Oldieck 1 1201 Grafiker Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Håkon Askeland 1 1260 Logoped Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Aslaug Nesje Bjørlo 2 1445 Biblioteksjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kim Småge 2 1601 Forfatter Av departement 1970 1970
1993 Vanlig medlem Johannes Brandtzæg 1 1702 Redaktør Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Bjørg Omholt 2 216 Lárer Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Carl Wilhelm Tyren 1 219 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Tove Krogdahl 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Hilde Mæhlum 2 301 Billedhugger Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ulla Tarras-Wahlberg 2 301 Prosjektleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Trygve Ramberg 1 301 Adm Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Morten Berner 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Carl Oscar Schelbred 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kåre Kolberg 1 301 Komponist Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gabriella Johansen 2 301 Fotograf Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gerd Eckhoff Salvesen 2 1001 Distriktsbiblio Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Vigdis Rognøy Fossåskaret 2 1142 Rektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Aslaug Nesje Bjørlo 2 1445 Biblioteksjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Håkon Askeland 1 1820 Logoped Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bjørg Omholt 2 216 Lærer Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Carl Wilhelm Tyren 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ulla Tarras-Wahlberg 2 301 Prosjektleder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Morten Berner 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Tove Krogdahl 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kåre Kolberg 1 301 Komponist Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Hilde Mæhlum 2 301 Billedhugger Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Gabriella Johansen 2 301 Fotograf Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Carl Oscar Schelbred 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Arnfinn Johnsen 1 401 Fotograf Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Gerd Eckhoff Salvesen 2 1001 Distriktsbiblio Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Vigdis Rognøy Fossåskaret 2 1142 Rektor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Aslaug Nesje Bjørlo 2 1445 Biblioteksjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Håkon Askeland 1 1820 Logoped Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kirsten Stokmo 2 1902 Fotograf Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bjørg Omholt 2 216 Lærer Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Carl Wilhelm Tyren 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Carl Oscar Schelbred 1 301 Billedkunstner Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tove Krogdahl 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Hilde Mæhlum 2 301 Billedhugger Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kåre Kolberg 1 301 Komponist Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ulla Tarras-Wahlberg 2 301 Prosjektleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Morten Berner 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Håkon Askeland 1 301 Logoped Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arnfinn Johnsen 1 401 Fotograf Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Cato Arveschoug 1 706 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Gerd Eckhoff Salvesen 2 1001 Distriktsbiblio Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Vigdis Rognøy Fossåskaret 2 1142 Rektor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Aslaug Nesje Bjørlo 2 1445 Biblioteksjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kirsten Stokmo 2 1902 Fotograf Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Turid Holter 2 103 Billedkunstner Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Bjørg Omholt 2 216 Lærer Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Carl Wilhelm Tyren 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Ellen Jacobsen 2 219 Produksjonssekr Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Jorun Teigen 2 219 Journalist Av departement 1970 1970
1997 Leder Harald Bjelke 1 219 H.R.Advokat Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Morten Berner 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Rune Hagberg 1 301 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Programsekretær Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Arne Damsgaard 1 301 Disponent Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 301 Lagdommer Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Carl Oscar Schelbred 1 301 Billedkunstner Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Kåre Kolberg 1 301 Komponist Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Tom G. Eilertsen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Lill Horg Meinich 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Tor Arne Barstad 1 301 Forsker Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Hilde Mæhlum 2 301 Billedhugger Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Paul Hedlund 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Hjørdis Egner 2 301 Arkitekt Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Håkon Askeland 1 301 Logoped Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Jon Bing 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Tove Krogdahl 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1997 Nestleder Astri M. Lund 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Sæmund Fiskvik 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Mie Berg 2 301 Forsker Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Oddny Sigrunn Sande 2 301 Adjunkt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Inger Lampe Søholt 2 301 Grafiker Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Ulla Tarras-Wahlberg 2 301 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Arnfinn Johnsen 1 401 Fotograf Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Arne Haslerud 1 626 Musikkforlagssj Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Cato Arveschoug 1 706 Daglig Leder Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Frode Bakken 1 806 Leder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gerd Eckhoff Salvesen 2 1001 Distriktsbiblio Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kristine Abelsnes 2 1102 Bibliotekleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Vigdis Rognøy Fossåskaret 2 1142 Rektor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Gøran Oldieck 1 1201 Grafiker Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Aslaug Nesje Bjørlo 2 1445 Biblioteksjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kim Småge 2 1601 Forfatter Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Johannes Brandtzæg 1 1702 Redaktør Av departement 1970 1970
2002 Turid Holter 106 Billedkunstner
2002 Bjørg Omholt 216 Lærer
2002 Carl Wilhelm Tyren 219 Adm. Direktør
2002 Ellen Jacobsen 219 Produksjonssekretær
2002 Jorun Teigen 219 Journalist
2002 Leder Harald Bjelke 219 H.R.Advokat
2002 Maria S. Engøy Duna 231 Underdirektør
2002 Kåre Kolberg 301 Komponist
2002 Arne Damsgaard 301 Disponent
2002 Tor Arne Barstad 301 Forsker
2002 Ragnhild Dæhlin 301 Lagdommer
2002 Carl Oscar Schelbred 301 Billedkunstner
2002 Nestleder Astri M. Lund 301 Advokat
2002 Mie Berg Simonsen 301 Forsker
2002 Oddny Sigrunn Sande 301 Adjunkt
2002 Lill Horg Meinich 301 Arkitekt
2002 Inger Lampe-Søholt 301 Grafiker
2002 Tove Krogdahl 301 Avdelingsdirektør
2002 Hilde Mæhlum 301 Billedhugger
2002 Sæmund Olav Fiskvik 301 Direktør
2002 Tom G. Eilertsen 301 Daglig Leder
2002 Jon Bing 301 Professor
2002 Rune Hagberg 301 Daglig Leder
2002 Hjørdis Egner 301 Arkitekt
2002 Kristin C. Slørdahl 301 Direktør
2002 Paul Hedlund 301 Forlagsdirektør
2002 Oddvar S. Kvam 301 Komponist
2002 Sidsel Mørck 301 Forfatter
2002 Steffen Johanssen 301 Programsekretær
2002 Roar Høyland 301 Rådgiver
2002 Morten Berner 301 Avdelingsdirektør
2002 Arnfinn Johnsen 403 Fotograf
2002 Arne Haslerud 626 Musikkforlagssjef
2002 Frode Bakken 806 Leder
2002 Kristine Abelsnes 1102 Bibliotekleder
2002 Vigdis Rognøy Fossåskaret 1142 Rektor
2002 Gøran Oldieck 1201 Grafiker
2002 Håkon Askeland 1263 Logoped
2002 Kim Småge 1601 Forfatter
2002 Johannes Brandtzæg 1702 Redaktør
2003 Kim Småge Forfatter
2003 Arne Haslerud Musikkforlagssjef
2003 Roar Høyland Rådgiver
2003 Turid Holter Billedkunstner
2003 Frode Bakken Leder
2003 Maria S. Engøy Duna Underdirektør
2003 Tor Arne Barstad Forsker
2003 Oddny Sigrunn Sande Adjunkt
2003 Jorun Teigen Journalist
2003 Inger Lampe-Søholt Grafiker
2003 Sidsel Mørck Forfatter
2003 Hjørdis Egner Arkitekt
2003 Kristin C. Slørdahl Direktør
2003 Sæmund Olav Fiskvik Direktør
2003 Paul Hedlund Forlagsdirektør
2003 Ellen Jacobsen Produksjonssekretær
2003 Rune Hagberg Daglig Leder
2003 Kristine Abelsnes Bibliotekleder
2003 Håkon Askeland Logoped
2003 Morten Berner Avdelingsdirektør
2003 Oddvar S. Kvam Komponist
2003 Bjørg Omholt Lærer
2003 Carl Wilhelm Tyren Adm. Direktør
2003 Tom G. Eilertsen Daglig Leder
2003 Arnfinn Johnsen Fotograf
2003 Hilde Mæhlum Billedhugger
2003 Nestleder Astri M. Lund Advokat
2003 Gøran Oldieck Grafiker
2003 Jon Bing Professor
2003 Ragnhild Dæhlin Lagdommer
2003 Leder Harald Bjelke H.R.Advokat
2003 Mie Berg Simonsen Forsker
2003 Vigdis Rognøy Fossåskaret Rektor
2003 Tove Krogdahl Avdelingsdirektør
2003 Arne Damsgaard Disponent
2003 Johannes Brandtzæg Redaktør
2003 Steffen Johanssen Programsekretær
2003 Kåre Kolberg Komponist
2003 Lill Horg Meinich Arkitekt
2003 Carl Oscar Schelbred Billedkunstner