Forvaltningsdatabasen

Tapsdekningsutvalget for film

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tapsdekningsutvalget for film" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tapsdekningsutvalget for film
Utvalgsnummer: 2185000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1974 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Vurdering av søknader om tapsdekning til en, eventuelt to filmer med premiere i tidsrommet 1. oktober foregående år til 30. september samme år. Tapsdekning gis kun når filmens kvalitet ligger på et særlig høyt nivå.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 3 0 1 5000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 3 0 3 6900 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 1 3671 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 2 0 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 2 2440 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Einar Blanck 1 301 Advokat Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Knut Andersen 1 301 Regissør Av departement 1970 1970
1980 Leder Turid Øhrn 2 437 Kultursekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Einar Blanck 1 301 Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Elin Erichsen 2 219 Filmarbeider Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arnfinn B. Storkaas 1 219 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Edle Endresen 2 301 Provisor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jan Erik Holst 1 301 Kinotekleder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Åge Kristoffersen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Hans Otto Nicolaysen 1 301 Filmarbeider Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Elin Erichsen 2 219 Filmarbeider Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arnfinn B. Storkaas 1 219 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Edle Endresen 2 301 Provisor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Hans Otto Nicolaysen 1 301 Filmarbeider Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Åge Kristoffersen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Erik Holst 1 301 Filmprodusent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arnfinn B. Storkaas 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jan Erik Holst 1 301 Administrativ Led Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Åge Kristoffersen 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Edle Endresen 2 301 Provisor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Elin Erichsen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Hans Otto Nicolaysen 1 301 Filmarbeider Av departement 1970