Forvaltningsdatabasen

Statens museumsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens museumsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens museumsråd
Utvalgsnummer: 2189000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 1978 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Statens museumsråd er eit rådgjevande organ for departementet i spørsmål som gjeld museumsverksemda i Noreg. Rådet skal gje tilrådingar i dei sakene departementet legg fram for rådet, eller som rådet sjølv tek opp. Rådet skal følgje utviklinga av museumsv
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 5 0 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 9 4 180000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 99000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 5 98000 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 3 169000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 4 145175 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 4 210936 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 183000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 14 203590
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 3 181721
1990 Kirke- og kulturdepartementet 9 9 3 265000
1991 Kulturdepartementet 9 9 4 121943
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Harry Kvalvik 1 230 Av departement
1981 Vanlig varamedlem Harry Kvalvik 1 230 Av departement
1983 Vanlig medlem Anton Skulberg 1 123 Direktør Av departement 1970
1983 Nestleder Natascha Heintz 2 219 Konservator Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Sigrid Christie 2 301 Sjefsantikvar Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem May Grimdalen 2 301 Undervisningsinsp Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Henrik Lund 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Leder Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Gregersen 1 401 Kursleder Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunhild Ramm Reistad 2 602 Journalist Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Fredrik Werring 1 1001 Lektor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jone Johnsen 1 1103 Konservator Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Anniken Thue 2 1201 Konservator Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Falck 1 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Birgitta Rønnestad 2 1502 Museumsstyrar Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Inger Marie Mol Stang 2 1601 Lektor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kolbein Dahle 1 1702 Fylkeskonservator Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Sosialkurator Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ben Schei 1 1902 Administrativ Led Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Einar Niemi 1 2003 Fylkeskonservator Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anton Skulberg 1 123 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Henrik Lund 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sigrid Christie 2 301 Sjefsantikvar Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem May Grimdalen 2 301 Undervisningsinsp Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunhild Ramm Reistad 2 602 Journalist Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Fredrik Werring 1 1001 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jone Johnsen 1 1103 Konservator Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Falck 1 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Inger Marie Mol Stang 2 1601 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kolbein Dahle 1 1702 Fylkeskonservator Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Sosialkurator Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ben Schei 1 1902 Administrativ Led Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Einar Niemi 1 2003 Fylkeskonservator Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anton Skulberg 1 123 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Henrik Lund 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem May Grimdalen 2 301 Undervisningsinsp Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Sigrid Christie 2 301 Sjefsantikvar Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunhild Ramm Reistad 2 602 Journalist Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Fredrik Werring 1 1001 Lektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jone Johnsen 1 1103 Konservator Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Falck 1 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Inger Marie Mol Stang 2 1601 Lektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kolbein Dahle 1 1702 Fylkeskonservator Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Sosionom Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ben Schei 1 1902 Administrativ Led Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Einar Niemi 1 2003 Fylkeskonservator Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anton Skulberg 1 123 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Henrik Lund 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem May Grimdalen 2 301 Undervisningsinsp Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Sigrid Christie 2 301 Sjefsantikvar Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunhild Ramm Reistad 2 602 Journalist Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Fredrik Werring 1 1001 Lektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Jone Johnsen 1 1103 Konservator Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Falck 1 1201 Førstekonservator Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Marie Mol Stang 2 1601 Lektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kolbein Dahle 1 1702 Fylkeskonservator Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Sosionom Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ben Schei 1 1902 Administrativ Led Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Einar Niemi 1 2003 Fylkeskonservator Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anton Skulberg 1 123 Direktør Av departement 1970 1970
1987 Nestleder Natascha Heintz 2 219 Konservator Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Sigrid Christie 2 301 Sjefsantikvar Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Henrik Lund 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Eva Mæhre Lauritzen 2 301 Museumslektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem May Grimdalen 2 301 Undervisningsin Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild Beyrer 2 501 Førstesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Aase-Turid Langørgen 2 706 Adjunkt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kirsten Hellerdal 2 901 Fylkeskonservat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Hans Try 1 1018 Statsarkivar Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ingvild Øye 2 1201 Museumsstyrer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Johs. Kvestad 1 1235 Museumsstyrer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Olav Aaraas 1 1420 Museumsstyrer Av departement 1970
1987 Leder Lidvin Magnus Osland 1 1432 Fylkeskultursje Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Liv Emma Thorsen 2 1601 Konservator Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Konsulent Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Truls Pedersen 1 1824 Museumsstyrer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Steinar Wikan 1 2030 Museumsstyrer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Førsteantikvar Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eva Mæhre Lauritzen 2 301 Museumslektor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Bente Magnus 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Beyrer 2 501 Førstesekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Aase-Turid Langørgen 2 706 Adjunkt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kirsten Hellerdal 2 901 Fylkeskonservat Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hans Try 1 1018 Statsarkivar Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ingvild Øye 2 1201 Museumsstyrer Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Olav Aaraas 1 1420 Museumsstyrer Av departement 1970
1988 Leder Lidvin Magnus Osland 1 1432 Fylkeskultursje Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Liv Emma Thorsen 2 1601 Konservator Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hans Pedersen 1 1824 Museumsstyrer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Astri Fremmerlid 2 1901 Konservator Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Eva Mæhre Lauritzen 2 301 Museumslektor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Førsteantikvar Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bente Magnus 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Beyrer 2 501 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Aase-Turid Langørgen 2 706 Adjunkt Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kirsten Hellerdal 2 901 Fylkeskonservat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Hans Try 1 1018 Statsarkivar Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Olav Aaraas 1 1420 Museumsstyrer Av departement 1970
1989 Leder Lidvin Magnus Osland 1 1432 Fylkeskultursje Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Liv Emma Thorsen 2 1601 Konservator Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Hans Pedersen 1 1824 Museumsstyrer Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Astri Fremmerlid 2 1901 Konservator Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anton Skulberg 1 123 Direktør Av departement 1970 1970
1990 Nestleder Natascha Heintz 2 219 Konservator Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Bente Magnus 2 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Eva Mæhre Lauritzen 2 301 Museumslektor Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem May Grimdalen 2 301 Undervisningsin Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Beyrer 2 501 Førstesekretær Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Aase-Turid Langørgen 2 706 Adjunkt Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Kirsten Hellerdal 2 901 Fylkeskonservat Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Hans Try 1 1018 Statsarkivar Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingvild Øye 2 1201 Direktør Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Olav Aaraas 1 1420 Museumsstyrer Av departement 1970 1970
1990 Leder Lidvin Magnus Osland 1 1432 Fylkeskultursje Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Emma Thorsen 2 1601 Konservator Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Olaug Harriet Nestvold 2 1721 Konsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Hans Pedersen 1 1824 Museumsstyrer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Astri Fremmerlid 2 1901 Konservator Av departement 1970 1970