Forvaltningsdatabasen

Interimstyret for dykkerutdanning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Interimstyret for dykkerutdanning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Interimstyret for dykkerutdanning
Utvalgsnummer: 2194000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 01.12.1978 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Styret ble permanent fra 05. mai 1981, se Styret for Statens Dykkerskole nr. 09-081. Løpende styremøteoppgaver.
Tidsfrist: 1981
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement