Forvaltningsdatabasen

Utval til å greie ut massemediespørsmål

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utval til å greie ut massemediespørsmål" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utval til å greie ut massemediespørsmål
Utvalgsnummer: 2202000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Gi eit oversyn over former for og verknad av massemedia i vårt samfunn dag. Skissere den medietekniske utviklinga ein kan vente i åra framover, og konsekvensar av denne utviklinga. Drøfte korleis massemedia blir styrte. Fremme forslag til ein offentleg
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 0 4 270000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 0 6 263326 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 6 341663 Vedkommende departement