Forvaltningsdatabasen

Stadnamnutvalet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Stadnamnutvalet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Stadnamnutvalet
Utvalgsnummer: 2204000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalet skal vurdere spørsmål som knyter seg til skrivemåten av norske stadnamn, leggje fram eit grunngitt forslag til nye reglar for skrivemåten av stadnamn og vurdere spørsmålet om omorganisering av den nogjeldande namnekonsulenttenesta.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 4 93000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 4 110000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 0 0 103836 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 0 0 1600 Vedkommende departement