Forvaltningsdatabasen

Utval til å greie ut arkivering av skrift, lyd og bilete

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utval til å greie ut arkivering av skrift, lyd og bilete" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utval til å greie ut arkivering av skrift, lyd og bilete
Utvalgsnummer: 2206000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 27.06.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Gjere greie for og vurdere situasjonen i Noreg m.o.t. arkivering, registrering av trykksaker, EDB-dokument og lyd og biletmateriale. Utvalet skal vurdere oppbevaringsverdien av dei einskilde dokumentslaga, kome med framlegg til løysingar av presserande op
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 8 144000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 17 186036 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 0 10 148139 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 0 1 10673 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Børge Bernhardt 1 219 Førstebibliotekar I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Ivar M. Herø 1 230 Rasjonaliseringsleder I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gudny Høgset 2 233 Bibliotekar I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne Grete Holm-Olsen 2 301 Avdelingsbibliotekar I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Margit Sannerud 2 301 Programsekretær I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Tor Bjerkmann 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jon Stenklev 1 301 Instituttleder I statsråd 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anne Hals 2 301 Arkivar I statsråd 1970 1970
1980 Leder Berge Ragnar Furre 1 301 Partileder I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Børge Bernhardt 1 219 Førstebibliotekar I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Ivar M. Herø 1 230 Rasjonaliseringsl I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gudny Høgset 2 233 Bibliotekar I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anne Grete Holm-Olsen 2 301 Avdelingsbibliote I statsråd 1970
1983 Leder Berge Ragnar Furre 1 301 Dosent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anne Hals 2 301 Arkivar I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Jon Stenklev 1 301 Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Margit Sannerud 2 301 Programsekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Tor Bjerkmann 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Børge Bernhardt 1 219 Førstebibliotekar I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ivar M. Herø 1 230 Rasjonaliseringsl I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gudny Høgset 2 233 Seniorkonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anne Grete Holm-Olsen 2 301 Avdelingsbibliote I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anne Hals 2 301 Arkivar I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Margit Sannerud 2 301 Programsekretær I statsråd 1970
1984 Leder Berge Ragnar Furre 1 301 Dosent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Tor Bjerkmann 1 301 Forlagsdirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Jon Stenklev 1 301 Direktør I statsråd 1970