Forvaltningsdatabasen

Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styrking av norskundervisningen i alle skoleslag
Utvalgsnummer: 2214000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 28.01.1982 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Vurdere gjeldende fagplaner for norskstudiet i alle skoleslag. Fremming av forslag som kan føre til klar og konsis bruk av morsmålet. Vurde hvordan en gjennom andre skolefag enn norsk kan fremme elevenes evne til å forstå og uttrykke seg på korrekt no
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 0 0 6 106701 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 9 208000 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 1 62000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Høgskolelektor I statsråd 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Liv Gunvaldsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Daniel Haakonsen 1 301 Professor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Gisle Straume 1 301 Skuespiller I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Tordis Stafne Western 2 427 Adjunkt I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Ola Jonsmoen 1 438 Rektor I statsråd 1970
1982 Leder Ingvar Hauge 1 706 Lektor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Magnhild Lauvdal 2 829 Lektor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Gunvor Risa 2 1221 Høgskolelektor I statsråd 1970
1982 Vanlig medlem Per Straumsheim 1 1520 Rektor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Høgskolelektor I statsråd 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Liv Gunvaldsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gisle Straume 1 301 Skuespiller I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Daniel Haakonsen 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Jostein Rykkvin 1 301 Førstekonsulent 1970
1983 Vanlig medlem Tordis Stafne Western 2 427 Adjunkt I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Ola Jonsmoen 1 438 Rektor I statsråd 1970 1970
1983 Leder Ingvar Hauge 1 706 Lektor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Magnhild Lauvdal 2 829 Lektor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Gunvor Risa 2 1221 Høgskolelektor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Per Straumsheim 1 1520 Rektor I statsråd 1970 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Jostein Rykkvin 1 301 Førstekonsulent 1970