Forvaltningsdatabasen

Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for å utrede spørsmål i forbindelse med voksnes adgang til å dokumentere kunnskaper etter voksenopplæringslovens paragraf 3 siste ledd (paragraf 3-utvalget)
Utvalgsnummer: 2215000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 15.12.1982 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Beskrive og vurdere aktuelle målsettinger for voksenopplæringslovens !3 siste ledd og voksnes adgang til dokumentasjon av kunnskaper og ferdigheter. Kartlegge muligheter og hindringer i forhold til gjeldende ordninger om offentlige eksamener og yrkesse
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 17 91800 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 10 180600 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Inger Iversen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær Av departement 1970
1983 Leder Gerd Hagen 2 301 Rektor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Asmund Johansen 1 1804 Studiesekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær Av departement 1970
1984 Leder Gerd Hagen 2 301 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Inger Iversen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Asmund Johansen 1 1804 Opplæringsleder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Inger Iversen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1985 Leder Gerd Hagen 2 301 Høgskolelektor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Asmund Johansen 1 1804 Opplæringsleder Av departement 1970