Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens gartnerskole Jensvoll

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens gartnerskole Jensvoll" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens gartnerskole Jensvoll
Utvalgsnummer: 2221000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Kirke- og kulturdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 01.01.90 av Utdannings- og forskningsdepartementet i henhold til Lov om videregående opplæring.
Mandat:
I samsvar med Regler for styret for statlig videregående skole. Styret skal se til at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og vedtak truffet av departementet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 4 19993
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 5 12000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 0 29145
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Egil C. Heen 1 602 Handelsgartner Av departement 1970
1990 Nestleder Bjørg Ølstad 2 602 Undervisningsin Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Øivind Kofstad 1 602 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jan B. Steen 1 602 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Marit Nyhus 2 604 Tekniker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tone Hiorth 2 623 Landskapsarkite Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Astrid Bakken 2 626 Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Nils I. Nilssen 1 626 Lektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ole M. Hegg 1 626 Handelsgartner Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne M. Sauve 2 626 Av departement 1970
1991 Leder Egil C. Heen 1 602 Handelsgartner Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Jan B. Steen 1 602 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Øivind Kofstad 1 602 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1991 Nestleder Bjørg Ølstad 2 602 Undervisningsin Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Marit Nyhus 2 604 Tekniker Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Tone Hiorth 2 623 Landskapsarkite Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Nils I. Nilssen 1 626 Lektor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Astrid Bakken 2 626 Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole M. Hegg 1 626 Handelsgartner Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne M. Sauve 2 626 Av departement 1970
1992 Nestleder Bjørg Ølstad 2 602 Undervisningsin Av departement 1970
1992 Leder Egil C. Heen 1 602 Handelsgartner Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jan B. Steen 1 602 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Øivind Kofstad 1 602 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Marit Nyhus 2 604 Tekniker Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Tone Hiorth 2 623 Landskapsarkite Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole M. Hegg 1 626 Handelsgartner Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Astrid Bakken 2 626 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne M. Sauve 2 626 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Nils I. Nilssen 1 626 Lektor Av departement 1970
1993 Nestleder Bjørg Ølstad 2 602 Undervisningsin Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Jan B. Steen 1 602 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Øivind Kofstad 1 602 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1993 Leder Egil C. Heen 1 602 Handelsgartner Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Marit Nyhus 2 604 Tekniker Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Tone Hiorth 2 623 Landskapsarkite Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne M. Sauve 2 626 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ole M. Hegg 1 626 Handelsgartner Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Nils I. Nilssen 1 626 Lektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Astrid Bakken 2 626 Av departement 1970
1994 Leder Egil C. Heen 1 602 Handelsgartner Av departement 1970
1994 Nestleder Bjørg Ølstad 2 602 Undervisningsin Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jan B. Steen 1 602 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Øivind Kofstad 1 602 Anleggsgartnerm Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Marit Nyhus 2 604 Tekniker Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Tone Hiorth 2 623 Landskapsarkite Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Nils I. Nilssen 1 626 Lektor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ole M. Hegg 1 626 Handelsgartner Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Astrid Bakken 2 626 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne M. Sauve 2 626 Av departement 1970