Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens gartnerskole Dømmesmoen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens gartnerskole Dømmesmoen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens gartnerskole Dømmesmoen
Utvalgsnummer: 2221200
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Kirke- og kulturdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 01.01.90 av Utdannings- og forskningsdepartementet i henhold til Lov om videregående opplæring.
Mandat:
I samsvar med Regler for styret ved statlig videregående skole. Styret skal se til at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og vedtak truffet av departementet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 8 18270
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Nestleder Vagn Kristensen 1 904 Gardbruker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Lunden 2 904 Husmor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Eriksen 1 904 Gartner Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Brit Edel Ødegården 2 904 Skoleinspektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Svein Olsen 1 904 Gartner Av departement 1970
1990 Leder John Lunden 1 904 Gardbruker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ole L. Skjulestad 1 918 Gardbruker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Margrete Nyerrød 2 918 Lektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gry Synnevåg 2 921 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Kleivene 2 929 Gardbruker Av departement 1970