Forvaltningsdatabasen

Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda
Utvalgsnummer: 2221900
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Kirke- og kulturdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 01.01.90 av Utdannings- og forskningsdepartementet i henhold til Lov om videregående opplæring.
Mandat:
I samsvar med Regler for styre ved statlig videregående skole. Styret skal se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover, bestemmelser og vedtak truffet av departementet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 4 12000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 0 11000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 5 2 19383
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Vanlig medlem Helge Evju 1 604 Lektor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Ingeborg Wåla 2 604 Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunvor Munthe-Kaas 2 604 Rektor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Lise Holt 2 604 Av departement 1970
1990 Nestleder Helga Sandengen 2 604 Adjunkt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anders Berg 1 605 Av departement 1970
1990 Leder Johan G. Bergsund 1 622 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sigvart R. Pedersen 1 632 Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Narve Lid 1 632 Av departement 1970
1990 Leder Knut Aarvelta 1 632 Skogsarbeider Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunvor Munthe-Kaas 2 604 Rektor Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Ingeborg Wåla 2 604 Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Lise Holt 2 604 Av departement 1970
1991 Nestleder Helga Sandengen 2 604 Adjunkt Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Helge Evju 1 604 Lektor Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anders Berg 1 605 Av departement 1970
1991 Leder Johan G. Bergsund 1 622 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1991 Leder Knut Aarvelta 1 632 Skogsarbeider Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Sigvart R. Pedersen 1 632 Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Narve Lid 1 632 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunvor Munthe-Kaas 2 604 Rektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Ingeborg Wåla 2 604 Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Lise Holt 2 604 Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Helge Evju 1 604 Lektor Av departement 1970
1992 Nestleder Helga Sandengen 2 604 Adjunkt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anders Berg 1 605 Av departement 1970
1992 Leder Johan G. Bergsund 1 622 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Sigvart R. Pedersen 1 632 Av departement 1970
1992 Leder Knut Aarvelta 1 632 Skogsarbeider Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Narve Lid 1 632 Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Helge Evju 1 604 Lektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Ingeborg Wåla 2 604 Av departement 1970
1993 Nestleder Helga Sandengen 2 604 Adjunkt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunvor Munthe-Kaas 2 604 Rektor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Lise Holt 2 604 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anders Berg 1 605 Av departement 1970
1993 Leder Johan G. Bergsund 1 622 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1993 Leder Knut Aarvelta 1 632 Skogsarbeider Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Sigvart R. Pedersen 1 632 Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Narve Lid 1 632 Av departement 1970
1994 Nestleder Helga Sandengen 2 604 Adjunkt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Lise Holt 2 604 Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ingeborg Wåla 2 604 Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Helge Evju 1 604 Lektor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gunvor Munthe-Kaas 2 604 Rektor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anders Berg 1 605 Av departement 1970
1994 Leder Johan G. Bergsund 1 622 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Narve Lid 1 632 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Sigvart R. Pedersen 1 632 Av departement 1970
1994 Leder Knut Aarvelta 1 632 Skogsarbeider Av departement 1970