Forvaltningsdatabasen

Styret for Program for Nord-Norge

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Program for Nord-Norge" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Program for Nord-Norge
Utvalgsnummer: 2233000
Opprettelsesår: 1992
Tilhørende departement: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1.9.1992 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
Mandat:
Styre budsjetter, følge opp resultater, godkjenne virksomhetsplaner, koordinere virksomhetene.
Tidsfrist: 1995
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 7 8 503170
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 7 5 453646
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 7 6 432099
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 7 5 329000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1992 Vanlig medlem Asle Sletten 1 0 Lektor Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kari Berg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1804 Utdanningsdirek Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lillian Eck Hansen 2 1804 Gruppesekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Jorid Oppegaard 2 1815 Pedagogisk-Psyk Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Idar Gustav Hunstad 1 1841 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Håkon M. Pettersen 1 1841 Skolesjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ole Gustav Mikalsen 1 1866 Kursinspektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Eivind Bråstad Jensen 1 1902 Rektor Av departement 1970
1992 Leder Harry Kvalvik 1 1902 Skoledirektør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Kristin Solberg 2 1902 Studieveileder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Håkon Jan Forshaug 1 1902 Førstekonsulent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Britt Sofie Illguth 2 1902 Undervisningsin Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesråd Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Asta Balto 2 2011 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kari Berg 2 301 Utdanningsdirek Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1804 Utdanningsdirek Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Lillian Eck Hansen 2 1804 Gruppesekretær Av departement 1970
1993 Nestleder Jorid Oppegaard 2 1815 Pedagogisk-Psyk Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Idar Gustav Hunstad 1 1841 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Håkon M. Pettersen 1 1841 Skolesjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ole Gustav Mikalsen 1 1866 Kursinspektør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Kristin Solberg 2 1902 Studieveileder Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Britt Sofie Illguth 2 1902 Undervisningsin Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Eivind Bråstad Jensen 1 1902 Rektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Asle Sletten 1 1902 Lektor Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Håkon Jan Forshaug 1 1902 Førstekonsulent Av departement 1970
1993 Leder Harry Kvalvik 1 1902 Utdanningsdirek Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesrid Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Asta Balto 2 2011 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kari Berg 2 301 Utdanningsdirek Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1804 Utdanningsdirek Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Lillian Eck Hansen 2 1804 Gruppesekretár Av departement 1970
1994 Nestleder Jorid Oppegaard 2 1815 Pedagogisk-Psyk Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Håkon M. Pettersen 1 1841 Skolesjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Idar Gustav Hunstad 1 1841 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ole Gustav Mikalsen 1 1866 Kursinspektør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Håkon Jan Forshaug 1 1902 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Leder Harry Kvalvik 1 1902 Utdanningsdirek Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Kristin Solberg 2 1902 Universitetslek Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Britt Sofie Illguth 2 1902 Undervisningsin Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Eivind Bråstad Jensen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Asle Sletten 1 1902 Lektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesråd Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Lillian Eck Hansen 2 1804 Gruppesekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1804 Utdanningsdirek Av departement 1970
1995 Nestleder Jorid Oppegaard 2 1815 Pedagogisk-Psyk Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Håkon M. Pettersen 1 1841 Skolesjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Idar Gustav Hunstad 1 1841 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ole Gustav Mikalsen 1 1866 Kursinspektør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Asle Sletten 1 1902 Lektor Av departement 1970
1995 Leder Harry Kvalvik 1 1902 Utdanningsdirek Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Eivind Bråstad Jensen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kristin Solberg 2 1902 Universitetslek Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Håkon Jan Forshaug 1 1902 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Britt Sofie Illguth 2 1902 Undervisningsin Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kari Berg 2 2003 Utdanningsdirek Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesråd Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Wenche Rønning 2 1804 Underdirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Lillian Eck Hansen 2 1804 Gruppesekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1804 Utdanningsdirek Av departement 1970
1996 Nestleder Jorid Oppegaard 2 1815 Pedagogisk-Psyk Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Idar Gustav Hunstad 1 1841 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Håkon M. Pettersen 1 1841 Skolesjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ole Gustav Mikalsen 1 1866 Kursinspektør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Britt Sofie Illguth 2 1902 Undervisningsin Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Asle Sletten 1 1902 Lektor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Håkon Jan Forshaug 1 1902 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Eivind Bråstad Jensen 1 1902 Informasjonsdir Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kristin Solberg 2 1902 Universitetslek Av departement 1970
1996 Leder Harry Kvalvik 1 1902 Utdanningsdirek Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesvaraordfø Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Trygg Jakola 1 2003 Utdanningsdirek Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Kontorsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Lillian Eck Hansen 2 1804 Gruppesekretær Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1804 Utdanningsdirek Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Wenche Rønning 2 1804 Underdirektør Av departement 1970 1970
1997 Nestleder Jorid Oppegaard 2 1815 Pedagogisk-Psyk Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Håkon M. Pettersen 1 1841 Skolesjef Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Ole Gustav Mikalsen 1 1866 Kursinspektør Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Britt Sofie Illguth 2 1902 Undervisningsin Av departement 1970 1970
1997 Leder Harry Kvalvik 1 1902 Utdanningsdirek Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Kristin Solberg 2 1902 Universitetslek Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Asle Sletten 1 1902 Lektor Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Håkon Jan Forshaug 1 1902 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Eivind Bråstad Jensen 1 1902 Informasjonsdir Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesvaraordfø Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Trygg Jakola 1 2003 Utdanningsdirek Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Direktør Av departement 1970 1970