Forvaltningsdatabasen

Styret for Høgskolen i Bergen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Bergen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Bergen
Utvalgsnummer: 2246000
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 5 53000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 7 68586
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 9 105000
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 10 116500
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 242000
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Vanlig medlem Berit Ro Hanestad 2 1201 Forskningskoord Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Nina Nygård 2 1201 Student Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Astrid Steen Isaksen 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Tom Geor Bu 1 1201 Student Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Laila Aase 2 1201 Amanuensis Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Morten E Pedersen 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Eiliv Olsen 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Marit Gunnarskog 2 1201 Personalsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Asle Holthe 1 1201 Førstekonsulent Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Erling Meisingset 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Eli Rolland 2 1201 Student Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Bente Molland 2 1201 Konsulent Av andre 1970
1994 Leder Kari Blom 2 1201 Rektor Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Tom Cato Seeberg 1 1201 Førsteamanuensi Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Jostein Osnes 1 1201 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jarle Tranøy 1 1201 Student Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Eli Lind Rem 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Brynjulv Hernes 1 1242 Prosjektleder Av departement 1970
1994 Nestleder Atle Vige 1 1246 Prorektor Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Svein Hatlem 1 1247 Regiondirektør Av departement 1970
1995 Leder Kari Blom 2 1201 Rektor Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Astrid Steen Isaksen 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger Glesnes 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Berit Ro Hanestad 2 1201 Forskningskoord Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Hilde Johansen 2 1201 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Tom Cato Seeberg 1 1201 Førsteamanuensi Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Asle Holthe 1 1201 Førstekonsulent Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Jostein Osnes 1 1201 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Morten E Pedersen 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Eli Rolland 2 1201 Student Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Guri Aaserud 2 1201 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Tom Geor Bu 1 1201 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Eli Lind Rem 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Laila Aase 2 1201 Amanuensis Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Erling Meisingset 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Jarle Tranøy 1 1201 Student Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Nina Nygård 2 1201 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Kristoffer Gjøtterud 1 1201 Student Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Ole Morten Lier 1 1201 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Marit Gunnarskog 2 1201 Personalsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Lars E. Berg 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Eiliv Olsen 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Brynjulv Hernes 1 1242 Prosjektleder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bente Molland 2 1246 Konsulent Av andre 1970
1995 Nestleder Atle Våge 1 1246 Prorektor Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Svein Hatlem 1 1247 Regiondirektør Av departement 1970
1996 Leder Kari Blom 2 1201 Rektor Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Erling Meisingset 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Eiliv Olsen 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Asle Holthe 1 1201 Førstekonsulent Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Inger Glesnes 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Laila Aase 2 1201 Amanuensis Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Marit Gunnarskog 2 1201 Personalsjef Av departement 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Lars E. Berg 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Astrid Steen Isaksen 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Odd Arne Katla 1 1201 Student Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Eli Lindblad Rem 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970 1970
1996 Vanlig medlem Jostein Osnes 1 1201 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Nils Dagestad 1 1235 Konsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Brynjulv Hernes 1 1242 Prosjektleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Eli Bergsvik 2 1246 Høgskolelektor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bente Molland 2 1246 Konsulent Av andre 1970 1970
1996 Nestleder Atle Våge 1 1246 Prorektor Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Svein Hatlem 1 1247 Regiondirektør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Pål Frønsdal 1 Student Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Edle Daasvand Skjæveland 2 Student Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Rita Amble 2 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Magnar Olsen 1 1201 Student Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Bjarte Trengereid 1 1201 Avdelingsingeni Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Erik J. Larssen 1 1201 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Lars E. Berg 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Laila Aase 2 1201 Amanuensis Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Hammer 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Marit Gunnarskog 2 1201 Personalsjef Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Eiliv Olsen 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Monica Mæland 2 1201 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jens-Herman Jorde 1 1201 Førsteamanuensi Av andre 1970
1997 Nestleder Britt Hamre 2 1201 Prorektor Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Gro Instebø 2 1201 Bibliotekar Av andre 1970
1997 Leder Kari Blom 2 1201 Rektor Av andre 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Odd Arne Katla 1 1201 Student Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Edle Daasvand Skjæveland 2 1201 Student Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Arne Eide 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Jostein Osnes 1 1201 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Inger Glesnes 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970 1970
1997 Vanlig medlem Erling Meisingset 1 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Unni Vågstøl 2 1201 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Ragnhild Skjerveggen 2 1235 Ordfører Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Nils Dagestad 1 1235 Konsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Brynjulv Hernes 1 1242 Prosjektleder Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Eli Bergsvik 2 1246 Høgskolelektor Av departement 1970
1997 Nestleder Atle Våge 1 1246 Prorektor Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Svein Hatlem 1 1247 Regiondirektør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ole Lysø 1 1264 Ordfører Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Rita Amble 2 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Pål Frønsdal 1 Student Av departement 1970
2002 Jørn Are Lundin 1201 Student
2002 Trine Kvernhusvik 1201 Førstekonsulent
2002 Leder Karl Olav Nummedal 1201 Rektor
2002 Cecilie Helberg 1201 Student
2002 Unni Vågstøl 1201 Høgskolelektor
2002 Daniel Alexsander Granly 1201 Student
2002 Dag Orseth 1201 Førsteamanuensis
2002 Åse Løkeland 1201 Rådgiver
2002 Ellen Overøye Johnsen 1201 Student
2002 Nestleder Britt Hamre 1201 Prorektor
2002 Monica Mæland 1201 Kommunalråd
2002 Jan Ove Henriksen 1201 Rådgiver
2002 Trygve Skanding 1201 Rådgiver
2002 Margareth Torbjørnsen 1201 Sjefssykepleier
2002 Nora Johanne Linden 1201 Høgskolelektor
2002 Are Tomasgard 1228 Industriarbeider
2002 Brynjulv Hernes 1242 Prosjektleder
2002 Karl Johan Holmås Høgskolelektor
2002 Arne Johan Haugland Høgskolelektor
2003 Svein Hetland Seniorrådgiver
2003 Nestleder Margareth H. Haagensen Høgskolelektor
2003 Nora Johanne Linden Høgskolelektor
2003 Geir Johnny Bruåsdal Avdelingsingeniør
2003 Tone Elise Børslid Kontorsjef
2003 Trine Kvernhusvik Førstekonsulent
2003 Asgeir Steinsland Hansen Student
2003 Thor Odd Berge Student
2003 Kjell Henriksbø Høgskolelektor
2003 Tone Elise Mekki Høgskolelektor
2003 Mons Erik Monstad Høgskolelektor
2003 Dag Orseth Førsteamanuensis
2003 Linn Tøsdal Student
2003 Heidi Bjørstad Høgskolelektor
2003 Andreas Hoel Student
2003 Leder Eli Bergsvik Høgskolelektor