FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane
Utvalgsnummer: 2258000
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 0 0 0 0
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 0 0 11 125000
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 13 8 45687
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 13 0 0
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 194056
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Vanlig varamedlem Geir Nilsen 1 1201 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Atle Kittang 1 1201 Professor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Jarle Garen 1 1238 Student Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Eva Iren Bye 2 1401 Personalsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Frode Seim 1 1401 Høgskolelektor Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Helga Viken 2 1419 Lektor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Torill Farstad 2 1420 Kontorsjef Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Aud Mari Stundal 2 1420 Høgskolelárer Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Guttorm Helgøy 1 1420 Student Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Helge Henriksen 1 1420 Førsteamanuensi Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger Øyre Sandal 2 1420 Høgskolelárer Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Rasmus Stokke 1 1420 Førsteamanuensi Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Helge Hustveit 1 1420 Amanuensis Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Synneva Helland 2 1420 Høgskolelektor Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Eli Heiberg 2 1420 Amanuensis Av andre 1970
1994 Leder Jan Olav Fretland 1 1422 Rektor Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Sigmund Gjørven 1 1424 Seksjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Grete Haugan 2 1426 Konsulent Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Steinar Hatlestad 1 1430 Førstekonsulent Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Sidsel Gråberg Nes 2 1430 Student Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Erna Eik Engen 2 1432 Student Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Siw Beathe Landro 2 1432 Student Av andre 1970
1994 Nestleder Eli Nummedal 2 1432 Prorektor Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Marit Solheim 2 1432 Høgskolelektor Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Per Ytrehus 1 1438 Lastebilsjåfør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Astrid Askildt 2 1445 Høgskolelærer Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Atle Kittang 1 1201 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Geir Nilsen 1 1201 Professor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Jarle Garen 1 1238 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Frode Seim 1 1401 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Eva Iren Bye 2 1401 Personalsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Helga Viken 2 1419 Lektor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Helge Hustveit 1 1420 Amanuensis Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Synneva Helland 2 1420 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Helge Henriksen 1 1420 Førsteamanuensi Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Mona Vabø 2 1420 Student Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Guttorm Helgøy 1 1420 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Rasmus Stokke 1 1420 Førsteamanuensi Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Eli Heiberg 2 1420 Amanuensis Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger Øyre Sandal 2 1420 Høgskolelærer Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Torill Farstad 2 1420 Kontorsjef Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Aud Mari Stundal 2 1420 Høgskolelærer Av andre 1970
1995 Leder Jan Olav Fretland 1 1422 Rektor Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Sigmund Gjørven 1 1424 Seksjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Grete Haugan 2 1426 Konsulent Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Steinar Hatlestad 1 1430 Førstekonsulent Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Sidsel Gråberg Nes 2 1430 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Erna Eik Engen 2 1432 Student Av andre 1970
1995 Nestleder Eli Nummedal 2 1432 Prorektor Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Siw Beathe Landro 2 1432 Student Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Torgeir Monsen 1 1432 Student Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Marit Solheim 2 1432 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Per Ytrehus 1 1438 Lastebilsjåfør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Astrid Askildt 2 1445 Høgskolelærer Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Atle Kittang 1 1201 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Stig Angeltvedt 1 1201 Student Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Geir Nilsen 1 1201 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Frode Seim 1 1401 Høgskolelektor Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Eva Bye 2 1401 Personalsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Helga Viken 2 1419 Lektor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Inger Øyre Sandal 2 1420 Høgskolelærer Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Rasmus Stokke 1 1420 Førsteamanuensi Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Helge Henriksen 1 1420 Førsteamanuensi Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Aslaug Teigland 2 1420 Student Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Aud Marie Stundal 2 1420 Høgskolelærer Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Synneva Helland 2 1420 Høgskolelektor Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Eli Heiberg 2 1420 Amanuensis Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Helge Hustveit 1 1420 Amanuensis Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Mona Vabø 2 1420 Student Av andre 1970 1970
1996 Leder Jan Olav Fretland 1 1422 Rektor Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Sigmund Gjørven 1 1424 Seksjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Steinar Hatlestad 1 1430 Kontorsjef Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Marit Solheim 2 1432 Høgskolelektor Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Magne Kamp 1 1432 Student Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Stian Thorgaard 1 1432 Student Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Torgeir Monsen 1 1432 Student Av departement 1970
1996 Nestleder Eli Nummedal 2 1432 Høgskulelektor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Per Ytrehus 1 1438 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Astrid Askildt 2 1445 Høgskolelærer Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Anja Reinholdsen 2 Student Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Geir Nilsen 1 1201 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Atle Kittang 1 1201 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Stig Angeltvedt 1 1201 Student Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Eva Bye 2 1401 Personalsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Helga Viken 2 1419 Lektor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Helge Henriksen 1 1420 Førsteamanuensi Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Synneva Helland 2 1420 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Eli Heiberg 2 1420 Amanuensis Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Helge Hustveit 1 1420 Amanuensis Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Inger Øyre Sandal 2 1420 Høgskolelærer Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Rasmus Stokke 1 1420 Førsteamanuensi Av andre 1970
1997 Leder Jan Olav Fretland 1 1422 Rektor Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Sigmund Gjørven 1 1424 Seksjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Steinar Hatlestad 1 1430 Kontorsjef Av andre 1970
1997 Nestleder Eli Nummedal 2 1432 Høgskulelektor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Magne Kamp 1 1432 Student Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Marit Solheim 2 1432 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Per Ytrehus 1 1438 Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Astrid Askildt 2 1445 Høgskolelærer Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Anja Reinholdsen 2 Student Av andre 1970
2002 Karin Iren Vormestrand 1106 Student
2002 Ståle Nordøen 1201 Student
2002 Knut Helle 1201 Professor
2002 Nestleder Ole Tormod Kleiven 1401 Førsteamanuensis
2002 Kjartan Longva 1416 Ordfører
2002 Endre Frimannslund 1419 Førstekonsulent
2002 Ingvild Austad 1419 Professor
2002 Jon Henjum 1419 Høgskulelektor
2002 Bjørg Eikum Tang 1420 Rådgiver
2002 Tor W. Eikemo 1420 Førstekonsulent
2002 Leder Johannes Thaule 1420 Rektor
2002 Torbjørn Dale 1420 Førsteamanuensis
2002 Ingrid Fossøy 1420 Høgskulelektor
2002 Terje Vatlestad 1420 Førstekonsulent
2002 Berit Amundsen 1420 Personalkonsulent
2002 Grete Netteland 1420 Høgskolelektor
2002 Geir Breidablik 1420 Amanuensis
2002 Kristoffer Melheim 1426 Førstelektor
2002 Håkon Loftheim 1428 Sosialkonsulent
2002 Anne Grete Naustdal 1432 Høgskolelærer
2002 Anne-Grethe Halding 1432 Høgskolelektor
2002 Anne Margrethe Øvsthus 1432 Sjefssykepleier
2002 Tone Teigen 1432 Avdelingsingeniør
2002 Oddny Indrehus 1432 Høgskulelektor
2002 Gerd Kjellaug Berge 1441 Direktør
2002 Joar Sande Høgskulelektor
2003 Anne-Grethe Halding Høgskolelektor
2003 Joar Sande Høgskulelektor
2003 Tone Tjøstheim Student
2003 Geir Breidablik Amanuensis
2003 Kjartan Longva Ordfører
2003 Gerd Kjellaug Berge Direktør
2003 Anne Margrethe Øvsthus Sjefssykepleier
2003 Anne Grete Naustdal Høgskolelærer
2003 Nestleder Ole Tormod Kleiven Førsteamanuensis
2003 Ingvild Austad Professor
2003 Njål Bele Student
2003 Bjørg Eikum Tang Rådgiver
2003 Håkon Loftheim Sosialkonsulent
2003 Knut Helle Professor
2003 Grete Netteland Høgskolelektor
2003 Terje Vatlestad Førstekonsulent
2003 Tor W. Eikemo Førstekonsulent
2003 Oddny Indrehus Høgskulelektor
2003 Kari Thorsen Rådgiver
2003 Kristin Dimmen Student
2003 Anne Norstein
2003 Ingrid Fossøy Høgskulelektor
2003 Jon Henjum Høgskulelektor
2003 Tone Teigen Avdelingsingeniør
2003 Torbjørn Dale Førsteamanuensis
2003 Kristoffer Melheim Førstelektor
2003 Vidar Fiskum Student
2003 Leder Johannes Thaule Rektor