Forvaltningsdatabasen

Styret for Høgskolen i Stavanger

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Stavanger" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Stavanger
Utvalgsnummer: 2259000
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet i 1994.
Mandat:
Iflg. reglement for styre, styringsorganer, r}d og utvalg ved de nye h|gskolene prg. 5. Myndighet i hht. prg. 5, pkt. 6 er for H|gskolen i Stavanger overf|rt til H|gskoler}det.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 11 4 4398
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 11 10 166500
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 11 0 0
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 12 16 131461
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 8 483506
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Vanlig medlem Sverre Nesvåg 1 1102 Daglig Leder Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Gerd R. Helmikstøl 2 1103 Student Av andre 1970
1994 Leder Erik Leif Eriksen 1 1103 Førsteamanuensi Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Sonja Meyer 2 1103 Kontorsjef Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Odd Eskildsen 1 1103 Høgskolelektor Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Helge S. Larsen 1 1103 Skoleelev Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Vidar Tislevold 1 1103 Student Av andre 1970
1994 Nestleder Nina Elisabeth Molven 2 1103 Prorektor Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Simen Johannessen 1 1103 Student Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Bernt Høie 1 1103 Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Viggo Larsen 1 1103 Student Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Svein Erik Høie 1 1103 Amanuensis Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjell Stadheim 1 1103 Avdelingsingeni Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Svein H. Andersen 1 1106 Personalsjef Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Ragnhild Osmundsen 2 1124 Spesialkonsulen Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Svein Helgesen 1 1142 Ordfører Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Sigrun Hole Hosaas 2 1145 Adjunkt Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Clas N Kristensen 1 Student Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Kjersti Fløttum 2 Høgskoledosent Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Jone Handland 1 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Nevøy 2 Av andre 1970
1994 Vanlig medlem Else Langøen 2 Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sissel Stenberg 2 Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Berte Grane 2 Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sverre Nesvåg 1 1102 Daglig Leder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Else Langøen 2 1102 Student Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kjell Stadheim 1 1103 Avdelingsingeni Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Vidar Tislevold 1 1103 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Svein Erik Høie 1 1103 Amanuensis Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Odd Eskildsen 1 1103 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Sissel Stenberg 2 1103 Kommunaldirektø Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne Nevøy 2 1103 Høgskolelektor Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Simen Johannessen 1 1103 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Gerd R. Helmikstøl 2 1103 Student Av departement 1970
1995 Nestleder Nina Elisabeth Molven 2 1103 Direktør Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Bernt Høie 1 1103 Student Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Berte Grane 2 1103 Rektor Av departement 1970
1995 Vanlig medlem June P. Knutsen 2 1103 Student Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Sonja Meyer 2 1103 Kontorsjef Av andre 1970
1995 Leder Erik Leif Eriksen 1 1103 Førsteamanuensi Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Janne Johnsen 2 1103 Student Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Helge S. Larsen 1 1103 Skoleelev Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Tone Elisabeth Kristiansen 2 1103 Student Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Viggo Larsen 1 1103 Student Av andre 1970 1970
1995 Vanlig medlem Kjersti Fløttum 2 1103 Høgskoledosent Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Svein H. Andersen 1 1106 Personalsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ragnhild Osmundsen 2 1124 Spesialkonsulen Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Svein Helgesen 1 1142 Ordfører Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sigrun Hole Hosaas 2 1145 Adjunkt Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Clas N Kristensen 1 Student Av andre 1970
1995 Vanlig medlem Jone Handland 1 Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Else Langøen 2 1102 Student Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sverre Nesvåg 1 1102 Daglig Leder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Berte Grane 2 1103 Rektor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Svein Erik Høie 1 1103 Amanuensis Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Odd Eskildsen 1 1103 Høgskolelektor Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Nevøy 2 1103 Høgskolelektor Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Helge S. Larsen 1 1103 Skoleelev Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Gerd R. Helmikstøl 2 1103 Student Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kjell Stadheim 1 1103 Avdelingsingeni Av andre 1970
1996 Vanlig medlem June P. Knutsen 2 1103 Student Av andre 1970
1996 Nestleder Nina Elisabeth Molven 2 1103 Direktør Av andre 1970
1996 Leder Erik Leif Eriksen 1 1103 Førsteamanuensi Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Sissel Stenberg 2 1103 Kommunaldirektø Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Bent Høie 1 1103 Student Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Janne Johnsen 2 1103 Student Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Tone Elisabeth Kristiansen 2 1103 Student Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Sonja Meyer 2 1103 Kontorsjef Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Svein H. Andersen 1 1106 Personalsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ragnhild Osmundsen 2 1124 Spesialkonsulen Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sigrun Hole Hosaas 2 1145 Adjunkt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jone Handeland 1 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Jacob Jervell 1 236 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tore Tønne 1 602 Adm. Direktør Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Maiken Ims 2 1102 Informasjonsdir Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sverre Nesvåg 1 1102 Daglig Leder Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Else Langøen 2 1102 Student Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Berte Grane 2 1103 Rektor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gerd R. Helmikstøl 2 1103 Student Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anne Lise Køber Gilje 2 1103 Førstekonsulent Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Viggo Larsen 1 1103 Student Av andre 1970 1970
1997 Nestleder Nina Elisabeth Molven 2 1103 Direktør Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Ragnar Gees Solheim 1 1103 Avdelingsleder Av andre 1970
1997 Leder Erik Leif Eriksen 1 1103 Førsteamanuensi Av andre 1970 1970
1997 Vanlig medlem Tore K. Alfsen 1 1103 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jens H. Middborg 1 1103 Student Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Sissel Stenberg 2 1103 Kommunaldirektø Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Odd Eskildsen 1 1103 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Alexandra Wiland 2 1103 Student Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Nevøy 2 1103 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Anna Inger Eide 2 1103 Seksjonsleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Bent Høie 1 1103 Student Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Trygdesjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Helge S. Larsen 1 1103 Skoleelev Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Sonja Meyer 2 1103 Kontorsjef Av andre 1970
1997 Nestleder Elise Kipperberg 2 1103 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Kjersti Rosen Sæthre 2 1103 Student Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Øyvind Roth 1 1103 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kristin Bade Veire 2 1103 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem June P. Knutsen 2 1103 Student Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Tone Elisabeth Kristiansen 2 1103 Student Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Svein Erik Høie 1 1103 Amanuensis Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Inger Bente Pedersen 2 1103 Førstekonsulent Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Janne Johnsen 2 1103 Student Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Lennart Rosenlund 1 1103 Førsteamanuensi Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Helene Hanssen 2 1103 Høgskolelektor Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Øyvind Foss 1 1103 Prodekanus Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Svein H. Andersen 1 1106 Personalsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Hilde Kraggerud 2 1120 Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ragnhild Osmundsen 2 1124 Spesialkonsulen Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kjell Stadheim 1 1142 Avdelingsingeni Av andre 1970 1970
1997 Vanlig medlem Sigrun Hole Hosaas 2 1145 Adjunkt Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Johannes Bergsåker-Aspøy 1 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Jone Handeland 1 Av departement 1970 1970
2002 Stein Slyngstad 219 Daglig Leder
2002 Torleiv Bilstad 1102 Professor
2002 Maiken Ims 1102 Informasjonsdirektør
2002 Bjørn Stangeland 1102 Direktør
2002 Nestleder Øyvind Foss 1103 Prorektor
2002 Hilde Karlsen 1103
2002 Hege Skjelbred-Knudsen 1103
2002 Tore Klepsvik 1103 Førstekonsulent
2002 Helene Hanssen 1103 Høgskolelektor
2002 Anna Inger Eide 1103 Seksjonsleder
2002 Øyvind Henriksen 1103 Student
2002 Egil Svela 1103 Konsulent
2002 Helene M. Mo 1103 Student
2002 Per Morten Haarr 1103 Student
2002 Mai Elin Evensen 1103 Student
2002 Åse K. Hansen Wagner 1103 Amanuensis
2002 Leder Per Dahl 1103 Rektor
2002 Gerd Arna Halmø 1103 Hms-Sjef
2002 Svein Fjellheim 1103
2002 Hild Sørby 1103 Førsteamanuensis
2002 Øyvind Roth 1103
2002 Geir Sverre Braut 1120 Ass. Helsedirektør
2002 Svein Helgesen 1142
2002 Jacob Jervell
2003 Øyvind Henriksen Student
2003 Anna Inger Eide Seksjonsleder
2003 Jacob Jervell
2003 Egil Svela Konsulent
2003 Leder Per Dahl Rektor
2003 Tore Klepsvik Førstekonsulent
2003 Åse K. Hansen Wagner Amanuensis
2003 Nestleder Øyvind Foss Prorektor
2003 Helene M. Mo Student
2003 Torleiv Bilstad Professor
2003 Mai Elin Evensen Student
2003 Hege Skjelbred-Knudsen Førstekonsulent
2003 Maiken Ims Informasjonsdirektør
2003 Geir Sverre Braut Ass. Helsedirektør
2003 Per Morten Haarr Student
2003 Stein Slyngstad Daglig Leder
2003 Helene Hanssen Høgskolelektor
2003 Hild Sørby Førsteamanuensis
2003 Øyvind Roth
2003 Bjørn Stangeland Direktør
2003 Svein Helgesen
2003 Hilde Karlsen
2003 Svein Fjellheim
2003 Gerd Arna Halmø Hms-Sjef