Forvaltningsdatabasen

Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Utvalgsnummer: 2265000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 8 8 4 92243
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 8 8 5 75452
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 5 77195
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Vanlig medlem Morten Fjeldstad 1 219 Fylkesrådmann Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Lise Kjølsrød 2 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ola Heen Strømmen 1 220 Fylkestrygdedir Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Oddbjørg Grete Haakonsen 2 235 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ketil Skogen 1 301 Forsker Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Marianne Borgen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Lars Inge Terum 1 301 Forsker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Odd H. Guntvedt 1 301 Forsker Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Anna Louise Von Lippe 2 301 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Steinar Stjernø 1 301 Rektor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Gudrun Holgersen 2 1201 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Peder Haug 1 1520 Høgskoledosent Av departement 1970
1996 Leder Per Morten Schiefloe 1 1601 Professor Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Stig Fossum 1 1804 Høgskoledirektø Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Else Kielland 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Morten Fjeldstad 1 219 Fylkesrådmann Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Lise Kjølsrød 2 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ola Heen Strømmen 1 220 Fylkestrygdedir Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Oddbjørg Grete Haakonsen 2 235 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ketil Skogen 1 301 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Lars Inge Terum 1 301 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Odd H. Guntvedt 1 301 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Marianne Borgen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Anna Louise Von Lippe 2 301 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Steinar Stjernø 1 301 Rektor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gudrun Holgersen 2 1201 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Peder Haug 1 1520 Høgskoledosent Av departement 1970
1997 Leder Per Morten Schiefloe 1 1601 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Stig Fossum 1 1804 Høgskoledirektø Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Else Kielland 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
2002 Gunn Elisabeth Birkelund 219 Professor
2002 Line Nyhagen Predelli 301 Forsker
2002 Anne Skevik 301 Forsker
2002 Kirsten Danielsen 301 Forsker
2002 Berit Otnes 301 Seksjonssjef
2002 Hallvard Dyb 301 Informasjonsleder
2002 Svein Mossige 301 Forsker
2002 Geir Sverre Braut 1120 Ass. Helsedirektør
2002 Kjell Vaage 1201 Førsteamanuensis
2002 Tor Åm 1601 Kommunaldirektør
2002 Leder Per Morten Schiefloe 1601 Professor
2002 Sissel Undheim Student
2003 Svein Mossige Forsker
2003 Sissel Undheim Student
2003 Berit Otnes Seksjonssjef
2003 Geir Sverre Braut Ass. Helsedirektør
2003 Line Nyhagen Predelli Forsker
2003 Leder Per Morten Schiefloe Professor
2003 Hallvard Dyb Informasjonsleder
2003 Kjell Vaage Førsteamanuensis
2003 Anne Skevik Forsker
2003 Kirsten Danielsen Forsker
2003 Gunn Elisabeth Birkelund Professor
2003 Tor Åm Kommunaldirektør