Forvaltningsdatabasen

Universitetsstyret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Universitetsstyret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Universitetsstyret
Utvalgsnummer: 2277000
Hjemmel:
Jf. Lov nr. 22 1995 - Lov om universiteter og høgskoler.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Undervisning, forskning
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 1580000
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Lars Riddervold 219 Personalleder
2002 Paul Andre Chaffey 219 Direktør
2002 Gunnar Handal 219 Professor
2002 Astri Ottesen 219 Driftssjef
2002 Gunn Elisabeth Birkelund 219 Professor
2002 Kristian Gundersen 301 Professor
2002 Frederik Zimmer 301 Professor
2002 Harald Ulrik Sverdrup 301 Avdelingsleder
2002 Arne Grønningsæter 301 Direktør
2002 Leder Arild Underdal 301 Professor
2002 Nestleder Anne-Brit Kolstø 301 Professor
2002 Helene Falch Fladmark 301
2002 Anette Birkeland 301 Student
2002 Jens Gustav Iversen 301 Professor
2002 Christoffer Wiig 301 Student
2002 Cathrine Fabricius Hansen 301 Professor
2002 Harriet Bjerrum Nielsen 301 Professor
2002 Hanna Ekeli 301 Rådgiver
2002 Camilla Serck-Hansen 301 Førsteamanuensis
2002 Kristian Mollestad 301 Forskningskonsulent
2002 Hilde Haugsgjerd 301 Redaktør
2002 Gunnar Nicolaysen 301 Professor
2002 Ellen Dalen 301 Førstekonsulent
2002 Kristian Jess 301 Student
2002 Michael Brøndbo 301 Student
2002 Jan Karsten Trulsen 1902 Professor
2003 May Kristin Fønnebø Student
2003 Christoffer Wiig Student
2003 Hanna Ekeli Rådgiver
2003 Silje Winther Student
2003 Harald Ulrik Sverdrup Avdelingsleder
2003 Kristian Gundersen Professor
2003 Lars Riddervold Personalleder
2003 Jan Karsten Trulsen Professor
2003 Frederik Zimmer Professor
2003 Michael Brøndbo Student
2003 Helene Falch Fladmark Rådgiver
2003 Gunnar Handal Professor
2003 Inger Hagen
2003 Astri Ottesen Driftssjef
2003 Leder Arild Underdal Professor
2003 Nestleder Anne-Brit Kolstø Professor
2003 Hilde Haugsgjerd Redaktør
2003 Gunn Elisabeth Birkelund Professor
2003 Egil Myklebust Styreformann
2003 Kristian Mollestad Forskningskonsulent
2003 Kristian Jess Student
2003 Torgeir Tofte Jørgensen Student
2003 Boel Flodgren Professor
2003 Gunnar Nicolaysen Professor
2003 Jens Gustav Iversen Professor
2003 Ellen Dalen Førstekonsulent
2003 Paul Andre Chaffey Direktør
2003 Arne Grønningsæter Direktør
2003 Anette Birkeland Student
2003 Cathrine Fabricius Hansen Professor
2003 Camilla Serck-Hansen Førsteamanuensis
2003 Harriet Bjerrum Nielsen Professor