Forvaltningsdatabasen

Styret i Garantiordningen for skadeforsikring

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Garantiordningen for skadeforsikring" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Garantiordningen for skadeforsikring
Utvalgsnummer: 228
Opprettelsesår: 2008
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2007 Finansdepartementet
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
2010 Finansdepartementet
2011 Finansdepartementet
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
2019 Finansdepartementet
2020 Finansdepartementet
2021 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2008 Eva Lystad 2 2630 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2008 Kjersti Elvestad 2 2700 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2008 Kjell Arne Aasgaarden 1 2720 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2008 Erling Falk 1 2730 viseadm. direktør Kongen 01.01.2008 30.03.2012
2008 Bente Arnesen 2 2750 produktdirektør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2008 Jannik Lindbæk 1 7790 pensjonist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2008 Lene Elisabeth Bjerkan 2 11640 jurist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2008 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2008 Håvar Poulsson 1 13670 advokat Kongen 01.01.2008 29.01.2015
2008 Øyvind Flatner 1 29530 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2009 Eva Lystad 2 2630 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2009 Kjersti Elvestad 2 2700 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2009 Kjell Arne Aasgaarden 1 2720 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2009 Erling Falk 1 2730 viseadm. direktør Kongen 01.01.2008 30.03.2012
2009 Bente Arnesen 2 2750 produktdirektør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2009 Jannik Lindbæk 1 7790 pensjonist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2009 Lene Elisabeth Bjerkan 2 11640 jurist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2009 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2009 Håvar Poulsson 1 13670 advokat Kongen 01.01.2008 29.01.2015
2009 Øyvind Flatner 1 29530 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2010 Eva Lystad 2 2630 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2010 Kjersti Elvestad 2 2700 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2010 Kjell Arne Aasgaarden 1 2720 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2010 Erling Falk 1 2730 viseadm. direktør Kongen 01.01.2008 30.03.2012
2010 Bente Arnesen 2 2750 produktdirektør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2010 Jannik Lindbæk 1 7790 pensjonist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2010 Lene Elisabeth Bjerkan 2 11640 jurist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2010 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2010 Håvar Poulsson 1 13670 advokat Kongen 01.01.2008 29.01.2015
2010 Øyvind Flatner 1 29530 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2011 Eva Lystad 2 2630 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2011 Kjersti Elvestad 2 2700 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2011 Kjell Arne Aasgaarden 1 2720 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2011 Erling Falk 1 2730 viseadm. direktør Kongen 01.01.2008 30.03.2012
2011 Bente Arnesen 2 2750 produktdirektør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2011 Jannik Lindbæk 1 7790 pensjonist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2011 Lene Elisabeth Bjerkan 2 11640 jurist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2011 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2011 Håvar Poulsson 1 13670 advokat Kongen 01.01.2008 29.01.2015
2011 Øyvind Flatner 1 29530 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2012 Eva Lystad 2 2630 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2012 Kjersti Elvestad 2 2700 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2012 Kjell Arne Aasgaarden 1 2720 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2012 Erling Falk 1 2730 viseadm. direktør Kongen 01.01.2008 30.03.2012
2012 Bente Arnesen 2 2750 produktdirektør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2012 Hege Toft Karlsen 2 3570 konsernleder Kongen 01.01.2012 15.04.2016
2012 Jannik Lindbæk 1 7790 pensjonist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2012 Lene Elisabeth Bjerkan 2 11640 jurist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2012 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2012 Håvar Poulsson 1 13670 advokat Kongen 01.01.2008 29.01.2015
2012 Øyvind Flatner 1 29530 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2013 Eva Lystad 2 2630 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2013 Kjersti Elvestad 2 2700 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2013 Kjell Arne Aasgaarden 1 2720 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2013 Bente Arnesen 2 2750 produktdirektør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2013 Hege Toft Karlsen 2 3570 konsernleder Kongen 01.01.2012 15.04.2016
2013 Jannik Lindbæk 1 7790 pensjonist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2013 Lene Elisabeth Bjerkan 2 11640 jurist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2013 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2013 Håvar Poulsson 1 13670 advokat Kongen 01.01.2008 29.01.2015
2013 Øyvind Flatner 1 29530 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2014 Eva Lystad 2 2630 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2014 Kjersti Elvestad 2 2700 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2014 Kjell Arne Aasgaarden 1 2720 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2014 Bente Arnesen 2 2750 produktdirektør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2014 Hege Toft Karlsen 2 3570 konsernleder Kongen 01.01.2012 15.04.2016
2014 Jannik Lindbæk 1 7790 pensjonist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2014 Lene Elisabeth Bjerkan 2 11640 jurist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2014 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2014 Håvar Poulsson 1 13670 advokat Kongen 01.01.2008 29.01.2015
2014 Øyvind Flatner 1 29530 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2015 Eva Lystad 2 2630 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2015 Kjersti Elvestad 2 2700 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2015 Kjell Arne Aasgaarden 1 2720 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2015 Bente Arnesen 2 2750 produktdirektør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2015 Hege Toft Karlsen 2 3570 konsernleder Kongen 01.01.2012 15.04.2016
2015 Jannik Lindbæk 1 7790 pensjonist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2015 Lene Elisabeth Bjerkan 2 11640 jurist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2015 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2015 Håvar Poulsson 1 13670 advokat Kongen 01.01.2008 29.01.2015
2015 Øyvind Flatner 1 29530 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2016 Trude Myklebust 2 0 stipendiat Kongen 01.01.2016 31.03.2020
2016 Eva Lystad 2 2630 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2016 Kjersti Elvestad 2 2700 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2016 Kjell Arne Aasgaarden 1 2720 seksjonssjef Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2016 Bente Arnesen 2 2750 produktdirektør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2016 Hege Toft Karlsen 2 3570 konsernleder Kongen 01.01.2012 15.04.2016
2016 Erik Lind Iversen 1 6720 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2016 Jannik Lindbæk 1 7790 pensjonist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2016 Bjarne Borgersen 1 7820 Partner Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2016 Hege Hodnesdal 2 7890 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2016 Lene Elisabeth Bjerkan 2 11640 jurist Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2016 Leif Helmich Pedersen 1 13500 Siviløkonom/Partner Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2016 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2016 Harald Lund Fredriksen 1 13650 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2016 Runa Kristiane Sæther 2 13950 seksjonssjef Kongen 01.01.2016 31.03.2020
2016 Øyvind Flatner 1 29530 direktør Kongen 01.01.2008 15.04.2016
2016 Tone Haugervåg Hjulstad 2 51140 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2017 Trude Myklebust 2 0 stipendiat Kongen 01.01.2016 31.03.2020
2017 Erik Lind Iversen 1 6720 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2017 Bjarne Borgersen 1 7820 Partner Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2017 Hege Hodnesdal 2 7890 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2017 Leif Helmich Pedersen 1 13500 Siviløkonom/Partner Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2017 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2017 Harald Lund Fredriksen 1 13650 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2017 Runa Kristiane Sæther 2 13950 seksjonssjef Kongen 01.01.2016 31.03.2020
2017 Tone Haugervåg Hjulstad 2 51140 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2018 Trude Myklebust 2 0 stipendiat Kongen 01.01.2016 31.03.2020
2018 Erik Lind Iversen 1 6720 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2018 Bjarne Borgersen 1 7820 Partner Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2018 Hege Hodnesdal 2 7890 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2018 Leif Helmich Pedersen 1 13500 Siviløkonom/Partner Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2018 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2018 Harald Lund Fredriksen 1 13650 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2018 Runa Kristiane Sæther 2 13950 seksjonssjef Kongen 01.01.2016 31.03.2020
2018 Tone Haugervåg Hjulstad 2 51140 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2019 Trude Myklebust 2 0 stipendiat Kongen 01.01.2016 31.03.2020
2019 Erik Lind Iversen 1 6720 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2019 Bjarne Borgersen 1 7820 Partner Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2019 Hege Hodnesdal 2 7890 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2019 Leif Helmich Pedersen 1 13500 Siviløkonom/Partner Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2019 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2019 Harald Lund Fredriksen 1 13650 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2019 Runa Kristiane Sæther 2 13950 seksjonssjef Kongen 01.01.2016 31.03.2020
2019 Tone Haugervåg Hjulstad 2 51140 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2020 Trude Myklebust 2 0 stipendiat Kongen 01.01.2016 31.03.2020
2020 Erik Lind Iversen 1 6720 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2020 Bjarne Borgersen 1 7820 Partner Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2020 Hege Hodnesdal 2 7890 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2020 Leif Helmich Pedersen 1 13500 Siviløkonom/Partner Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2020 Jørn Henry Hammer 1 13620 advokat Kongen 01.01.2008 31.03.2020
2020 Harald Lund Fredriksen 1 13650 Kongen 06.04.2016 31.03.2020
2020 Runa Kristiane Sæther 2 13950 seksjonssjef Kongen 01.01.2016 31.03.2020
2020 Tone Haugervåg Hjulstad 2 51140 Kongen 06.04.2016 31.03.2020