Forvaltningsdatabasen

Styret for Opplysningsvesenets fond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Opplysningsvesenets fond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Opplysningsvesenets fond
Utvalgsnummer: 2286000
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon av 15. desember 2000. Styret skal forestå forvaltningen av de eiendommer og den finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Kultur- og kirkedepartementet 5 451440
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Helga Byfuglien 214 Generalsekretær
2002 Kari Anne Døli 219 Økonomisjef
2002 Geir Ove Skogø 220 Direktør
2002 Leder Anne Enger Lahnstein 301 Generalsekretær
2002 Jens Risvand 1001 Landbruksdirektør
2002 Ådne Berge 1102 Bedriftsrådgiver
2002 Bjørg Tysdal Moe 1103 Varaordfører
2002 Egil Morland 1201 Stiftskapellan
2002 Ove Foldnes 1246 Kommunaldirektør
2002 Jan Olav Aarflot Generalsekretær
2003 Egil Morland Stiftskapellan
2003 Helga Byfuglien Generalsekretær
2003 Leder Anne Enger Lahnstein Generalsekretær
2003 Jan Olav Aarflot Generalsekretær
2003 Ådne Berge Bedriftsrådgiver
2003 Kari Anne Døli Økonomisjef
2003 Jens Risvand Landbruksdirektør
2003 Bjørg Tysdal Moe Varaordfører
2003 Ove Foldnes Kommunaldirektør
2003 Geir Ove Skogø Direktør