Forvaltningsdatabasen

NOKUT

Denne siden viser opplysninger om utvalget "NOKUT" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: NOKUT
Utvalgsnummer: 2287000
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Undervisning, forskning
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 447000
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2002 Roger K. Abrahamsen 214 Professor
2002 Rune Jørgen Sørensen 219 Professor
2002 Nestleder Annett Lundsgaard 219 Fagsjef
2002 Karl Erik Brofoss 301 Utredningsleder
2002 Berit Svendsen 301 Konserndirektør
2002 Mats Larssen 301 Student
2002 Karianne Jonson 502 Student
2002 Leder Narve Bjørgo 1201 Professor
2003 Berit Svendsen Konserndirektør
2003 Rune Jørgen Sørensen Professor
2003 Karianne Jonson Student
2003 Nestleder Annett Lundsgaard Fagsjef
2003 Mats Larssen Student
2003 Roger K. Abrahamsen Professor
2003 Leder Narve Bjørgo Professor
2003 Karl Erik Brofoss Utredningsleder