FORVALTNINGSDATABASEN

Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere
Utvalgsnummer: 237
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Miljøverndepartementet
2005 Miljøverndepartementet
2006 Miljøverndepartementet
2007 Miljøverndepartementet
2008 Miljøverndepartementet
2009 Miljøverndepartementet
2010 Miljøverndepartementet
2011 Miljøverndepartementet
2012 Miljøverndepartementet
2013 Miljøverndepartementet
2014 Klima- og miljødepartementet
2015 Klima- og miljødepartementet
2016 Klima- og miljødepartementet
2017 Klima- og miljødepartementet
2018 Klima- og miljødepartementet
2019 Klima- og miljødepartementet
2020 Klima- og miljødepartementet
2021 Klima- og miljødepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Grete Hvardal 2 0 sikkerhetskonsulent 01.01.2000 31.12.2008
2004 Eli Volkmar 2 0 politiinspektør 01.01.2000 18.01.2005
2005 Eli Volkmar 2 0 politiinspektør 01.01.2000 18.01.2005
2005 Grete Hvardal 2 0 sikkerhetskonsulent 01.01.2000 31.12.2008
2006 Grete Hvardal 2 0 sikkerhetskonsulent 01.01.2000 31.12.2008
2007 Grete Hvardal 2 0 sikkerhetskonsulent 01.01.2000 31.12.2008
2008 Grete Hvardal 2 0 sikkerhetskonsulent 01.01.2000 31.12.2008
2009 Berit Børset 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2010 Berit Børset 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2011 Berit Børset 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2012 Berit Børset 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2012 Sigrid Tufteland 2 45200 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2013 Berit Børset 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2013 Sigrid Tufteland 2 45200 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2014 Berit Børset 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2014 Sigrid Tufteland 2 45200 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2015 Berit Børset 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2015 Vidar Sandland 1 26090 rådgiver 01.01.2015 31.12.2017
2015 Sigrid Tufteland 2 45200 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2016 Berit Børset 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2016 Vidar Sandland 1 26090 rådgiver 01.01.2015 31.12.2017
2016 Sigrid Tufteland 2 45200 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2017 Berit Børset 2 0 sikkerhetssjef 01.01.2009 31.12.2017
2017 Vidar Sandland 1 26090 rådgiver 01.01.2015 31.12.2017
2017 Sigrid Tufteland 2 45200 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2017
2021 Liv Marthe Stigen Føllesdal 2 20800 senioringeniør 01.01.2021 31.12.2021
2021 Vidar Sandland 1 26090 rådgiver 01.01.2015 31.12.2021
2021 Sigrid Tufteland 2 45200 avdelingsingeniør 01.01.2012 31.12.2021