Forvaltningsdatabasen

Utvalg mot diskriminering av funksjonshemmede

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg mot diskriminering av funksjonshemmede" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg mot diskriminering av funksjonshemmede
Utvalgsnummer: 24
Opprettelsesår: 2002
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2005
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Marianne Jenum Hotvedt 2 0 førstekonsulent 01.01.2002 18.05.2005
2004 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2002 18.05.2005
2004 Sissel Marit Stenberg 2 0 Kommunepolitiker 01.01.2002 18.05.2005
2004 Susanne Moshuus 2 0 advokat 01.01.2003 18.05.2005
2004 Gunnar Buvik 1 0 rådgiver 01.01.2002 18.05.2005
2004 Sunniva Berntsen 2 0 advokat 01.01.2002 09.02.2005
2004 Aslak Syse 1 0 professor 01.01.2002 18.05.2005
2004 Guro Fjellanger 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2002 18.05.2005
2004 Jan Fredrik Støren Tøssebro 1 0 professor 01.01.2002 18.05.2005
2004 Hedda Remen 2 0 lagdommer 01.01.2002 18.05.2005
2004 Atle Larsen 1 12510 pasientombud 01.01.2002 18.05.2005
2005 Aslak Syse 1 0 professor 01.01.2002 18.05.2005
2005 Sunniva Berntsen 2 0 advokat 01.01.2002 09.02.2005
2005 Susanne Moshuus 2 0 advokat 01.01.2003 18.05.2005
2005 Marianne Jenum Hotvedt 2 0 førstekonsulent 01.01.2002 18.05.2005
2005 Elisabeth Lea Strøm 2 0 advokat 01.01.2002 18.05.2005
2005 Gunnar Buvik 1 0 rådgiver 01.01.2002 18.05.2005
2005 Jan Fredrik Støren Tøssebro 1 0 professor 01.01.2002 18.05.2005
2005 Sissel Marit Stenberg 2 0 Kommunepolitiker 01.01.2002 18.05.2005
2005 Guro Fjellanger 2 0 selvstendig næringsdrivende 01.01.2002 18.05.2005
2005 Hedda Remen 2 0 lagdommer 01.01.2002 18.05.2005
2005 Atle Larsen 1 12510 pasientombud 01.01.2002 18.05.2005