Forvaltningsdatabasen

Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda)
Utvalgsnummer: 243
Opprettelsesår: 1991
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
2011 Helse- og omsorgsdepartementet
2012 Helse- og omsorgsdepartementet
2013 Helse- og omsorgsdepartementet
2014 Helse- og omsorgsdepartementet
2015 Helse- og omsorgsdepartementet
2016 Helse- og omsorgsdepartementet
2017 Helse- og omsorgsdepartementet
2018 Helse- og omsorgsdepartementet
2019 Helse- og omsorgsdepartementet
2020 Helse- og omsorgsdepartementet
2021 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Kongen 01.01.1998 01.08.2008
2004 Even Søfteland 1 0 daglig leder Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2004 Hilde Kruse 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1998 13.01.2005
2004 Jan Fridthjof Bernt 1 0 professor Kongen 01.01.1998 13.01.2005
2004 Bjørn Iversen 1 0 gårdbruker Kongen 01.01.1999 13.01.2005
2004 Odd Vangen 1 0 professor Kongen 01.01.2000 01.08.2008
2004 Christina I..M. Abildgaard 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2000 31.07.2008
2004 Thor Amlie 1 0 fagsjef Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2004 Berge Solberg 1 0 førsteamanuensis Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2004 Randi Eidsmo Reinertsen 2 0 professor Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2004 Janet Bakke 2 0 sekretær Kongen 01.01.1998 13.01.2005
2004 Stine Wohl Sem 2 0 seksjonssjef Kongen 01.01.2004 15.01.2007
2004 Lars Østnor 1 0 professor Kongen 01.01.1998 13.01.2005
2004 Aina Nilsen Bartmann 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2000 31.07.2008
2004 Erling Johannes Husabø 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2004 Kjetil Hindar 1 0 seniorforsker Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2004 Jaran Apold 1 0 professor Kongen 01.01.1998 13.01.2005
2004 Rita Kolvik 2 0 seksjonsoverlege Kongen 01.01.2000 30.03.2007
2004 Ulla Schmidt 2 0 teolog Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2004 Karl Georg Høyer 1 0 professor Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2004 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 2 0 redaktør Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2004 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1998 01.08.2008
2004 Siri Mathiesen 2 0 revisjonssjef Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2004 Olavi Junttila 1 0 professor Kongen 01.01.1999 13.01.2005
2004 Liv Helene Arum 2 4890 generalsekretær Kongen 01.01.1991 01.08.2008
2004 Bjørn Erikson 1 8750 yrkeshygieniker Kongen 01.01.1991 31.07.2008
2004 Knut Andreas Hjelt 1 70400 regionsjef Kongen 01.01.2000 01.08.2008
2005 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 2 0 redaktør Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2005 Siri Mathiesen 2 0 revisjonssjef Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2005 Olavi Junttila 1 0 professor Kongen 01.01.1999 13.01.2005
2005 Rita Kolvik 2 0 seksjonsoverlege Kongen 01.01.2000 30.03.2007
2005 Thor Amlie 1 0 fagsjef Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2005 Berge Solberg 1 0 førsteamanuensis Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2005 Karl Georg Høyer 1 0 professor Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2005 Randi Eidsmo Reinertsen 2 0 professor Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2005 Odd Vangen 1 0 professor Kongen 01.01.2000 01.08.2008
2005 Ulla Schmidt 2 0 teolog Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2005 Christina I..M. Abildgaard 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2000 31.07.2008
2005 Jan Fridthjof Bernt 1 0 professor Kongen 01.01.1998 13.01.2005
2005 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1998 01.08.2008
2005 Even Søfteland 1 0 daglig leder Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2005 Bjørn Iversen 1 0 gårdbruker Kongen 01.01.1999 13.01.2005
2005 Kjetil Hindar 1 0 seniorforsker Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2005 Hilde Kruse 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.1998 13.01.2005
2005 Stine Wohl Sem 2 0 seksjonssjef Kongen 01.01.2004 15.01.2007
2005 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Kongen 01.01.1998 01.08.2008
2005 Lars Østnor 1 0 professor Kongen 01.01.1998 13.01.2005
2005 Jaran Apold 1 0 professor Kongen 01.01.1998 13.01.2005
2005 Erling Johannes Husabø 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2005 Janet Bakke 2 0 sekretær Kongen 01.01.1998 13.01.2005
2005 Aina Nilsen Bartmann 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2000 31.07.2008
2005 Liv Helene Arum 2 4890 generalsekretær Kongen 01.01.1991 01.08.2008
2005 Bjørn Erikson 1 8750 yrkeshygieniker Kongen 01.01.1991 31.07.2008
2005 Knut Andreas Hjelt 1 70400 regionsjef Kongen 01.01.2000 01.08.2008
2006 Odd Vangen 1 0 professor Kongen 01.01.2000 01.08.2008
2006 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 2 0 redaktør Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2006 Rita Kolvik 2 0 seksjonsoverlege Kongen 01.01.2000 30.03.2007
2006 Kjetil Hindar 1 0 seniorforsker Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2006 Even Søfteland 1 0 daglig leder Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2006 Stine Wohl Sem 2 0 seksjonssjef Kongen 01.01.2004 15.01.2007
2006 Christina I..M. Abildgaard 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2000 31.07.2008
2006 Berge Solberg 1 0 førsteamanuensis Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2006 Ulla Schmidt 2 0 teolog Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2006 Aina Nilsen Bartmann 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2000 31.07.2008
2006 Karl Georg Høyer 1 0 professor Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2006 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Kongen 01.01.1998 01.08.2008
2006 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1998 01.08.2008
2006 Siri Mathiesen 2 0 revisjonssjef Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2006 Erling Johannes Husabø 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2006 Thor Amlie 1 0 fagsjef Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2006 Randi Eidsmo Reinertsen 2 0 professor Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2006 Liv Helene Arum 2 4890 generalsekretær Kongen 01.01.1991 01.08.2008
2006 Bjørn Erikson 1 8750 yrkeshygieniker Kongen 01.01.1991 31.07.2008
2006 Knut Andreas Hjelt 1 70400 regionsjef Kongen 01.01.2000 01.08.2008
2007 Rita Kolvik 2 0 seksjonsoverlege Kongen 01.01.2000 30.03.2007
2007 Aina Nilsen Bartmann 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2000 31.07.2008
2007 Christina I..M. Abildgaard 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2000 31.07.2008
2007 Randi Eidsmo Reinertsen 2 0 professor Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2007 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 2 0 redaktør Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2007 Berge Solberg 1 0 førsteamanuensis Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2007 Even Søfteland 1 0 daglig leder Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2007 Siri Mathiesen 2 0 revisjonssjef Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2007 Erling Johannes Husabø 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2007 Torunn Fiskerstrand 2 0 overlege Kongen 01.01.2007 01.08.2008
2007 Thor Amlie 1 0 fagsjef Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2007 Odd Vangen 1 0 professor Kongen 01.01.2000 01.08.2008
2007 Karl Georg Høyer 1 0 professor Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2007 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Kongen 01.01.1998 01.08.2008
2007 Kjetil Hindar 1 0 seniorforsker Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2007 Ulla Schmidt 2 0 teolog Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2007 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1998 01.08.2008
2007 Stine Wohl Sem 2 0 seksjonssjef Kongen 01.01.2004 15.01.2007
2007 Liv Helene Arum 2 4890 generalsekretær Kongen 01.01.1991 01.08.2008
2007 Bjørn Erikson 1 8750 yrkeshygieniker Kongen 01.01.1991 31.07.2008
2007 Knut Andreas Hjelt 1 70400 regionsjef Kongen 01.01.2000 01.08.2008
2007 Arne Sunde 1 70560 professor Kongen 01.01.2007 01.08.2008
2008 Lars Ødegård 1 0 spesialrådgiver Kongen 01.01.1998 01.08.2008
2008 Aina Nilsen Bartmann 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2000 31.07.2008
2008 Unni *Grønsberg Berge 2 0 prosjektmedarbeider Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2008 Randi Eidsmo Reinertsen 2 0 professor Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2008 Anne Synnøve Røsvik 2 0 lektor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2008 Ulla Schmidt 2 0 teolog Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2008 Thor Amlie 1 0 fagsjef Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2008 Torunn Fiskerstrand 2 0 overlege Kongen 01.01.2007 01.08.2008
2008 Svanhild-Isabelle Batta torheim 2 0 programmedarbeider Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2008 Terje Traavik 1 0 professor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2008 Njål Høstmælingen 1 0 forsker Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2008 Odd Vangen 1 0 professor Kongen 01.01.2000 01.08.2008
2008 Torleiv Ole Rognum 1 0 professor Kongen 01.01.1998 01.08.2008
2008 Kjetil Hindar 1 0 seniorforsker Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2008 Erling Johannes Husabø 1 0 professor Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2008 Sara Kahsay 2 0 jordmor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2008 Ingvild Riisberg 2 0 doktorstipendiat Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2008 Berge Solberg 1 0 førsteamanuensis Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2008 Even Søfteland 1 0 daglig leder Kongen 01.01.2004 01.08.2008
2008 Siri Mathiesen 2 0 revisjonssjef Kongen 01.01.2004 31.07.2008
2008 Toril Wikesland 2 0 organisasjonssjef Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2008 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 2 0 redaktør Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2008 Karl Georg Høyer 1 0 professor Kongen 01.01.1998 31.07.2008
2008 Christina I..M. Abildgaard 2 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2000 31.07.2008
2008 Nina Tangnes Grønvold 2 1760 seniorrådgiver Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2008 Kristin Louise Eiklid 2 2860 seksjonsleder Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2008 Liv Helene Arum 2 4890 generalsekretær Kongen 01.01.1991 01.08.2008
2008 Bjørn Erikson 1 8750 yrkeshygieniker Kongen 01.01.1991 31.07.2008
2008 Knut Andreas Hjelt 1 70400 regionsjef Kongen 01.01.2000 01.08.2008
2008 Arne Sunde 1 70560 professor Kongen 01.01.2007 01.08.2008
2009 Ingvild Riisberg 2 0 doktorstipendiat Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2009 Sara Kahsay 2 0 jordmor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2009 Unni *Grønsberg Berge 2 0 prosjektmedarbeider Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2009 Toril Wikesland 2 0 organisasjonssjef Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2009 Anne Synnøve Røsvik 2 0 lektor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2009 Njål Høstmælingen 1 0 forsker Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2009 Svanhild-Isabelle Batta torheim 2 0 programmedarbeider Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2009 Terje Traavik 1 0 professor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2009 Nina Tangnes Grønvold 2 1760 seniorrådgiver Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2009 Kristin Louise Eiklid 2 2860 seksjonsleder Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2010 Unni *Grønsberg Berge 2 0 prosjektmedarbeider Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2010 Njål Høstmælingen 1 0 forsker Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2010 Anne Synnøve Røsvik 2 0 lektor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2010 Sara Kahsay 2 0 jordmor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2010 Toril Wikesland 2 0 organisasjonssjef Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2010 Terje Traavik 1 0 professor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2010 Svanhild-Isabelle Batta torheim 2 0 programmedarbeider Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2010 Ingvild Riisberg 2 0 doktorstipendiat Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2010 Nina Tangnes Grønvold 2 1760 seniorrådgiver Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2010 Kristin Louise Eiklid 2 2860 seksjonsleder Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2011 Terje Traavik 1 0 professor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2011 Njål Høstmælingen 1 0 forsker Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2011 Unni *Grønsberg Berge 2 0 prosjektmedarbeider Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2011 Ingvild Riisberg 2 0 doktorstipendiat Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2011 Anne Synnøve Røsvik 2 0 lektor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2011 Svanhild-Isabelle Batta torheim 2 0 programmedarbeider Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2011 Sara Kahsay 2 0 jordmor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2011 Toril Wikesland 2 0 organisasjonssjef Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2011 Nina Tangnes Grønvold 2 1760 seniorrådgiver Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2011 Kristin Louise Eiklid 2 2860 seksjonsleder Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2012 Anne Synnøve Røsvik 2 0 lektor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2012 Toril Wikesland 2 0 organisasjonssjef Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2012 Ingvild Riisberg 2 0 doktorstipendiat Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2012 Terje Traavik 1 0 professor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2012 Sara Kahsay 2 0 jordmor Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2012 Svanhild-Isabelle Batta torheim 2 0 programmedarbeider Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2012 Njål Høstmælingen 1 0 forsker Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2012 Unni *Grønsberg Berge 2 0 prosjektmedarbeider Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2012 Nina Tangnes Grønvold 2 1760 seniorrådgiver Kongen 01.01.2008 01.08.2012
2012 Kristin Louise Eiklid 2 2860 seksjonsleder Kongen 01.01.2008 01.08.2012