Forvaltningsdatabasen

Styret for Høgskolen i Buskerud

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Buskerud" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Buskerud
Utvalgsnummer: 260
Opprettelsesår: 1994
Opphørsår: 2013
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Berit Ulveraker 2 0 konsulent 01.01.2000 31.07.2007
2004 Hans Anton Stubberud 1 0 rektor 01.01.1997 02.02.2005
2004 Øyvind Eek Jensen 1 0 prorektor 01.01.2000 02.02.2005
2004 Britt Moe 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Widar Hvamb 1 0 fhv. generalsekretær 01.01.2003 31.07.2007
2004 Per Gustavsen 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Lisbet Borge 2 0 spesialrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2004 Henning Johansen 1 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2004 Brit Elin Jørgensen 2 0 sjefssykepleier 01.01.2003 31.07.2007
2004 Knut W. Hansson 1 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Erik Weber 1 0 student 01.01.2002 02.02.2005
2004 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2004 Marianne Hammer Walseth 2 0 student 01.01.2002 02.02.2005
2004 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2004 Anne Bang Lyngdal 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Toril Mølmen 2 0 direktør 01.01.2003 31.07.2007
2004 Kristin Ørmen Johnsen 2 0 rektor 01.01.2003 31.10.2007
2004 Hans Engebretsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Mona E.W, Landholm 2 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2004 Sissel Marie Holmern 2 0 daglig leder 01.01.2003 31.07.2007
2004 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2004 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2005 Sissel Marie Holmern 2 0 daglig leder 01.01.2003 31.07.2007
2005 Anne Bang Lyngdal 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Marianne Hammer Walseth 2 0 student 01.01.2002 02.02.2005
2005 Jonas Kruse Kjølstad 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Øyvind Eek Jensen 1 0 prorektor 01.01.2000 02.02.2005
2005 Hans Anton Stubberud 1 0 rektor 01.01.1997 02.02.2005
2005 Widar Hvamb 1 0 fhv. generalsekretær 01.01.2003 31.07.2007
2005 Berit Ulveraker 2 0 konsulent 01.01.2000 31.07.2007
2005 Mona E.W, Landholm 2 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2005 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2005 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2005 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2005 Per Gustavsen 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Hans Engebretsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Kristin Ørmen Johnsen 2 0 rektor 01.01.2003 31.10.2007
2005 Erik Weber 1 0 student 01.01.2002 02.02.2005
2005 Knut W. Hansson 1 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Lisbet Borge 2 0 spesialrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2005 Toril Mølmen 2 0 direktør 01.01.2003 31.07.2007
2005 Brit Elin Jørgensen 2 0 sjefssykepleier 01.01.2003 31.07.2007
2005 Henning Johansen 1 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2005 Britt Moe 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Margrethe Wiik 2 30400 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2005 Ida Karoline Kristiansen 2 36160 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2006 Per Gustavsen 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2006 Christian Sennesvik 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Anne Bang Lyngdal 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2006 Britt Moe 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Henning Johansen 1 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2006 Brit Elin Jørgensen 2 0 sjefssykepleier 01.01.2003 31.07.2007
2006 Jonas Kruse Kjølstad 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Lisbet Borge 2 0 spesialrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2006 Mads Aalborg 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Hans Engebretsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Berit Ulveraker 2 0 konsulent 01.01.2000 31.07.2007
2006 Mona Coch Edvardsen 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Toril Mølmen 2 0 direktør 01.01.2003 31.07.2007
2006 David Kristoffersen 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2006 Widar Hvamb 1 0 fhv. generalsekretær 01.01.2003 31.07.2007
2006 Sissel Marie Holmern 2 0 daglig leder 01.01.2003 31.07.2007
2006 Kristin Ørmen Johnsen 2 0 rektor 01.01.2003 31.10.2007
2006 Knut W. Hansson 1 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Margrethe Wiik 2 30400 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2006 Ida Karoline Kristiansen 2 36160 student 01.01.2005 31.07.2006
2007 Mads Aalborg 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Ann Kristin Blomholt 2 0 adjunkt 01.01.2007 15.07.2011
2007 Britt Kveseth 2 0 rådgiver 01.01.2007 29.04.2014
2007 Bernt Søraa 1 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2007 Mona Coch Edvardsen 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Toril Mølmen 2 0 direktør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Zahra Moini 2 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2007 Cecilie Rafdal 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2007 Lisbet Borge 2 0 spesialrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2007 Per Lundmark 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2007 Knut W. Hansson 1 0 førstelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Christian Sennesvik 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Carl Henrik Eriksson 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2007 Anne Grethe Steinsvåg 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 29.04.2014
2007 Widar Hvamb 1 0 fhv. generalsekretær 01.01.2003 31.07.2007
2007 Berit Ulveraker 2 0 konsulent 01.01.2000 31.07.2007
2007 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2007 Carsten Blom Ruud 1 0 førstelektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Kari Egelandsdal 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2007 Brit Elin Jørgensen 2 0 sjefssykepleier 01.01.2003 31.07.2007
2007 Alf E. Erevik 1 0 pensjonist 01.01.2007 29.04.2014
2007 Leif Eliassen 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 David Kristoffersen 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Lena Lybæk 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2007 Grethe Eilertsen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2007 Glenn Nystad 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2007 Hans Engebretsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Sissel Marie Holmern 2 0 daglig leder 01.01.2003 31.07.2007
2007 Per Gustavsen 1 0 overingeniør 01.01.2003 31.07.2007
2007 Benedicte Teien Jarem 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2007 Merete Rastad Faanes 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2010
2007 Britt Moe 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Kristin Ørmen Johnsen 2 0 rektor 01.01.2003 31.10.2007
2007 Anne Bang Lyngdal 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2007 Marit Gundersen Engeset 2 36120 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2008 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2008 Cecilie Rafdal 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Glenn Nystad 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2008 Benedicte Teien Jarem 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Carsten Blom Ruud 1 0 førstelektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Ann Kristin Blomholt 2 0 adjunkt 01.01.2007 15.07.2011
2008 Leif Eliassen 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Britt Kveseth 2 0 rådgiver 01.01.2007 29.04.2014
2008 Anne Grethe Steinsvåg 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 29.04.2014
2008 Alf E. Erevik 1 0 pensjonist 01.01.2007 29.04.2014
2008 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2008 Carl Henrik Eriksson 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2008 Merete Rastad Faanes 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2010
2008 Kari Egelandsdal 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2008 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2008 Madeleine Aspebakken 2 0 student 01.01.2008 06.01.2010
2008 Grethe Eilertsen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2008 Lena Lybæk 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2008 Bernt Søraa 1 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2008 Zahra Moini 2 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2008 Per Lundmark 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2008 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2008 Marit Gundersen Engeset 2 36120 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2009 Ann Kristin Blomholt 2 0 adjunkt 01.01.2007 15.07.2011
2009 Bernt Søraa 1 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2009 Carl Henrik Eriksson 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2009 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2009 Kari Egelandsdal 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2009 Tormod Holt 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2009 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2009 Glenn Nystad 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2009 Lena Lybæk 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2009 Zahra Moini 2 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2009 Grethe Eilertsen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2009 Alf E. Erevik 1 0 pensjonist 01.01.2007 29.04.2014
2009 Carsten Blom Ruud 1 0 førstelektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Frank Jonny Idland 1 0 student 01.01.2009 31.07.2010
2009 Madeleine Aspebakken 2 0 student 01.01.2008 06.01.2010
2009 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2009 Anne Grethe Steinsvåg 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 29.04.2014
2009 Per Lundmark 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2009 Britt Kveseth 2 0 rådgiver 01.01.2007 29.04.2014
2009 Bjørn Ove Grønseth 1 0 høgskolelektor 01.01.2009 29.04.2014
2009 Merete Rastad Faanes 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2010
2009 Trude Hansen 2 11820 student 01.01.2009 31.07.2010
2009 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2009 Marit Gundersen Engeset 2 36120 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2010 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2010 Per Lundmark 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2010 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2010 Mohamed Abdishazan 1 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2010 Kari Egelandsdal 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2010 Tormod Holt 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2010 Bernt Søraa 1 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2010 Alf E. Erevik 1 0 pensjonist 01.01.2007 29.04.2014
2010 Britt Kveseth 2 0 rådgiver 01.01.2007 29.04.2014
2010 Anne Grethe Steinsvåg 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 29.04.2014
2010 Zahra Moini 2 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2010 Carsten Blom Ruud 1 0 førstelektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Marit Teigen Røed 2 0 student 01.01.2010 31.07.2012
2010 Ann Kristin Blomholt 2 0 adjunkt 01.01.2007 15.07.2011
2010 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2010 Madeleine Aspebakken 2 0 student 01.01.2008 06.01.2010
2010 Bjørn Ove Grønseth 1 0 høgskolelektor 01.01.2009 29.04.2014
2010 Grethe Eilertsen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2010 Ingunn Aarvelta 2 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2010 Carl Henrik Eriksson 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2010 Frank Jonny Idland 1 0 student 01.01.2009 31.07.2010
2010 Lena Lybæk 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2010 Merete Rastad Faanes 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2010
2010 Trude Hansen 2 11820 student 01.01.2009 31.07.2010
2010 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2010 Marit Gundersen Engeset 2 36120 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2011 Britt Kveseth 2 0 rådgiver 01.01.2007 29.04.2014
2011 Danny Halvorsen 1 0 student 01.01.2011 27.08.2011
2011 Carsten Blom Ruud 1 0 førstelektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Per Lundmark 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2011 Alf E. Erevik 1 0 pensjonist 01.01.2007 29.04.2014
2011 Ann Kristin Blomholt 2 0 adjunkt 01.01.2007 15.07.2011
2011 Mohamed Abdishazan 1 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2011 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2011 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2011 Ingunn Aarvelta 2 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2011 Grethe Eilertsen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2011 Kari Egelandsdal 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2011 Jostein Ask Mathisen 1 0 student 01.01.2011 31.10.2011
2011 Margita Nässlander Jansson 2 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2011 Zahra Moini 2 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2011 Lena Lybæk 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2011 Anne Grethe Steinsvåg 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 29.04.2014
2011 Carl Henrik Eriksson 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2011 Marit Teigen Røed 2 0 student 01.01.2010 31.07.2012
2011 Siri Svanemyr Eriksen 2 0 student 01.01.2011 31.12.2012
2011 Bernt Søraa 1 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2011 Tormod Holt 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2011 Bjørn Ove Grønseth 1 0 høgskolelektor 01.01.2009 29.04.2014
2011 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2011 Marit Gundersen Engeset 2 36120 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2012 Zahra Moini 2 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2012 Mathilde Thorsen 2 0 student 01.01.2012 31.12.2013
2012 Siri Svanemyr Eriksen 2 0 student 01.01.2011 31.12.2012
2012 Lena Lybæk 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2012 Per Lundmark 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2012 Marit Teigen Røed 2 0 student 01.01.2010 31.07.2012
2012 Carl Henrik Eriksson 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2012 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2012 Kari Egelandsdal 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2012 Bjørn Ove Grønseth 1 0 høgskolelektor 01.01.2009 29.04.2014
2012 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2012 Margita Nässlander Jansson 2 0 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Britt Kveseth 2 0 rådgiver 01.01.2007 29.04.2014
2012 Maria Borgersen 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Anne Grethe Steinsvåg 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 29.04.2014
2012 Santhos Rathakrishnar 1 0 student 01.01.2012 29.04.2014
2012 Grethe Eilertsen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2012 Helen Oddveig Bjørnøy 2 0 generalsekretær 01.01.2000 31.12.2012
2012 Alf E. Erevik 1 0 pensjonist 01.01.2007 29.04.2014
2012 Bernt Søraa 1 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2012 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2012 Marit Gundersen Engeset 2 36120 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2013 Agnethe Wedum Storihle 2 0 student 01.01.2013 29.04.2014
2013 Anne Grethe Steinsvåg 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 29.04.2014
2013 Britt Kveseth 2 0 rådgiver 01.01.2007 29.04.2014
2013 Maria Borgersen 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Zahra Moini 2 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2013 Carl Henrik Eriksson 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2013 Lena Lybæk 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2013 Alf E. Erevik 1 0 pensjonist 01.01.2007 29.04.2014
2013 Kari Egelandsdal 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2013 Per Lundmark 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2013 Tea Majstorovic 2 0 student 01.01.2013 29.04.2014
2013 Santhos Rathakrishnar 1 0 student 01.01.2012 29.04.2014
2013 Grethe Eilertsen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2013 Mathilde Thorsen 2 0 student 01.01.2012 31.12.2013
2013 Katrine Stjelja 2 0 student 01.01.2013 29.04.2014
2013 Bernt Søraa 1 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2013 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2013 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2013 Bjørn Ove Grønseth 1 0 høgskolelektor 01.01.2009 29.04.2014
2013 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2013 Marit Gundersen Engeset 2 36120 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2014 Katrine Stjelja 2 0 student 01.01.2013 29.04.2014
2014 Agnethe Wedum Storihle 2 0 student 01.01.2013 29.04.2014
2014 Grethe Eilertsen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2014 Per Steinar Jensen 1 0 regiondirektør 01.01.2003 29.04.2014
2014 Santhos Rathakrishnar 1 0 student 01.01.2012 29.04.2014
2014 Kari Egelandsdal 2 0 førstekonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2014 Anne Grethe Steinsvåg 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 29.04.2014
2014 Bernt Søraa 1 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2014 Alf E. Erevik 1 0 pensjonist 01.01.2007 29.04.2014
2014 Kåre Sandvik 1 0 professor 01.01.2003 29.04.2014
2014 Per Lundmark 1 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2014 Zahra Moini 2 0 leder 01.01.2007 29.04.2014
2014 Carl Henrik Eriksson 1 0 seniorkonsulent 01.01.2007 29.04.2014
2014 Tea Majstorovic 2 0 student 01.01.2013 29.04.2014
2014 Bjørn Ove Grønseth 1 0 høgskolelektor 01.01.2009 29.04.2014
2014 Lena Lybæk 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014
2014 Britt Kveseth 2 0 rådgiver 01.01.2007 29.04.2014
2014 Sverre Gotaas 1 31890 direktør 01.01.2003 29.04.2014
2014 Marit Gundersen Engeset 2 36120 førsteamanuensis 01.01.2007 29.04.2014