Forvaltningsdatabasen

Styret for Høgskolen i Finnmark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Finnmark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Finnmark
Utvalgsnummer: 261
Opprettelsesår: 1994
Opphørsår: 2011
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Morten Fugelli 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 21.01.2005
2004 Sylvi Johansen 2 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2004 Aud Wenche Fyhn 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Sonni Olsen 2 0 rektor 01.01.1999 31.07.2007
2004 Ola Rasmus Valvåg 1 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2004 Per Møller 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 17.10.2005
2004 Kennet Johansen 1 0 student 01.01.2003 21.01.2005
2004 Peer Andersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Dag Atle Lysne 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2004 Tove Størdal 2 0 høgskolelærer 01.01.1994 31.07.2011
2004 Tone Larsen 2 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2004 Erling Fløtten 1 0 regiondirektør 01.01.1998 31.07.2007
2004 Wenche Margrethe Kjæmpenes 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Ketil Hanssen 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2011
2004 Ole Simonsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2004 May Griff Bye 2 0 spesialrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2004 Tove Bull 2 0 professor 01.01.1994 31.07.2007
2004 Kolbjørn Rafoss 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2011
2004 Susann Røkke 2 0 student 01.01.2003 31.07.2005
2004 Dagny Haga 2 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2004 Kjell Sletten 1 0 oppvekstsjef 01.01.2003 31.07.2007
2004 Svein Ottar Hellander 1 0 utviklingsleder 01.01.2003 31.07.2007
2004 Kjell Magne Iversen 1 0 student 01.01.2003 31.07.2005
2004 Mary Helene Kristiansen 2 0 førstekonsulent 01.01.2004 31.07.2005
2005 Sonni Olsen 2 0 rektor 01.01.1999 31.07.2007
2005 Ketil Hanssen 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2011
2005 Wenche Margrethe Kjæmpenes 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Kolbjørn Rafoss 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2011
2005 Susann Røkke 2 0 student 01.01.2003 31.07.2005
2005 Mary Helene Kristiansen 2 0 førstekonsulent 01.01.2004 31.07.2005
2005 May Griff Bye 2 0 spesialrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2005 Morten Fugelli 1 0 førstekonsulent 01.01.2000 21.01.2005
2005 Aud Wenche Fyhn 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Sylvi Johansen 2 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2005 Ola Rasmus Valvåg 1 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2005 Dagny Haga 2 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2005 Monica Renate Eikeland 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Kennet Johansen 1 0 student 01.01.2003 21.01.2005
2005 Tone Larsen 2 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2005 Peer Andersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Torun Jansen 2 0 førstekonsulent 01.01.2005 31.07.2011
2005 Dag Atle Lysne 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2005 Kjell Magne Iversen 1 0 student 01.01.2003 31.07.2005
2005 Per Møller 1 0 førstekonsulent 01.01.1997 17.10.2005
2005 Tove Bull 2 0 professor 01.01.1994 31.07.2007
2005 Ole Simonsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2005 Erling Fløtten 1 0 regiondirektør 01.01.1998 31.07.2007
2005 Svein Ottar Hellander 1 0 utviklingsleder 01.01.2003 31.07.2007
2005 Remi Andre Fosshaug 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2005 Tove Størdal 2 0 høgskolelærer 01.01.1994 31.07.2011
2005 Kjell Sletten 1 0 oppvekstsjef 01.01.2003 31.07.2007
2005 Inge Dybos 1 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2006 Tove Bull 2 0 professor 01.01.1994 31.07.2007
2006 Dag Atle Lysne 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2006 Peer Andersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Remi Andre Fosshaug 1 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Sonni Olsen 2 0 rektor 01.01.1999 31.07.2007
2006 Tone Larsen 2 0 student 01.01.2004 31.07.2006
2006 Tove Størdal 2 0 høgskolelærer 01.01.1994 31.07.2011
2006 Dagny Haga 2 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2006 Monica Renate Eikeland 2 0 student 01.01.2005 31.07.2006
2006 Kolbjørn Rafoss 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2011
2006 Trygve Nygård 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Ole Simonsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2006 Svein Ottar Hellander 1 0 utviklingsleder 01.01.2003 31.07.2007
2006 Wenche Margrethe Kjæmpenes 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Inge Dybos 1 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2006 Aud Wenche Fyhn 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 May Griff Bye 2 0 spesialrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2006 Erling Fløtten 1 0 regiondirektør 01.01.1998 31.07.2007
2006 Kirsti Haukaas 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Ketil Hanssen 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2011
2006 Kjell Sletten 1 0 oppvekstsjef 01.01.2003 31.07.2007
2006 Torun Jansen 2 0 førstekonsulent 01.01.2005 31.07.2011
2006 Ola Rasmus Valvåg 1 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2007 Ketil Hanssen 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2011
2007 Alf Evald Larsen 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2007 Wenche Margrethe Kjæmpenes 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Dagny Haga 2 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2007 Lars Krogh 1 0 seniorrådgiver 01.01.2007 14.04.2009
2007 Aud Wenche Fyhn 2 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Beathe Sætveit 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.12.2011
2007 Tove Bull 2 0 professor 01.01.1994 31.07.2007
2007 Inger-Anita Markussen 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2007 Tove Størdal 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2007
2007 Elin Mary Sabbasen 2 0 01.01.2007 31.07.2011
2007 Svein Ottar Hellander 1 0 utviklingsleder 01.01.2003 31.07.2007
2007 Erling Fløtten 1 0 regiondirektør 01.01.1998 31.07.2007
2007 Dag Atle Lysne 1 0 førsteamanuensis 01.01.2003 31.07.2007
2007 Kjell Sletten 1 0 oppvekstsjef 01.01.2003 31.07.2007
2007 Trygve Nygård 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Rolf Arne Hanssen 1 0 lærer 01.01.2007 31.12.2011
2007 Ole Simonsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2007 Elin Johansen 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Kirsti Haukaas 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Torun Jansen 2 0 førstekonsulent 01.01.2005 31.07.2011
2007 Tove Størdal 2 0 høgskolelærer 01.01.1994 31.07.2011
2007 Sonni Olsen 2 0 rektor 01.01.1999 31.07.2007
2007 Kolbjørn Rafoss 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2011
2007 Ida Bjørgen 2 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2007 May Griff Bye 2 0 spesialrådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2007 Ola Rasmus Valvåg 1 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2007
2007 Jorund Haldor Greibrok 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Peer Andersen 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Inge Dybos 1 0 student 01.01.2005 31.07.2007
2007 Synnøve Karen Jenssen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2011
2007 Carola Babette Kleemann 2 95110 studieleder 01.01.2007 31.07.2007
2007 Sveinung Eikeland 1 95190 viserektor 01.01.2007 31.12.2011
2007 Eva Håheim Pedersen 2 96000 høgskolelærer 01.01.2007 31.12.2011
2008 Ida Bjørgen 2 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2008 Torun Jansen 2 0 førstekonsulent 01.01.2005 31.07.2011
2008 Lars Krogh 1 0 seniorrådgiver 01.01.2007 14.04.2009
2008 Inger-Anita Markussen 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2008 Beathe Sætveit 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.12.2011
2008 Rolf Arne Hanssen 1 0 lærer 01.01.2007 31.12.2011
2008 Jorund Haldor Greibrok 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Jan Roger Fagerhaug 1 0 arbeider 01.01.2008 31.12.2011
2008 Ketil Hanssen 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2011
2008 Elin Johansen 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Alf Evald Larsen 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2008 Elin Mary Sabbasen 2 0 01.01.2007 31.07.2011
2008 Kolbjørn Rafoss 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2011
2008 Ole Simonsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2008 Synnøve Karen Jenssen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2011
2008 Thomas Nilsen 1 0 nestleder 01.01.2008 31.07.2011
2008 Tove Størdal 2 0 høgskolelærer 01.01.1994 31.07.2011
2008 Merethe Johansen 2 0 student 01.01.2008 30.09.2010
2008 Sveinung Eikeland 1 95190 viserektor 01.01.2007 31.12.2011
2008 Eva Håheim Pedersen 2 96000 høgskolelærer 01.01.2007 31.12.2011
2009 Tove Størdal 2 0 høgskolelærer 01.01.1994 31.07.2011
2009 Alf Evald Larsen 1 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2009 Rolf Arne Hanssen 1 0 lærer 01.01.2007 31.12.2011
2009 Ole Simonsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2009 Elin Mary Sabbasen 2 0 01.01.2007 31.07.2011
2009 Jorund Haldor Greibrok 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Ida Bjørgen 2 0 student 01.01.2007 31.07.2009
2009 Kolbjørn Rafoss 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2011
2009 Torun Jansen 2 0 førstekonsulent 01.01.2005 31.07.2011
2009 Beathe Sætveit 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.12.2011
2009 Thomas Nilsen 1 0 nestleder 01.01.2008 31.07.2011
2009 Elin Johansen 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Lars Krogh 1 0 seniorrådgiver 01.01.2007 14.04.2009
2009 Synnøve Karen Jenssen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2011
2009 Jan Roger Fagerhaug 1 0 arbeider 01.01.2008 31.12.2011
2009 Merethe Johansen 2 0 student 01.01.2008 30.09.2010
2009 Inger-Anita Markussen 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2009 Ketil Hanssen 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2011
2009 Liss-Beate Pryneid Mella 2 95160 student 01.01.2009 31.07.2010
2009 Robert Nikolaisen 1 95180 overingeniør 01.01.2009 31.07.2010
2009 Sveinung Eikeland 1 95190 viserektor 01.01.2007 31.12.2011
2009 Eva Håheim Pedersen 2 96000 høgskolelærer 01.01.2007 31.12.2011
2009 Sveinung Magne Tangstad 1 96900 ungdomsleder 01.01.2009 31.07.2010
2010 Ketil Hanssen 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2011
2010 Jan Roger Fagerhaug 1 0 arbeider 01.01.2008 31.12.2011
2010 Ole Simonsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2010 Thomas Nilsen 1 0 nestleder 01.01.2008 31.07.2011
2010 Merethe Johansen 2 0 student 01.01.2008 30.09.2010
2010 Hilde-Gunn Londal 2 0 rådgiver 01.01.2010 31.07.2011
2010 Elin Mary Sabbasen 2 0 01.01.2007 31.07.2011
2010 Elin Johansen 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Rolf Arne Hanssen 1 0 lærer 01.01.2007 31.12.2011
2010 Kolbjørn Rafoss 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2011
2010 Torun Jansen 2 0 førstekonsulent 01.01.2005 31.07.2011
2010 Tove Størdal 2 0 høgskolelærer 01.01.1994 31.07.2011
2010 Jorund Haldor Greibrok 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Inger-Anita Markussen 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2010 Beathe Sætveit 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.12.2011
2010 Synnøve Karen Jenssen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2011
2010 Solgunn Solli 2 95120 student 01.01.2010 31.07.2011
2010 Roman Fredriksen 1 95150 student 01.01.2010 31.07.2011
2010 Liss-Beate Pryneid Mella 2 95160 student 01.01.2009 31.07.2010
2010 Robert Nikolaisen 1 95180 overingeniør 01.01.2009 31.07.2010
2010 Sveinung Eikeland 1 95190 viserektor 01.01.2007 31.12.2011
2010 Eva Håheim Pedersen 2 96000 høgskolelærer 01.01.2007 31.12.2011
2010 Sveinung Magne Tangstad 1 96900 ungdomsleder 01.01.2009 31.07.2010
2011 Ole Simonsen 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2011
2011 Hilde-Gunn Londal 2 0 rådgiver 01.01.2010 31.07.2011
2011 Rolf Arne Hanssen 1 0 lærer 01.01.2007 31.12.2011
2011 Elin Johansen 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Aina Borch 2 0 rådmann 01.01.2011 31.12.2011
2011 Synnøve Karen Jenssen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2011
2011 Elin Mary Sabbasen 2 0 01.01.2007 31.07.2011
2011 Tove Størdal 2 0 høgskolelærer 01.01.1994 31.07.2011
2011 Anne Charlotte Solheim 2 0 student 01.01.2011 31.12.2011
2011 Grete Mehus 2 0 stipendiat 01.01.2011 31.12.2011
2011 Merethe Giertsen 2 0 førstelektor 01.01.2011 31.12.2011
2011 Steinar Pedersen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2011
2011 Carsten Gade Rolland 1 0 prorektor 01.01.2011 31.12.2011
2011 Kolbjørn Rafoss 1 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2011
2011 Inger-Anita Markussen 2 0 rådgiver 01.01.2007 31.07.2011
2011 Jan Magnus Lindin 1 0 student 01.01.2011 31.12.2011
2011 Solveig Jensen 2 0 student 01.01.2011 31.12.2011
2011 Beathe Sætveit 2 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.12.2011
2011 Lisbeth Sandtrøen 2 0 rektor 01.01.2011 31.12.2011
2011 Thomas Nilsen 1 0 nestleder 01.01.2008 31.07.2011
2011 Kirsten Elisabeth Stien 2 0 førstelektor 01.01.2011 31.12.2011
2011 Helene Jakobsen 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2011
2011 Erlend Kristensen 1 0 konsulent 01.01.2011 31.12.2011
2011 Jan Roger Fagerhaug 1 0 arbeider 01.01.2008 31.12.2011
2011 Torun Jansen 2 0 førstekonsulent 01.01.2005 31.07.2011
2011 Ketil Hanssen 1 0 rektor 01.01.2000 31.07.2011
2011 Kristen Albert Ellingsen 1 0 førstelektor 01.01.2011 31.12.2011
2011 Kari Jørgensen 2 0 jurist 01.01.2011 31.12.2011
2011 Jorund Haldor Greibrok 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Silje Karine Muotka 2 95110 daglig leder 01.01.2011 31.12.2011
2011 Solgunn Solli 2 95120 student 01.01.2010 31.07.2011
2011 Roman Fredriksen 1 95150 student 01.01.2010 31.07.2011
2011 Sveinung Eikeland 1 95190 viserektor 01.01.2007 31.12.2011
2011 Eva Håheim Pedersen 2 96000 høgskolelærer 01.01.2007 31.12.2011
2011 Espen Hansen 1 96000 ingeniør 01.01.2011 31.12.2011
2011 Raymond Robertsen 1 96100 prosjektdirektør 01.01.2011 31.12.2011