Forvaltningsdatabasen

Barnevernlovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Barnevernlovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Barnevernlovutvalget
Utvalgsnummer: 270
Opprettelsesår: 2014
Tilhørende departement: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2014 Wenche Dahl Elde 2 13440 Advokat og seniorrådgiver Kongen 28.11.2014 29.06.2016
2014 Arne Birger Krokeide 1 28190 Advokat Kongen 28.11.2014 29.06.2016
2014 Berit Roll Elgsaas 2 30400 Seniorrådgiver Kongen 29.11.2014 02.07.2016
2014 Cecilia Dinardi 2 32160 Advokat Kongen 29.11.2014 29.06.2016
2014 Frode Lauareid 1 36120 Advokat Kongen 29.11.2014 01.10.2016
2014 Christian Børge Sørensen 1 40180 Fylkesnemndsleder Kongen 01.01.2014 31.12.2016
2014 Trude Margrethe Haugli 2 90070 Professor, Dekan Kongen 01.01.2014 31.12.2016
2015 Wenche Dahl Elde 2 13440 Advokat og seniorrådgiver Kongen 28.11.2014 29.06.2016
2015 Hilde Bautz-Holter Geving 2 13590 Seniorrådgiver Kongen 01.01.2015 29.06.2016
2015 Lola Magnussen 2 14150 Utreder Kongen 22.04.2015 29.06.2016
2015 Arne Birger Krokeide 1 28190 Advokat Kongen 28.11.2014 29.06.2016
2015 Berit Roll Elgsaas 2 30400 Seniorrådgiver Kongen 29.11.2014 02.07.2016
2015 Cecilia Dinardi 2 32160 Advokat Kongen 29.11.2014 29.06.2016
2015 Frode Lauareid 1 36120 Advokat Kongen 29.11.2014 01.10.2016
2015 Christian Børge Sørensen 1 40180 Fylkesnemndsleder Kongen 01.01.2014 31.12.2016
2015 Trude Margrethe Haugli 2 90070 Professor, Dekan Kongen 01.01.2014 31.12.2016
2016 Wenche Dahl Elde 2 13440 Advokat og seniorrådgiver Kongen 28.11.2014 29.06.2016
2016 Hilde Bautz-Holter Geving 2 13590 Seniorrådgiver Kongen 01.01.2015 29.06.2016
2016 Lola Magnussen 2 14150 Utreder Kongen 22.04.2015 29.06.2016
2016 Arne Birger Krokeide 1 28190 Advokat Kongen 28.11.2014 29.06.2016
2016 Berit Roll Elgsaas 2 30400 Seniorrådgiver Kongen 29.11.2014 02.07.2016
2016 Cecilia Dinardi 2 32160 Advokat Kongen 29.11.2014 29.06.2016
2016 Frode Lauareid 1 36120 Advokat Kongen 29.11.2014 01.10.2016
2016 Christian Børge Sørensen 1 40180 Fylkesnemndsleder Kongen 01.01.2014 31.12.2016
2016 Magnus Aarø 1 64130 Fylkesnemndleder Kongen 01.02.2016 17.06.2016
2016 Trude Margrethe Haugli 2 90070 Professor, Dekan Kongen 01.01.2014 31.12.2016