Forvaltningsdatabasen

Eiendomsmeglingslovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Eiendomsmeglingslovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Eiendomsmeglingslovutvalget
Utvalgsnummer: 278
Opprettelsesår: 2004
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2006
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Finansdepartementet
2005 Finansdepartementet
2006 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Bjørn Sanne 1 0 advokat 01.01.2004 13.01.2006
2004 Ingebjørg Roll-Matthiesen 2 0 advokat 01.01.2004 13.01.2006
2004 Jorunn Blindheim Øystese 2 0 seniorrådgiver 01.01.2004 13.01.2006
2004 Tore Bråthen 1 0 professor 01.01.2004 13.01.2006
2004 Egil Rokhaug 1 4690 seniorrådgiver 01.01.2004 13.01.2006
2004 Bergsvein Træthaug 1 6910 rådgiver 01.01.2004 13.01.2006
2004 Christina Malene Moestue 2 13580 advokat 01.01.2004 13.01.2006
2004 Hildur Høiland 2 14760 divisjonsdirektør 01.01.2004 13.01.2006
2005 Bjørn Sanne 1 0 advokat 01.01.2004 13.01.2006
2005 Ingebjørg Roll-Matthiesen 2 0 advokat 01.01.2004 13.01.2006
2005 Tore Bråthen 1 0 professor 01.01.2004 13.01.2006
2005 Jorunn Blindheim Øystese 2 0 seniorrådgiver 01.01.2004 13.01.2006
2005 Egil Rokhaug 1 4690 seniorrådgiver 01.01.2004 13.01.2006
2005 Bergsvein Træthaug 1 6910 rådgiver 01.01.2004 13.01.2006
2005 Christina Malene Moestue 2 13580 advokat 01.01.2004 13.01.2006
2005 Hildur Høiland 2 14760 divisjonsdirektør 01.01.2004 13.01.2006
2006 Bjørn Sanne 1 0 advokat 01.01.2004 13.01.2006
2006 Ingebjørg Roll-Matthiesen 2 0 advokat 01.01.2004 13.01.2006
2006 Tore Bråthen 1 0 professor 01.01.2004 13.01.2006
2006 Jorunn Blindheim Øystese 2 0 seniorrådgiver 01.01.2004 13.01.2006
2006 Egil Rokhaug 1 4690 seniorrådgiver 01.01.2004 13.01.2006
2006 Bergsvein Træthaug 1 6910 rådgiver 01.01.2004 13.01.2006
2006 Christina Malene Moestue 2 13580 advokat 01.01.2004 13.01.2006
2006 Hildur Høiland 2 14760 divisjonsdirektør 01.01.2004 13.01.2006