Forvaltningsdatabasen

Forsvarspolitisk utvalg (FPU)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forsvarspolitisk utvalg (FPU)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forsvarspolitisk utvalg (FPU)
Utvalgsnummer: 280
Opprettelsesår: 2006
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 2007
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2005 Forsvarsdepartementet
2006 Forsvarsdepartementet
2007 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2006 Ståle Ulriksen 1 0 ass. direktør 01.01.2006 22.11.2007
2006 Janne Haaland Matlary 2 0 professor 01.01.2006 22.11.2007
2006 Peter Andre Moe 1 0 forbundsleder 01.01.2006 22.11.2007
2006 Åse Wisløff Nilssen 2 0 stortingsrepresentant 01.01.2006 22.11.2007
2006 Kjetil Bjørklund 1 0 rådgiver 01.01.2006 22.11.2007
2006 Torill Føleide Tandberg 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2006 22.11.2007
2006 Arne Røksund 1 0 kontreadmiral 01.01.2006 22.11.2007
2006 Geir Knutson 1 0 leder 01.01.2006 22.11.2007
2006 Benedicte Giæver 2 0 beredskapssjef 01.01.2006 22.11.2007
2006 Johan J. Jakobsen 1 0 pensjonist 01.01.2006 22.11.2007
2006 Harald Valved 1 0 distriktssjef 01.01.2006 22.11.2007
2006 Eldbjørg Løwer 2 0 01.01.2006 22.11.2007
2006 Jacob Børresen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2006 22.11.2007
2006 Annika Susanne Hansen 2 0 forsker 01.01.2006 22.11.2007
2006 Siri Bjerke 2 5900 direktør 01.01.2006 22.11.2007
2006 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører 01.01.2006 22.11.2007
2007 Janne Haaland Matlary 2 0 professor 01.01.2006 22.11.2007
2007 Johan J. Jakobsen 1 0 pensjonist 01.01.2006 22.11.2007
2007 Jacob Børresen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2006 22.11.2007
2007 Åse Wisløff Nilssen 2 0 stortingsrepresentant 01.01.2006 22.11.2007
2007 Benedicte Giæver 2 0 beredskapssjef 01.01.2006 22.11.2007
2007 Geir Knutson 1 0 leder 01.01.2006 22.11.2007
2007 Harald Valved 1 0 distriktssjef 01.01.2006 22.11.2007
2007 Torill Føleide Tandberg 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2006 22.11.2007
2007 Kjetil Bjørklund 1 0 rådgiver 01.01.2006 22.11.2007
2007 Peter Andre Moe 1 0 forbundsleder 01.01.2006 22.11.2007
2007 Eldbjørg Løwer 2 0 01.01.2006 22.11.2007
2007 Arne Røksund 1 0 kontreadmiral 01.01.2006 22.11.2007
2007 Annika Susanne Hansen 2 0 forsker 01.01.2006 22.11.2007
2007 Ståle Ulriksen 1 0 ass. direktør 01.01.2006 22.11.2007
2007 Siri Bjerke 2 5900 direktør 01.01.2006 22.11.2007
2007 Jonni Helge Solsvik 1 84850 ordfører 01.01.2006 22.11.2007