Forvaltningsdatabasen

Fornærmedeutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fornærmedeutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fornærmedeutvalget
Utvalgsnummer: 282
Opprettelsesår: 2004
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2006
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
2006 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Harald Stabell 1 0 advokat 01.01.2004 08.05.2006
2004 Knut Herbrand Kallerud 1 0 førstestatsadvokat 01.01.2004 08.05.2006
2004 Ingrid Stigum 2 0 dommer 01.01.2004 08.05.2006
2004 Kjell Vignes 1 0 politioverbetjent 01.01.2004 08.05.2006
2004 Anne Kristine Bohinen 2 0 advokat 01.01.2004 08.05.2006
2004 Ada Sofie Austegard 2 0 daglig leder 01.01.2004 08.05.2006
2005 Ingrid Stigum 2 0 dommer 01.01.2004 08.05.2006
2005 Kjell Vignes 1 0 politioverbetjent 01.01.2004 08.05.2006
2005 Ada Sofie Austegard 2 0 daglig leder 01.01.2004 08.05.2006
2005 Anne Kristine Bohinen 2 0 advokat 01.01.2004 08.05.2006
2005 Harald Stabell 1 0 advokat 01.01.2004 08.05.2006
2005 Knut Herbrand Kallerud 1 0 førstestatsadvokat 01.01.2004 08.05.2006
2006 Kjell Vignes 1 0 politioverbetjent 01.01.2004 08.05.2006
2006 Knut Herbrand Kallerud 1 0 førstestatsadvokat 01.01.2004 08.05.2006
2006 Ada Sofie Austegard 2 0 daglig leder 01.01.2004 08.05.2006
2006 Ingrid Stigum 2 0 dommer 01.01.2004 08.05.2006
2006 Anne Kristine Bohinen 2 0 advokat 01.01.2004 08.05.2006
2006 Harald Stabell 1 0 advokat 01.01.2004 08.05.2006