Forvaltningsdatabasen

Det særskilte etterforskningsorgan - Hordaland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det særskilte etterforskningsorgan - Hordaland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det særskilte etterforskningsorgan - Hordaland
Utvalgsnummer: 29
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Paal-Henrich Berle 1 0 advokat 01.01.1999 31.12.2004
2004 Ernst G. Hansen 1 0 advokat 01.01.1997 31.12.2004
2004 Beate Bøm 2 0 tingrettsdommer 01.01.2002 31.12.2004
2004 Kristin Fjell Konglevoll 2 0 lensmannsbetjent 01.01.2002 31.12.2004
2004 Arne Langeland 1 0 tingrettsdommer 01.01.1995 31.12.2004
2004 Gunnar Svein Jensen 1 0 politiførstebetjent 01.01.1997 31.12.2004