Forvaltningsdatabasen

Bostadutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bostadutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bostadutvalget
Utvalgsnummer: 294
Opprettelsesår: 2006
Tilhørende departement: Kunnskapsdepartementet
Opphørsår: 2007
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2006 Kristin Mile 2 0 generalsekretær 01.01.2006 05.12.2007
2006 Helga Haugland Byfuglien 2 0 preses 01.01.2006 05.12.2007
2006 Eva Baumann 2 0 rektor 01.01.2006 05.12.2007
2006 Dag Hareide 1 0 rektor 01.01.2006 05.12.2007
2006 Tove Bull 2 0 professor 01.01.2006 05.12.2007
2006 Erling Birkedal 1 0 forsker 01.01.2006 05.12.2007
2006 Snorre Serigstad Valen 1 0 student 01.01.2006 05.12.2007
2006 Anders Hornslien 1 0 journalist 01.01.2006 05.12.2007
2006 Akhtar Chaudhry 1 0 bystyremedlem 01.01.2006 05.12.2007
2006 Tore Renberg 1 0 forfatter 01.01.2006 05.12.2007
2006 Kamil Øzerk 1 0 professor 01.01.2006 05.12.2007
2006 Inga Bostad 2 13580 førsteamanuensis 01.01.2006 05.12.2007
2006 Henriette Aasen 2 52320 professor 01.01.2006 05.12.2007
2006 Ellen Inga O. Hætta 2 95200 reindriftssjef 01.01.2006 05.12.2007
2007 Tore Renberg 1 0 forfatter 01.01.2006 05.12.2007
2007 Erling Birkedal 1 0 forsker 01.01.2006 05.12.2007
2007 Akhtar Chaudhry 1 0 bystyremedlem 01.01.2006 05.12.2007
2007 Kamil Øzerk 1 0 professor 01.01.2006 05.12.2007
2007 Snorre Serigstad Valen 1 0 student 01.01.2006 05.12.2007
2007 Dag Hareide 1 0 rektor 01.01.2006 05.12.2007
2007 Helga Haugland Byfuglien 2 0 preses 01.01.2006 05.12.2007
2007 Kristin Mile 2 0 generalsekretær 01.01.2006 05.12.2007
2007 Anders Hornslien 1 0 journalist 01.01.2006 05.12.2007
2007 Tove Bull 2 0 professor 01.01.2006 05.12.2007
2007 Eva Baumann 2 0 rektor 01.01.2006 05.12.2007
2007 Inga Bostad 2 13580 førsteamanuensis 01.01.2006 05.12.2007
2007 Henriette Aasen 2 52320 professor 01.01.2006 05.12.2007
2007 Ellen Inga O. Hætta 2 95200 reindriftssjef 01.01.2006 05.12.2007