Forvaltningsdatabasen

Styret for Høgskolen i Gjøvik

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Gjøvik" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Gjøvik
Utvalgsnummer: 3
Opprettelsesår: 1994
Opphørsår: 2015
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
2015 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Tonje Hamar 2 0 konserndirektør 01.01.2000 31.07.2007
2004 Anne Helene Fauske 2 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2004 Hans Erik Grøthaug 1 0 student 01.01.2003 21.01.2005
2004 Ellen Stokstad 2 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2004 Tore-Arnstein Dobloug 1 0 banksjef 01.01.2003 31.07.2007
2004 Britt Rystad 2 0 førstelektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Eystein Kvam 2 0 lektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Jan Erik Svensson 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2004 Rigmor Ø. Øvstetun 2 0 førstekonsulent 01.01.1998 31.07.2011
2004 Sigrid Wangensteen 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Halgeir Leiknes 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2004 Jan Inge Hanssen 1 0 student 01.01.2003 31.07.2007
2004 Monica Strand 2 0 student 01.01.2003 21.01.2005
2004 Tonje Strøm Trønnes 2 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2011
2004 Gro Iren Kvanli Dæhlin 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2004 Reid Andulfstad Aarskog 1 0 student 01.01.2003 31.07.2004
2004 Ellen Birgitte Strømø 2 0 miljøleder 01.01.2000 21.01.2005
2004 Åse Flatland 2 0 fagsjef 01.01.2003 31.07.2007
2004 Dag Norberg 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2004 Anita Arvidsdatter Askeland 2 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2004 Stine Vagnby Lillesand 2 0 student 01.01.2003 21.01.2005
2004 Jørn Wroldsen 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2004 John Retzius 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2011
2004 Rannveig Aure Juvkam 2 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2007
2004 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder 01.01.2003 31.07.2007
2005 Ellen Birgitte Strømø 2 0 miljøleder 01.01.2000 21.01.2005
2005 John Retzius 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2011
2005 Ellen Stokstad 2 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2005 Dag Norberg 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Monica Strand 2 0 student 01.01.2003 21.01.2005
2005 Eystein Kvam 2 0 lektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Hans Erik Grøthaug 1 0 student 01.01.2003 21.01.2005
2005 Halgeir Leiknes 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2005 Britt Rystad 2 0 førstelektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Tore-Arnstein Dobloug 1 0 banksjef 01.01.2003 31.07.2007
2005 Åse Flatland 2 0 fagsjef 01.01.2003 31.07.2007
2005 Tonje Strøm Trønnes 2 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2011
2005 Rannveig Aure Juvkam 2 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2007
2005 Jørn Wroldsen 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2005 Anita Arvidsdatter Askeland 2 0 student 01.01.2004 31.07.2005
2005 Jan Inge Hanssen 1 0 student 01.01.2003 31.07.2007
2005 Tonje Hamar 2 0 konserndirektør 01.01.2000 31.07.2007
2005 Sigrid Wangensteen 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2005 Jan Erik Svensson 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2005 Gro Iren Kvanli Dæhlin 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2005 Stine Vagnby Lillesand 2 0 student 01.01.2003 21.01.2005
2005 Rigmor Ø. Øvstetun 2 0 førstekonsulent 01.01.1998 31.07.2011
2005 Anne Helene Fauske 2 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2005 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder 01.01.2003 31.07.2007
2006 Jørn Wroldsen 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2006 Jan Erik Svensson 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2006 Jan Inge Hanssen 1 0 student 01.01.2003 31.07.2007
2006 Ellen Stokstad 2 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2006 Tore-Arnstein Dobloug 1 0 banksjef 01.01.2003 31.07.2007
2006 Dag Norberg 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Rannveig Aure Juvkam 2 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2007
2006 Anja Elina Bekkelien 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 lars Hilden 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Tonje Strøm Trønnes 2 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2011
2006 Eystein Kvam 2 0 lektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Rigmor Ø. Øvstetun 2 0 førstekonsulent 01.01.1998 31.07.2011
2006 Anne Helene Fauske 2 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2006 Gro Iren Kvanli Dæhlin 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2006 Roger Carson 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2006 Britt Rystad 2 0 førstelektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Halgeir Leiknes 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2006 Sigrid Wangensteen 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2006 Ina Roll Spinnangr 2 0 student 01.01.2006 31.07.2008
2006 John Retzius 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2011
2006 Åse Flatland 2 0 fagsjef 01.01.2003 31.07.2007
2006 Tonje Hamar 2 0 konserndirektør 01.01.2000 31.07.2007
2006 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder 01.01.2003 31.07.2007
2007 Jan Inge Hanssen 1 0 student 01.01.2003 31.07.2007
2007 Tonje Hamar 2 0 konserndirektør 01.01.2000 31.07.2007
2007 Anders Tørklep 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Randi Stokke 2 0 høgskolelærer 01.01.2007 31.07.2011
2007 Anette Hùltin 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Rannveig Aure Juvkam 2 0 førsteamanuensis 01.01.1997 31.07.2007
2007 Thor Svegården 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2007 Steinar Borø 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2007 Åse Flatland 2 0 fagsjef 01.01.2003 31.07.2007
2007 Anja Elina Bekkelien 2 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Sigrid Wangensteen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2007 Bjarne Strøm 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 lars Hilden 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Jan Erik Svensson 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2007 Dag Norberg 1 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Gro Iren Kvanli Dæhlin 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2007 John Retzius 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2011
2007 Eystein Kvam 2 0 lektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2015
2007 Jørn Wroldsen 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2007 Are Strandlie 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2015
2007 Britt Rystad 2 0 førstelektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Ina Roll Spinnangr 2 0 student 01.01.2006 31.07.2008
2007 Rigmor Ø. Øvstetun 2 0 førstekonsulent 01.01.1998 31.07.2011
2007 Roger Carson 1 0 student 01.01.2006 31.07.2007
2007 Tonje Strøm Trønnes 2 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2011
2007 Sigrid Wangensteen 2 0 høgskolelektor 01.01.2000 31.07.2007
2007 Wenche Aamodt Furuseth 2 0 regiondirektør 01.01.2007 31.12.2015
2007 Terje Stafseng 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2007 Lars Erik Flatø 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2007 Tore-Arnstein Dobloug 1 0 banksjef 01.01.2003 31.07.2007
2007 Ellen Stokstad 2 0 rådmann 01.01.2003 31.07.2007
2007 Irma Kalamar 2 0 medisinsk fagsjef 01.01.2007 31.07.2011
2007 Anne Helene Fauske 2 0 student 01.01.2004 31.07.2007
2007 Halgeir Leiknes 1 0 høgskolelektor 01.01.2003 31.07.2007
2007 Kari Broberg 2 28500 prosjektleder 01.01.2003 31.07.2007
2008 Anette Hùltin 2 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Ingrid Løvik Bernes 2 0 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Jørn Wroldsen 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2008 Jan Erik Svensson 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2008 Snorre Barreth Danielsen 1 0 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Rigmor Ø. Øvstetun 2 0 førstekonsulent 01.01.1998 31.07.2011
2008 Bjarne Strøm 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Gro Iren Kvanli Dæhlin 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2008 Randi Stokke 2 0 høgskolelærer 01.01.2007 31.07.2011
2008 Cathrine Kildal 2 0 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Thor Svegården 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2008 Terje Stafseng 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2008 Wenche Aamodt Furuseth 2 0 regiondirektør 01.01.2007 31.12.2015
2008 John Retzius 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2011
2008 Sigrid Wangensteen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2008 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2015
2008 Håvard Hanssen 1 0 student 01.01.2008 31.07.2009
2008 Ina Roll Spinnangr 2 0 student 01.01.2006 31.07.2008
2008 Irma Kalamar 2 0 medisinsk fagsjef 01.01.2007 31.07.2011
2008 Are Strandlie 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2015
2008 Lars Erik Flatø 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2008 Anders Tørklep 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2008 Tonje Strøm Trønnes 2 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2011
2008 Steinar Borø 1 0 student 01.01.2007 31.07.2008
2009 Are Strandlie 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2015
2009 Håvard Hanssen 1 0 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Tonje Strøm Trønnes 2 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2011
2009 Snorre Barreth Danielsen 1 0 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Jørn Wroldsen 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2009 Vegar Schaug 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2009 Cathrine Kildal 2 0 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 Gro Iren Kvanli Dæhlin 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2009 Jan Erik Svensson 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2009 Terje Stafseng 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Rigmor Ø. Øvstetun 2 0 førstekonsulent 01.01.1998 31.07.2011
2009 Ingrid Løvik Bernes 2 0 student 01.01.2008 31.07.2009
2009 John Retzius 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2011
2009 Lars Erik Flatø 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2009 Ingild Mælum 2 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2009 Bjarne Strøm 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2009 Irma Kalamar 2 0 medisinsk fagsjef 01.01.2007 31.07.2011
2009 Geir Magne Heggen 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2009 Randi Stokke 2 0 høgskolelærer 01.01.2007 31.07.2011
2009 Wenche Aamodt Furuseth 2 0 regiondirektør 01.01.2007 31.12.2015
2009 Thor Svegården 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2009 Sigrid Wangensteen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2009 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2015
2010 Jørn Wroldsen 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2010 John Retzius 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2011
2010 Tonje Strøm Trønnes 2 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2011
2010 Vegar Schaug 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2010 Thor Svegården 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2010 Ingild Mælum 2 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2010 Are Strandlie 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2015
2010 Irma Kalamar 2 0 medisinsk fagsjef 01.01.2007 31.07.2011
2010 Lars Erik Flatø 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2010 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2015
2010 Terje Stafseng 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2010 Rigmor Ø. Øvstetun 2 0 førstekonsulent 01.01.1998 31.07.2011
2010 Ole Fredrick Klaseie 1 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2010 Jan Erik Svensson 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2010 Geir Magne Heggen 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2010 Wenche Aamodt Furuseth 2 0 regiondirektør 01.01.2007 31.12.2015
2010 Gro Iren Kvanli Dæhlin 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2010 Randi Stokke 2 0 høgskolelærer 01.01.2007 31.07.2011
2010 Sigrid Wangensteen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2010 Bjarne Strøm 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Are Strandlie 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2015
2011 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2015
2011 Geir Magne Heggen 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2011 Bjarne Strøm 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Lars Erik Flatø 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2011 Siv Sønsteby Nordhagen 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Monica Strand 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2012
2011 Ingegerd Palmèr 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2015
2011 Tonje Strøm Trønnes 2 0 rådgiver 01.01.2003 31.07.2011
2011 Wenche Aamodt Furuseth 2 0 regiondirektør 01.01.2007 31.12.2015
2011 Irma Kalamar 2 0 medisinsk fagsjef 01.01.2007 31.07.2011
2011 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2011 10.06.2015
2011 Vegar Schaug 1 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2011 Ingild Mælum 2 0 student 01.01.2009 31.07.2011
2011 Ole Fredrick Klaseie 1 0 student 01.01.2010 31.07.2011
2011 Terje Stafseng 1 0 høgskolelektor 01.01.2007 31.07.2011
2011 Randi Stokke 2 0 høgskolelærer 01.01.2007 31.07.2011
2011 Gro Iren Kvanli Dæhlin 2 0 prorektor 01.01.2003 31.07.2011
2011 Einar Arthur Snekkenes 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2015
2011 Jan Erik Svensson 1 0 sikkerhetsdirektør 01.01.2003 31.07.2011
2011 Jørn Wroldsen 1 0 rektor 01.01.1997 31.07.2011
2011 John Retzius 1 0 regiondirektør 01.01.2003 31.07.2011
2011 Thor Svegården 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2011 Rigmor Ø. Øvstetun 2 0 førstekonsulent 01.01.1998 31.07.2011
2011 Per David Nielsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2011 Sigrid Wangensteen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2011 Ivar Farup 1 28150 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2011 Maria Lillemoen 2 28150 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2011 Alexander Bergset 1 28150 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 Kine Slåttum 2 28160 student 01.01.2011 31.07.2012
2011 Torunn Aass Taralrud 2 28160 direktør 01.01.2011 31.12.2015
2011 Astrid Stadheim 1 28190 seksjonsleder 01.01.2011 31.12.2015
2011 Marius Frost 1 28210 student 01.01.2011 21.07.2012
2011 Kristine Bratrud 2 28700 student 01.01.2011 31.07.2013
2011 Solveig Alfstad 2 28700 ordfører 01.01.2011 31.12.2015
2012 Are Strandlie 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2015
2012 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2015
2012 Per David Nielsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2012 Lars Erik Flatø 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2012 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2011 10.06.2015
2012 Monica Strand 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.07.2012
2012 Einar Arthur Snekkenes 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Thor Svegården 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2012 Wenche Aamodt Furuseth 2 0 regiondirektør 01.01.2007 31.12.2015
2012 Edward Anthony Crasto Disch 1 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Ingegerd Palmèr 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2015
2012 Sigrid Wangensteen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2012 Mia Regine Angeland Johnsen 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2012 Siv Sønsteby Nordhagen 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2012 Finn Erik Nagell 1 0 student 01.01.2012 31.07.2014
2012 Hans Tomter 1 26250 kommunelege 01.01.2012 31.12.2015
2012 Ivar Farup 1 28150 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2012 Alexander Bergset 1 28150 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Maria Lillemoen 2 28150 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2012 Torunn Aass Taralrud 2 28160 direktør 01.01.2011 31.12.2015
2012 Kine Slåttum 2 28160 student 01.01.2011 31.07.2012
2012 Astrid Stadheim 1 28190 seksjonsleder 01.01.2011 31.12.2015
2012 Marius Frost 1 28210 student 01.01.2011 21.07.2012
2012 Kristine Bratrud 2 28700 student 01.01.2011 31.07.2013
2012 Solveig Alfstad 2 28700 ordfører 01.01.2011 31.12.2015
2013 Hilde Søndrol 2 0 student 01.01.2013 31.12.2015
2013 Mia Regine Angeland Johnsen 2 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Sule, Yildirim Yayilgan 2 0 førsteamanuensis 01.01.2013 31.12.2015
2013 Erik Hjelmås 1 0 førsteamanuensis 01.01.2013 31.12.2015
2013 Thor Svegården 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2013 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2011 10.06.2015
2013 Dag Waaler 1 0 amanuensis 01.01.2013 31.12.2015
2013 Siv Sønsteby Nordhagen 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Lars Erik Flatø 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2013 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2015
2013 Finn Erik Nagell 1 0 student 01.01.2012 31.07.2014
2013 Edward Anthony Crasto Disch 1 0 student 01.01.2012 31.07.2013
2013 Roy Skoglund 1 0 student 01.01.2013 31.07.2014
2013 Wenche Aamodt Furuseth 2 0 regiondirektør 01.01.2007 31.12.2015
2013 Per David Nielsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2013 Are Strandlie 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2015
2013 Sigrid Wangensteen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2013 Inger Kristine Liodden 2 0 student 01.01.2013 31.07.2014
2013 Ingegerd Palmèr 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2015
2013 Einar Arthur Snekkenes 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2015
2013 Hans Tomter 1 26250 kommunelege 01.01.2012 31.12.2015
2013 Ivar Farup 1 28150 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2013 Maria Lillemoen 2 28150 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2013 Torunn Aass Taralrud 2 28160 direktør 01.01.2011 31.12.2015
2013 Astrid Stadheim 1 28190 seksjonsleder 01.01.2011 31.12.2015
2013 Solveig Alfstad 2 28700 ordfører 01.01.2011 31.12.2015
2013 Kristine Bratrud 2 28700 student 01.01.2011 31.07.2013
2014 Roy Skoglund 1 0 student 01.01.2013 31.07.2014
2014 Sigrid Wangensteen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2014 Knut, Inge Henriksen 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2014 Erik Hjelmås 1 0 førsteamanuensis 01.01.2013 31.12.2015
2014 Lars Erik Flatø 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2014 Inger Kristine Liodden 2 0 student 01.01.2013 31.07.2014
2014 Finn Erik Nagell 1 0 student 01.01.2012 31.07.2014
2014 Einar Arthur Snekkenes 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2015
2014 Ingegerd Palmèr 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2015
2014 Per David Nielsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2014 Jonathan Sørfonden 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2014 Sule, Yildirim Yayilgan 2 0 førsteamanuensis 01.01.2013 31.12.2015
2014 Are Strandlie 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2015
2014 Thor Svegården 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2014 Hilde Søndrol 2 0 student 01.01.2013 31.12.2015
2014 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2011 10.06.2015
2014 Martin, Østbråten Vika 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2014 Wenche Aamodt Furuseth 2 0 regiondirektør 01.01.2007 31.12.2015
2014 Siv Sønsteby Nordhagen 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2014 Dag Waaler 1 0 amanuensis 01.01.2013 31.12.2015
2014 Hans Tomter 1 26250 kommunelege 01.01.2012 31.12.2015
2014 Maria Lillemoen 2 28150 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2014 Ivar Farup 1 28150 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2014 Torunn Aass Taralrud 2 28160 direktør 01.01.2011 31.12.2015
2014 Astrid Stadheim 1 28190 seksjonsleder 01.01.2011 31.12.2015
2014 Solveig Alfstad 2 28700 ordfører 01.01.2011 31.12.2015
2015 Lars Erik Flatø 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2015 Jonathan Sørfonden 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2015 Hilde Søndrol 2 0 student 01.01.2013 31.12.2015
2015 Thor Svegården 1 0 direktør 01.01.2007 31.12.2015
2015 Knut, Inge Henriksen 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2015 Wenche Aamodt Furuseth 2 0 regiondirektør 01.01.2007 31.12.2015
2015 Erik Hjelmås 1 0 førsteamanuensis 01.01.2013 31.12.2015
2015 Per David Nielsen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2011 31.12.2015
2015 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2011 10.06.2015
2015 Sverre Narvesen 1 0 adm. direktør 01.01.2007 31.12.2015
2015 Sigrid Wangensteen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2007 31.12.2015
2015 Siv Sønsteby Nordhagen 2 0 høgskolelektor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Einar Arthur Snekkenes 1 0 professor 01.01.2011 31.12.2015
2015 Dag Waaler 1 0 amanuensis 01.01.2013 31.12.2015
2015 Are Strandlie 1 0 professor 01.01.2007 31.12.2015
2015 Ingegerd Palmèr 2 0 pensjonist 01.01.2011 31.12.2015
2015 Sule, Yildirim Yayilgan 2 0 førsteamanuensis 01.01.2013 31.12.2015
2015 Martin, Østbråten Vika 1 0 student 01.01.2014 31.12.2015
2015 Hans Tomter 1 26250 kommunelege 01.01.2012 31.12.2015
2015 Maria Lillemoen 2 28150 rådgiver 01.01.2011 31.12.2015
2015 Ivar Farup 1 28150 førsteamanuensis 01.01.2011 31.12.2015
2015 Torunn Aass Taralrud 2 28160 direktør 01.01.2011 31.12.2015
2015 Astrid Stadheim 1 28190 seksjonsleder 01.01.2011 31.12.2015
2015 Solveig Alfstad 2 28700 ordfører 01.01.2011 31.12.2015