Forvaltningsdatabasen

Klagenemnda for kringkastingsprogram

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Klagenemnda for kringkastingsprogram" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Klagenemnda for kringkastingsprogram
Utvalgsnummer: 3002000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 11.12.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Prøve om program sendt i NRK har behandlet noen utilbørlig eller om privatlivets fred er krenket. Prøve om NRKs avgjørelse i sak om beriktigelse av uriktige opplysninger er i samsvar med god skikk. Bestemmelsen gjelder også nærradio og kabelfjernsyn.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 2 10357 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 1 22582 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 2 120000 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 8 118749 Vedkommende departement
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 7 90000 Vedkommende departement
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 2 44000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 3 29000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 3 4 65000
1990 Kirke- og kulturdepartementet 3 3 6 50000
1991 Kulturdepartementet 3 3 7 61600
1992 Kulturdepartementet 3 3 5 50145
1993 Kulturdepartementet 3 3 6 102783
1994 Kulturdepartementet 3 3 8 187998
1995 Kulturdepartementet 6 6 9 157701
1996 Kulturdepartementet 6 6 8 460002
1997 Kulturdepartementet 6 6 8 409905
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 Advokat I statsråd 1970 1970
1982 Leder Astri M. Lund 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Rune Svaren 1 301
1982 Vanlig medlem Øyvind Bjorvatn 1 914 Lektor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Cornelia Vikan 2 1714 Adjunkt I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 Advokat I statsråd 1970
1983 Leder Astri M. Lund 2 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Rune Svoren 1 301 Av departement
1983 Vanlig medlem Øyvind Bjorvatn 1 914 Lektor I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Cornelia Vikan 2 1714 Adjunkt I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 H.R.Advokat Av departement 1970
1984 Leder Astri M. Lund 2 301 Advokat I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Rune Svoren 1 301 Menig Av departement
1984 Vanlig medlem Øyvind Bjorvatn 1 914 Lektor I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Cornelia Vikan 2 1714 Adjunkt I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 H.R.Advokat I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Ingvild Mestad 2 301 Student Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Rune Svoren 1 301 Av departement
1985 Leder Astri M. Lund 2 301 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Øyvind Bjorvatn 1 914 Lektor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Alv Jakob Fostervoll 1 1502 Fylkesmann I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Cornelia Vikan 2 1714 Adjunkt I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Ingvild Mestad 2 301 Student Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Ingvild Mestad 2 301 Student Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem John S. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Sekretær, ikke medlem John S. Gulbrandsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jon Aanerud 1 103 Ass. Instituttl I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Bodahl Johansen 1 103 Organisasjonsse I statsråd 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Jan Erik Østlie 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Finstad 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Kåre Lilleholt 1 1201 Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Bodahl Johansen 1 103 Organisasjonsse I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Jon Aanerud 1 103 Ass. Instituttl I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Finstad 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1991 Sekretær, ikke medlem Jan Erik Østlie 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Kåre Lilleholt 1 1201 Advokat I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Bodahl Johansen 1 103 Organisasjonsse I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Jon Aanerud 1 103 Ass. Instituttl I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Liv Finstad 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Jan Erik Østlie 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Kåre Lilleholt 1 1201 Professor I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Bodahl Johansen 1 103 Organisasjonsse I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Jon Aanerud 1 103 Ass. Instituttl I statsråd 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Jan Erik Østlie 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Liv Finstad 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Kåre Lilleholt 1 1201 Professor I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Kirsti Thorgersen 2 103 Journalist Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Rolf Berg 1 216 Prest Av departement 1970
1994 Leder Ragnhild Dæhlin 2 219 Lagdommer I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Liv Finstad 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Jan Erik Østlie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Lars Bruusgaard 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Arne M. Kvalheim 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ingebjørg Roll-Matthiesen 2 534 Advokat Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Kjell Pe Stene 1 1502 Redaktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Nanne Kindt Grut 2 1601 Byrettsdommer Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kirsti Thorgersen 2 103 Journalist Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Rolf Berg 1 216 Prest Av departement 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Jan Erik Østlie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Arne M. Kvalheim 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Lars Bruusgaard 1 301 Daglig Leder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ingebjørg Roll-Matthiesen 2 534 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Maiken Ims 2 1102 Informasjonsdir Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Kjell Pe Stene 1 1502 Redaktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Nanne Kindt Grut 2 1601 Byrettsdommer Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Ola Hagen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Arne M. Kvalheim 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Lars Bruusgaard 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Ann-Karin Bleivik 2 301 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Rolf Berg 1 301 Kapellan Av departement 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Jan Erik Østlie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Ingebjørg Roll-Matthiesen 2 534 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Maiken Ims 2 1102 Informasjonsdir Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Kjell Petter Stene 1 1502 Redaktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Nanne Kindt Grut 2 1601 Byrettsdommer Av departement 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Ola Hagen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Rolf Berg 1 301 Kapellan Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Lars Bruusgaard 1 301 Generalsekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Arne M. Kvalheim 1 301 Key Account Man Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Ingebjørg Roll-Matthiesen 2 534 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Maiken Ims 2 1102 Informasjonsdir Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Sven Egil Omdal 1 1103 Redaktør Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Kjell Petter Stene 1 1502 Generalsekretær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Nanne Kindt Grut 2 1601 Byrettsdommer Av departement 1970