Forvaltningsdatabasen

Midlertidig råd for fysiokjemikerutdanning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Midlertidig råd for fysiokjemikerutdanning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Midlertidig råd for fysiokjemikerutdanning
Utvalgsnummer: 3009000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 01.02.1982 av Kultur- og vitenskapsdepartementet
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 7 72000 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 6 75200 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Vanlig medlem Johan H. Strømme 1 219 Professor Av departement 1970
1983 Nestleder Ellen Bjerknes 2 219 Helsefaglærer Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ranveig Røtterud 2 238 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Mette Stinessen 2 301 Fysiokjemiker Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Mette Winderen Lindegaard 2 301 Assisterende Over Av departement 1970
1983 Leder Ellen Wahlstrøm 2 301 Fysiokjemiker Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Sverre Landaas 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Sven Chr. Enger 1 602 Overlege Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Marit Bjordal 2 1201 Sjefsfysiokjemike Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arne Waske 1 1502 Fysiokjemiker Ii Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Johannessen 1 1502 Helsefaglærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Sjur Børve 1 1601 Sykehussjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ragnhild Johnsen 2 1804 Sjefsfysiokjemike Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Helge Jacobsen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Nestleder Ellen Bjerknes 2 219 Helsefaglærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Johan H. Strømme 1 219 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ranveig Røtterud 2 238 Student Av departement 1970 1970
1984 Leder Ellen Wahlstrøm 2 301 Fysiokjemiker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Mette Stinessen 2 301 Fysiokjemiker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sverre Landaas 1 301 Spesiallege Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Mette Winderen Lindegaard 2 301 Assisterende Over Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Inger Natvig 2 301 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sven Chr. Enger 1 602 Overlege Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Marit Bjordal 2 1201 Sjefsfysiokjemike Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Johannessen 1 1502 Helsefaglærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne Waske 1 1502 Fysiokjemiker Ii Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Sjur Børve 1 1601 Sykehussjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ragnhild Johnsen 2 1804 Sjefsfysiokjemike Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Helge Jacobsen 1 1902 Kontorsjef Av departement 1970