Forvaltningsdatabasen

Svensk-norsk industrifond (SNI)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Svensk-norsk industrifond (SNI)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Svensk-norsk industrifond (SNI)
Utvalgsnummer: 301
Opprettelsesår: 1981
Opphørsår: 2005
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Nærings- og fiskeridepartementet
2005 Nærings- og fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Aage Jostein Thunem 1 0 forskningsdirektør 01.01.1998 15.11.2004
2004 Gunnar Arthur Dahl 1 0 statsautorisert revisor 01.01.1998 31.12.2005
2004 Sandra Henriette Riise 2 11600 adm. direktør 01.01.1998 15.11.2004
2005 Gunnar Arthur Dahl 1 0 statsautorisert revisor 01.01.1998 31.12.2005