Forvaltningsdatabasen

Styret for Nærkringkastingsnemda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Nærkringkastingsnemda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Nærkringkastingsnemda
Utvalgsnummer: 3031000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet ved lov 27. november 1987 nr. 71 om nærkringkasting. paragraf 5
Mandat:
Konsesjonsmyndighet for nærkringkasting. Styret for Nærradiofondet og Nærfjernsynsfondet. Oppgaver i forbindelse med Lov om kabelsendinger og Lov om reklame i kringkasting m.v.
Tidsfrist: 1999
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Kulturdepartementet 5 5 11 132037
1992 Kulturdepartementet 5 5 11 210316
1993 Kulturdepartementet 5 5 9 150423
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Thorolf Helgesen 1 219 Studierektor I statsråd 1970
1991 Nestleder Kjersti Graver 2 219 Forbrukerombud I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Anna Kristine J Røine 2 227 Konsulent I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Asbjørn Kvalbein 1 301 Prosjektle I statsråd 1970
1991 Leder Egil Christensen 1 706 Undervisni I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ragnar Udjus 1 1001 Redaktør I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Einar Kvisvik 1 1556 Daglig Led I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Rolf Vestvik 1 1721 Fylkeskultursje I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Erik Mogens Bugge 1 1870 Sekretaria I statsråd 1970
1992 Nestleder Hanna Marit Jahr 2 104 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Eli Quam 2 219 Avdelingssjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Lundby 1 219 Førsteamanuensi Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anna Kristine J Røine 2 227 Konsulent I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Asbjørn Kvalbein 1 301 Mediasjef I statsråd 1970 1970
1992 Leder Egil Christensen 1 706 Undervisningsin I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Ragnar Udjus 1 1001 Redaktør I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1601 Kultursjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Rolf Vestvik 1 1721 Fylkeskultursje I statsråd 1970 1970
1992 Vanlig medlem Erik Mogens Bugge 1 1870 Sekretariatsled I statsråd 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Knut Lundby 1 219 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Eli Quam 2 219 Avdelingssjef I statsråd 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne-Kathrine Parow 2 1714 Kultursjef I statsråd 1970