Forvaltningsdatabasen

Styret for Det norske filminstitutt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Det norske filminstitutt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Det norske filminstitutt
Utvalgsnummer: 3037000
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Kulturdepartementet
Hjemmel:
Opprettet i 1993.
Mandat:
Det norske filminstitutt er statens sentrale organ for forvaltning av filmspørsmål. Det norske filminstitutt er underlagt Kulturdepartementet og skal utføre de oppgavene i tilknytning til film som departementett til enhver tid pålegger institusjonen.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1993 Kulturdepartementet 7 7 12 405620
1994 Kulturdepartementet 7 7 10 243123
1995 Kulturdepartementet 7 7 0 0
1996 Kulturdepartementet 7 7 9 252770
1997 Kulturdepartementet 7 7 8 201915
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1993 Vanlig varamedlem Inger Kjersti Dørstad 2 301 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Berit Nesheim 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Lise Gustavson 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Bente Erichsen 2 301 Filmprodusent Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Torkildsen 1 301 Advokat Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Else Mari Vikre 2 301 Regnskapsleder Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Berit Rinnan 2 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Fred Sassebo 1 301 Dokumentarkivar Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Harald Gautneb 1 602 Journalist Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kultursjef Av departement 1970
1993 Leder Gunnar Løvvik 1 1106 Kultursjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Iversen 1 1601 Amanuensis Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Lise Gustavson 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Else Mari Vikre 2 301 Regnskapsleder Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Fred Sassebo 1 301 Dokumentarkivar Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Berit Nesheim 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kjell Torkildsen 1 301 Advokat Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Berit Rinnan 2 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Bente Erichsen 2 301 Filmprodusent Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Inger Kjersti Dørstad 2 301 Advokat Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Harald Gautneb 1 602 Journalist Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kultursjef Av departement 1970
1994 Leder Gunnar Løvvik 1 1106 Kultursjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Iversen 1 1601 Amanuensis Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Arne Pedersen 1 213 Amanuensis Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Mette Janson 2 301 Programredaktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Fred Sassebo 1 301 Dokumentarkivar Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Bente Erichsen 2 301 Filmprodusent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Inger Kjersti Dørstad 2 301 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Berit Nesheim 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Else Mari Vikre 2 301 Regnskapsleder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Lise Gustavson 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kjell Torkildsen 1 301 Advokat Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Berit Rinnan 2 301 Seksjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Harald Gautneb 1 602 Journalist Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kulturdirektør Av departement 1970
1995 Leder Gunnar Løvvik 1 1106 Kultursjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Iversen 1 1601 Amanuensis Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arne Pedersen 1 213 Fylkesvaraordfø Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Kjell Torkildsen 1 301 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Inger Kjersti Dørstad 2 301 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Berit Nesheim 2 301 Filmregissør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Lise Gustavson 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Else Mari Vikre 2 301 Regnskapsleder Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Fred Sassebo 1 301 Dokumentarkivar Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Mette Janson 2 301 Programredaktør Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Bente Erichsen 2 301 Filmprodusent Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Harald Gautneb 1 602 Journalist Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kulturdirektør Av departement 1970
1996 Leder Gunnar Løvvik 1 1106 Kultursjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Gunnar Iversen 1 1601 Amanuensis Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Else Mari Vikre 2 301 Seksjonsleder Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Randi Øverland 2 301 Filmprodusent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Berit Nesheim 2 301 Filmregissør Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Eva Færevaag 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Toril Simonsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Kjell Torkildsen 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Inger Kjersti Dørstad 2 301 Advokat Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Fred Sassebo 1 301 Dokumentarkivar Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Osman Kibar 1 301 Journalist Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Aage Aaberge 1 1001 Adjunkt Av departement 1970
1997 Leder Gunnar Løvvik 1 1106 Kultursjef Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Kathrine Skretting 2 1601 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gunnar Iversen 1 1601 Amanuensis Av departement 1970 1970