Forvaltningsdatabasen

Klagenemnda for videogramregistrering

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Klagenemnda for videogramregistrering" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Klagenemnda for videogramregistrering
Utvalgsnummer: 3040000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet i 1987 av Kulturdepartementet.
Mandat:
Behandle klager vedr. registrering av videogram.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kulturdepartementet 2 3 1 2383
1995 Kulturdepartementet 3 3 0 0
1996 Kulturdepartementet 3 3 0 0
1997 Kulturdepartementet 3 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Vanlig varamedlem Inger-Johanne Sand 2 301 Amanuensis Av departement 1970
1995 Nestleder Beate Jacobsen 2 301 Prosjektleder Av departement 1970
1996 Nestleder Beate Jacobsen 2 301 Prosjektleder Av departement 1970
1997 Nestleder Beate Jacobsen 2 301 Prosjektleder Av departement 1970