Forvaltningsdatabasen

Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker innen fiskeflåten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker innen fiskeflåten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker innen fiskeflåten
Utvalgsnummer: 312
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2008
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
2006 Justis- og politidepartementet
2007 Justis- og politidepartementet
2008 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Emil Aall Dahle 1 0 professor 01.01.1980 30.06.2004
2004 Sammy Olsen 1 0 fisker 01.01.1989 30.06.2008
2004 Jørgen Amdahl 1 0 professor 01.01.2004 30.06.2008
2004 Bård Meek-Hansen 1 0 sivilingeniør 01.01.2004 30.06.2008
2004 Brit Ankill 2 0 tingrettsdommer 01.01.2000 30.06.2008
2004 Oddmund Bye 1 0 skipsfører 01.01.1989 30.06.2008
2004 Anders Bjarne Endal 1 0 professor 01.01.1980 30.06.2004
2004 Nils Olsen 1 0 reder 01.01.2000 30.06.2008
2005 Bård Meek-Hansen 1 0 sivilingeniør 01.01.2004 30.06.2008
2005 Oddmund Bye 1 0 skipsfører 01.01.1989 30.06.2008
2005 Sammy Olsen 1 0 fisker 01.01.1989 30.06.2008
2005 Brit Ankill 2 0 tingrettsdommer 01.01.2000 30.06.2008
2005 Nils Olsen 1 0 reder 01.01.2000 30.06.2008
2005 Jørgen Amdahl 1 0 professor 01.01.2004 30.06.2008
2006 Jørgen Amdahl 1 0 professor 01.01.2004 30.06.2008
2006 Brit Ankill 2 0 tingrettsdommer 01.01.2000 30.06.2008
2006 Oddmund Bye 1 0 skipsfører 01.01.1989 30.06.2008
2006 Sammy Olsen 1 0 fisker 01.01.1989 30.06.2008
2006 Nils Olsen 1 0 reder 01.01.2000 30.06.2008
2006 Bård Meek-Hansen 1 0 sivilingeniør 01.01.2004 30.06.2008
2007 Nils Olsen 1 0 reder 01.01.2000 30.06.2008
2007 Brit Ankill 2 0 tingrettsdommer 01.01.2000 30.06.2008
2007 Oddmund Bye 1 0 skipsfører 01.01.1989 30.06.2008
2007 Sammy Olsen 1 0 fisker 01.01.1989 30.06.2008
2007 Bård Meek-Hansen 1 0 sivilingeniør 01.01.2004 30.06.2008
2007 Jørgen Amdahl 1 0 professor 01.01.2004 30.06.2008
2008 Brit Ankill 2 0 tingrettsdommer 01.01.2000 30.06.2008
2008 Bård Meek-Hansen 1 0 sivilingeniør 01.01.2004 30.06.2008
2008 Oddmund Bye 1 0 skipsfører 01.01.1989 30.06.2008
2008 Jørgen Amdahl 1 0 professor 01.01.2004 30.06.2008
2008 Nils Olsen 1 0 reder 01.01.2000 30.06.2008
2008 Sammy Olsen 1 0 fisker 01.01.1989 30.06.2008