Forvaltningsdatabasen

Det særskilte etterforskningsorgan - Trondheim

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det særskilte etterforskningsorgan - Trondheim" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det særskilte etterforskningsorgan - Trondheim
Utvalgsnummer: 32
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Toril Olsson 2 0 spesialmedarbeider 01.01.2001 31.12.2004
2004 Inger Johanne Fisknes 2 0 spesialmedarbeider 01.01.2001 31.12.2004
2004 Arve Opdahl 1 0 advokat 01.01.2000 31.12.2004
2004 Øyvind Hoel 1 0 byfogd 01.01.1999 31.12.2004
2004 John Kristian Rismark 1 0 advokat 01.01.1996 31.12.2004