Forvaltningsdatabasen

Forsvarets forskningspolitiske råd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forsvarets forskningspolitiske råd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forsvarets forskningspolitiske råd
Utvalgsnummer: 320
Opprettelsesår: 2004
Tilhørende departement: Forsvarsdepartementet
Opphørsår: 2010
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Forsvarsdepartementet
2005 Forsvarsdepartementet
2006 Forsvarsdepartementet
2007 Forsvarsdepartementet
2008 Forsvarsdepartementet
2009 Forsvarsdepartementet
2010 Forsvarsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Heidi Brovold 2 0 programdirektør 01.01.2004 31.12.2010
2004 Anna Aabø 2 0 adm. direktør 01.01.2004 12.12.2008
2005 Anna Aabø 2 0 adm. direktør 01.01.2004 12.12.2008
2005 Jørgen Berggrav 1 0 kontreadmiral 01.01.2005 29.08.2006
2005 Trond Ragnarsøn Karlsen 1 0 generalmajor 01.01.2005 31.12.2010
2005 Sverre Diesen 1 0 forsvarssjef 01.01.2005 29.08.2006
2005 Heidi Brovold 2 0 programdirektør 01.01.2004 31.12.2010
2005 Jan Reksten 1 0 viseadmiral 01.01.2005 31.07.2009
2006 Jan Reksten 1 0 viseadmiral 01.01.2005 31.07.2009
2006 Arne Røksund 1 0 flaggkommandør 01.01.2006 31.12.2007
2006 Sverre Diesen 1 0 forsvarssjef 01.01.2005 29.08.2006
2006 Anna Aabø 2 0 adm. direktør 01.01.2004 12.12.2008
2006 Arne Bård Dalhaug 1 0 generalløytnant 01.01.2006 12.12.2008
2006 Trond Ragnarsøn Karlsen 1 0 generalmajor 01.01.2005 31.12.2010
2006 Heidi Brovold 2 0 programdirektør 01.01.2004 31.12.2010
2006 Jørgen Berggrav 1 0 kontreadmiral 01.01.2005 29.08.2006
2007 Anna Aabø 2 0 adm. direktør 01.01.2004 12.12.2008
2007 Arne Røksund 1 0 flaggkommandør 01.01.2006 31.12.2007
2007 Louise Kathrine Dedichen 2 0 kontreadmiral 01.01.2007 31.12.2010
2007 Egil Eike 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2010
2007 Jan Reksten 1 0 viseadmiral 01.01.2005 31.07.2009
2007 Trond Ragnarsøn Karlsen 1 0 generalmajor 01.01.2005 31.12.2010
2007 Heidi Brovold 2 0 programdirektør 01.01.2004 31.12.2010
2007 Siri Pettersen Strandenes 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2010
2007 Arne Bård Dalhaug 1 0 generalløytnant 01.01.2006 12.12.2008
2007 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2007 31.12.2010
2008 Siri Pettersen Strandenes 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2010
2008 Egil Eike 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2010
2008 Jan Reksten 1 0 viseadmiral 01.01.2005 31.07.2009
2008 Anna Aabø 2 0 adm. direktør 01.01.2004 12.12.2008
2008 Cathrine Løchstøer 2 0 seniorrådgiver 01.01.2008 31.12.2010
2008 Jan Eirik Finseth 1 0 viseadmiral 01.01.2008 31.12.2010
2008 Louise Kathrine Dedichen 2 0 kontreadmiral 01.01.2007 31.12.2010
2008 Trond Ragnarsøn Karlsen 1 0 generalmajor 01.01.2005 31.12.2010
2008 Arne Bård Dalhaug 1 0 generalløytnant 01.01.2006 12.12.2008
2008 Heidi Brovold 2 0 programdirektør 01.01.2004 31.12.2010
2008 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2007 31.12.2010
2009 Louise Kathrine Dedichen 2 0 kontreadmiral 01.01.2007 31.12.2010
2009 Siri Pettersen Strandenes 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2010
2009 Jan Eirik Finseth 1 0 viseadmiral 01.01.2008 31.12.2010
2009 Jan Reksten 1 0 viseadmiral 01.01.2005 31.07.2009
2009 Trond Ragnarsøn Karlsen 1 0 generalmajor 01.01.2005 31.12.2010
2009 Egil Eike 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2010
2009 Cathrine Løchstøer 2 0 seniorrådgiver 01.01.2008 31.12.2010
2009 Heidi Brovold 2 0 programdirektør 01.01.2004 31.12.2010
2009 Bernt Iver F. Brovold 1 70230 generalløytnant 01.01.2009 31.12.2010
2009 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2007 31.12.2010
2010 Trond Ragnarsøn Karlsen 1 0 generalmajor 01.01.2005 31.12.2010
2010 Siri Pettersen Strandenes 2 0 professor 01.01.2007 31.12.2010
2010 Louise Kathrine Dedichen 2 0 kontreadmiral 01.01.2007 31.12.2010
2010 Jan Eirik Finseth 1 0 viseadmiral 01.01.2008 31.12.2010
2010 Egil Eike 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 31.12.2010
2010 Heidi Brovold 2 0 programdirektør 01.01.2004 31.12.2010
2010 Cathrine Løchstøer 2 0 seniorrådgiver 01.01.2008 31.12.2010
2010 Bernt Iver F. Brovold 1 70230 generalløytnant 01.01.2009 31.12.2010
2010 Astrid Lægreid 2 70520 professor 01.01.2007 31.12.2010