Forvaltningsdatabasen

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
Utvalgsnummer: 323
Opprettelsesår: 2004
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Finansdepartementet
2005 Finansdepartementet
2006 Finansdepartementet
2007 Finansdepartementet
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
2010 Finansdepartementet
2011 Finansdepartementet
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
2019 Finansdepartementet
2020 Finansdepartementet
2021 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2004 Bjørn Østby 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2004 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2004 Anne Lill Gade 2 0 programdirektør Departementet 01.01.2004 31.12.2010
2004 Gro Nystuen 2 2580 1. amanuensis Departementet 01.01.2004 31.12.2012
2004 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2004 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2005 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2005 Anne Lill Gade 2 0 programdirektør Departementet 01.01.2004 31.12.2010
2005 Bjørn Østby 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2005 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2005 Gro Nystuen 2 2580 1. amanuensis Departementet 01.01.2004 31.12.2012
2005 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2005 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2006 Bjørn Østby 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2006 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2006 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2006 Anne Lill Gade 2 0 programdirektør Departementet 01.01.2004 31.12.2010
2006 Gro Nystuen 2 2580 1. amanuensis Departementet 01.01.2004 31.12.2012
2006 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2006 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2007 Anne Lill Gade 2 0 programdirektør Departementet 01.01.2004 31.12.2010
2007 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2007 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2007 Bjørn Østby 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2004 31.12.2007
2007 Gro Nystuen 2 2580 1. amanuensis Departementet 01.01.2004 31.12.2012
2007 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2007 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2008 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2008 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2008 Anne Lill Gade 2 0 programdirektør Departementet 01.01.2004 31.12.2010
2008 Gro Nystuen 2 2580 1. amanuensis Departementet 01.01.2004 31.12.2012
2008 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2008 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2009 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2009 Anne Lill Gade 2 0 programdirektør Departementet 01.01.2004 31.12.2010
2009 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2009 Gro Nystuen 2 2580 1. amanuensis Departementet 01.01.2004 31.12.2012
2009 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2009 Ylva Lindberg 2 5870 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.12.2014
2009 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2010 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2010 Anne Lill Gade 2 0 programdirektør Departementet 01.01.2004 31.12.2010
2010 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2010 Gro Nystuen 2 2580 1. amanuensis Departementet 01.01.2004 31.12.2012
2010 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2010 Ylva Lindberg 2 5870 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.12.2014
2010 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2011 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2011 Bente Rathe 2 0 siviløkonom Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2011 Dag Olav Hessen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2011 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2011 Gro Nystuen 2 2580 1. amanuensis Departementet 01.01.2004 31.12.2012
2011 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2011 Ylva Lindberg 2 5870 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.12.2014
2011 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2012 Dag Olav Hessen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2012 Bente Rathe 2 0 siviløkonom Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2012 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2012 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2012 Gro Nystuen 2 2580 1. amanuensis Departementet 01.01.2004 31.12.2012
2012 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2012 Ylva Lindberg 2 5870 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.12.2014
2012 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2013 Bente Rathe 2 0 siviløkonom Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2013 Dag Olav Hessen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2013 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2013 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2013 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2013 Ylva Lindberg 2 5870 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.12.2014
2013 Marianne Olssøn 1 23500 partner Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2013 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2014 Bente Rathe 2 0 siviløkonom Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2014 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2014 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2014 Dag Olav Hessen 1 0 professor Departementet 01.01.2011 31.12.2014
2014 Ola Mestad 1 3780 professor Departementet 01.01.2004 31.12.2014
2014 Ylva Lindberg 2 5870 daglig leder Departementet 01.01.2009 31.12.2014
2014 Marianne Olssøn 1 23500 partner Departementet 01.01.2013 31.12.2014
2014 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2015 Guro Slettemark 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.05.2017
2015 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2015 Arthur Sletteberg 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.05.2017
2015 Hans Christian Bugge 1 0 professor emeritus Departementet 01.01.2015 31.05.2017
2015 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2015 Johan H. Andresen 1 0 styreleder Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2015 Cecilie Hellestveit 2 0 forsker/jurist Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2015 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2016 Johan H. Andresen 1 0 styreleder Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2016 Cecilie Hellestveit 2 0 forsker/jurist Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2016 Hans Christian Bugge 1 0 professor emeritus Departementet 01.01.2015 31.05.2017
2016 Guro Slettemark 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.05.2017
2016 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2016 Arthur Sletteberg 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.05.2017
2016 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2016 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2017 Johan H. Andresen 1 0 styreleder Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2017 Guro Slettemark 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.05.2017
2017 Cecilie Hellestveit 2 0 forsker/jurist Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2017 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2017 Arthur Sletteberg 1 0 adm. direktør Departementet 01.01.2015 31.05.2017
2017 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2017 Hans Christian Bugge 1 0 professor emeritus Departementet 01.01.2015 31.05.2017
2017 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2018 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2018 Cecilie Hellestveit 2 0 forsker/jurist Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2018 Johan H. Andresen 1 0 styreleder Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2018 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2018 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2019 Cecilie Hellestveit 2 0 forsker/jurist Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2019 Johan H. Andresen 1 0 styreleder Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2019 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2019 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2019 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2020 Johan H. Andresen 1 0 styreleder Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2020 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2020 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2020 Cecilie Hellestveit 2 0 forsker/jurist Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2020 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2021 Cecilie Hellestveit 2 0 forsker/jurist Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2021 Johan H. Andresen 1 0 styreleder Departementet 01.01.2015 31.05.2023
2021 Hans Christian Bugge 1 0 Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2021 Trude Myklebust 2 0 jurist Departementet 01.01.2004 31.05.2021
2021 Brit Kristin Sæbø Rugland 2 40200 daglig leder Departementet 01.01.2004 31.05.2021