Forvaltningsdatabasen

Karlsen-utvalget Utvalg for fag- og yrkesopplæringen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Karlsen-utvalget Utvalg for fag- og yrkesopplæringen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Karlsen-utvalget Utvalg for fag- og yrkesopplæringen
Utvalgsnummer: 326
Opprettelsesår: 2007
Tilhørende departement: Kunnskapsdepartementet
Opphørsår: 2008
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2007 Jan Christian Vestre 1 8600 student 01.01.2007 31.12.2008
2008 Jan Christian Vestre 1 8600 student 01.01.2007 31.12.2008