Forvaltningsdatabasen

Grenselovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Grenselovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Grenselovutvalget
Utvalgsnummer: 340
Opprettelsesår: 2007
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2009
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2006 Justis- og politidepartementet
2007 Justis- og politidepartementet
2008 Justis- og politidepartementet
2009 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2007 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 22.09.2009
2007 Unni Kathe Ottersland 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2007 Jon Karlsrud 1 0 tingrettsdommer 01.01.2007 22.09.2009
2007 Morten Hansen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 22.09.2009
2007 Arild Aaserød 1 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2007 Monica Furnes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2007 Jorunn Clementsen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2007 Mette Birkelund O'Connor 2 0 oberstløytnant 01.01.2007 22.09.2009
2008 Monica Furnes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2008 Jorunn Clementsen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2008 Morten Hansen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 22.09.2009
2008 Arild Aaserød 1 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2008 Jon Karlsrud 1 0 tingrettsdommer 01.01.2007 22.09.2009
2008 Unni Kathe Ottersland 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2008 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 22.09.2009
2008 Mette Birkelund O'Connor 2 0 oberstløytnant 01.01.2007 22.09.2009
2009 Magnar Aukrust 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 22.09.2009
2009 Monica Furnes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2009 Jon Karlsrud 1 0 tingrettsdommer 01.01.2007 22.09.2009
2009 Mette Birkelund O'Connor 2 0 oberstløytnant 01.01.2007 22.09.2009
2009 Unni Kathe Ottersland 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2009 Arild Aaserød 1 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2009 Jorunn Clementsen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2007 22.09.2009
2009 Morten Hansen 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2007 22.09.2009