Forvaltningsdatabasen

Lovutvalg for revisor- og regnskapsførerregelverket

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Lovutvalg for revisor- og regnskapsførerregelverket" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Lovutvalg for revisor- og regnskapsførerregelverket
Utvalgsnummer: 350
Opprettelsesår: 2015
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2015 Monica Sivertsen 2 0 Seksjonssjef Kongen 01.01.2015 31.12.2017
2015 Alexander Behringer 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2015 21.11.2016
2015 Geir-Atle Monsen 1 0 spesialetterforsker Kongen 01.01.2015 21.11.2016
2016 Monica Sivertsen 2 0 Seksjonssjef Kongen 01.01.2015 31.12.2017
2016 Geir-Atle Monsen 1 0 spesialetterforsker Kongen 01.01.2015 21.11.2016
2016 Alexander Behringer 1 0 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2015 21.11.2016
2017 Monica Sivertsen 2 0 Seksjonssjef Kongen 01.01.2015 31.12.2017