Forvaltningsdatabasen

Sjølovkomiteen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sjølovkomiteen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sjølovkomiteen
Utvalgsnummer: 360
Opprettelsesår: 1956
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
2006 Justis- og politidepartementet
2007 Justis- og politidepartementet
2008 Justis- og politidepartementet
2009 Justis- og politidepartementet
2010 Justis- og politidepartementet
2011 Justis- og politidepartementet
2012 Justis- og beredskapsdepartementet
2013 Justis- og beredskapsdepartementet
2014 Justis- og beredskapsdepartementet
2015 Justis- og beredskapsdepartementet
2016 Justis- og beredskapsdepartementet
2017 Justis- og beredskapsdepartementet
2018 Justis- og beredskapsdepartementet
2019 Justis- og beredskapsdepartementet
2020 Justis- og beredskapsdepartementet
2021 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Aud Slettemoen 2 0 lovrådgiver 28.06.2000 02.11.2004
2004 Karin M. Bruzelius 2 0 høyesterettsdommer 28.06.2000 02.11.2004
2004 Jan-Fredrik Rafen 1 0 advokat 28.06.2000 02.11.2004
2004 Erling Chr. Selvig 1 0 professor 28.06.2000 02.11.2004
2004 Gaute Sivertsen 1 0 underdirektør 28.06.2000 02.11.2004
2004 Tore Hurlen 1 0 fagsjef 28.06.2000 02.11.2004
2004 Anniken Maurseth 2 0 advokat 28.06.2000 02.11.2004
2004 Solvår Hardeng 2 0 senioringeniør 28.06.2000 02.11.2004
2004 Karoline L. Bøhler 2 0 advokat 28.06.2000 02.11.2004
2004 Ketil Eivindstad 1 0 senior vice president 28.06.2000 02.11.2004
2009 Trond Solvang 1 0 advokat 01.09.2009 12.04.2012
2009 Adrianne Maria Næsvold Ubeda 2 0 daglig leder 01.09.2009 12.04.2012
2009 Mia Ebeltoft 2 0 fagdirektør 01.09.2009 12.04.2012
2009 Erik Røsæg 1 0 professor 01.09.2009 12.04.2012
2009 Harald Thomsen 1 0 daglig leder 01.09.2009 12.04.2012
2009 Viggo Bondi 1 0 advokat 01.09.2009 12.04.2012
2009 Kyrre Joakim Bronder 1 0 seniorrådgiver 01.09.2009 21.04.2012
2009 Ingeborg B. Holtskog Olebakken 2 0 lovrådgiver 01.09.2009 12.04.2012
2010 Trond Solvang 1 0 advokat 01.09.2009 12.04.2012
2010 Erik Røsæg 1 0 professor 01.09.2009 12.04.2012
2010 Ingeborg B. Holtskog Olebakken 2 0 lovrådgiver 01.09.2009 12.04.2012
2010 Harald Thomsen 1 0 daglig leder 01.09.2009 12.04.2012
2010 Viggo Bondi 1 0 advokat 01.09.2009 12.04.2012
2010 Mia Ebeltoft 2 0 fagdirektør 01.09.2009 12.04.2012
2010 Kyrre Joakim Bronder 1 0 seniorrådgiver 01.09.2009 21.04.2012
2010 Adrianne Maria Næsvold Ubeda 2 0 daglig leder 01.09.2009 12.04.2012
2011 Mia Ebeltoft 2 0 fagdirektør 01.09.2009 12.04.2012
2011 Viggo Bondi 1 0 advokat 01.09.2009 12.04.2012
2011 Adrianne Maria Næsvold Ubeda 2 0 daglig leder 01.09.2009 12.04.2012
2011 Ingeborg B. Holtskog Olebakken 2 0 lovrådgiver 01.09.2009 12.04.2012
2011 Trond Solvang 1 0 advokat 01.09.2009 12.04.2012
2011 Kyrre Joakim Bronder 1 0 seniorrådgiver 01.09.2009 21.04.2012
2011 Harald Thomsen 1 0 daglig leder 01.09.2009 12.04.2012
2011 Erik Røsæg 1 0 professor 01.09.2009 12.04.2012
2012 Harald Thomsen 1 0 daglig leder 01.09.2009 12.04.2012
2012 Erik Røsæg 1 0 professor 01.09.2009 12.04.2012
2012 Kyrre Joakim Bronder 1 0 seniorrådgiver 01.09.2009 21.04.2012
2012 Viggo Bondi 1 0 advokat 01.09.2009 12.04.2012
2012 Ingeborg B. Holtskog Olebakken 2 0 lovrådgiver 01.09.2009 12.04.2012
2012 Trond Solvang 1 0 advokat 01.09.2009 12.04.2012
2012 Mia Ebeltoft 2 0 fagdirektør 01.09.2009 12.04.2012
2012 Adrianne Maria Næsvold Ubeda 2 0 daglig leder 01.09.2009 12.04.2012