Forvaltningsdatabasen

Byggegarantiutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Byggegarantiutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Byggegarantiutvalget
Utvalgsnummer: 362
Opprettelsesår: 2015
Tilhørende departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2014 Justis- og beredskapsdepartementet
2015 Justis- og beredskapsdepartementet
2016 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2015 Jarbjørg Grøtte 2 0 partner 01.01.2015 01.07.2016
2015 Tonje Berggren 2 0 advokat 01.01.2015 01.07.2016
2015 Per Jæger 1 0 adm. direktør 01.01.2015 01.07.2016
2015 Herman Bruserud 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 01.07.2016
2015 Kristine Berstad Møse 2 0 sekretær 01.01.2015 01.07.2015
2015 Torgeir Øines 1 80110 regiondirektør 01.01.2015 01.07.2016
2016 Jarbjørg Grøtte 2 0 partner 01.01.2015 01.07.2016
2016 Per Jæger 1 0 adm. direktør 01.01.2015 01.07.2016
2016 Herman Bruserud 1 0 førsteamanuensis 01.01.2015 01.07.2016
2016 Tonje Berggren 2 0 advokat 01.01.2015 01.07.2016
2016 Torgeir Øines 1 80110 regiondirektør 01.01.2015 01.07.2016