FORVALTNINGSDATABASEN

Fagråd for Produktregisteret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fagråd for Produktregisteret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fagråd for Produktregisteret
Utvalgsnummer: 367
Opprettelsesår: 2008
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 2015
Hjemmel:
Mandat:
Tidsfrist: 0
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Råd til forvaltningen
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2007 Miljøverndepartementet
2008 Miljøverndepartementet
2009 Miljøverndepartementet
2010 Miljøverndepartementet
2011 Miljøverndepartementet
2012 Miljøverndepartementet
2013 Miljøverndepartementet
2014 Klima- og miljødepartementet
2015 Klima- og miljødepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2008 Per Einar Fjeldstad 1 0 leder Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2008 Mette Nafstad Brynhildsen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2011
2008 Cecilie R.F. Skarning 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2008 Anne Mari Opheim 2 0 ass. avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2008 Marte Kittilsen 2 2590 rådgiver Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2008 Nina Holmengen 2 4680 førstekonsulent Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2008 Pål Molander 1 5900 forskningsdirektør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2008 Hege E. Hansen 2 5900 senioringeniør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2008 Gunnar Brunborg 1 6550 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2008 Bjørn Erikson 1 8750 yrkeshygieniker Departementet 01.01.2008 30.09.2010
2008 Jorunn Britt Lill Skøien 2 13580 kontorsjef Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2008 Erlend Spikkerud 1 14000 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2008 Arne Skjelle 1 14700 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2008 Erik Andrew 1 14820 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2008 Torbjørn Moe 1 19000 overingeniør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2008 Nils Henrik Agerup 1 31570 sjefingeniør Departementet 01.01.2008 31.08.2013
2009 Mette Nafstad Brynhildsen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2011
2009 Cecilie R.F. Skarning 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2009 Per Einar Fjeldstad 1 0 leder Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Anne Mari Opheim 2 0 ass. avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2009 Marte Kittilsen 2 2590 rådgiver Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2009 Nina Holmengen 2 4680 førstekonsulent Departementet 01.01.2008 31.12.2009
2009 Pål Molander 1 5900 forskningsdirektør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2009 Hege E. Hansen 2 5900 senioringeniør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2009 Gunnar Brunborg 1 6550 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2009 Bjørn Erikson 1 8750 yrkeshygieniker Departementet 01.01.2008 30.09.2010
2009 Jorunn Britt Lill Skøien 2 13580 kontorsjef Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2009 Erlend Spikkerud 1 14000 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2009 Arne Skjelle 1 14700 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2009 Erik Andrew 1 14820 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2009 Torbjørn Moe 1 19000 overingeniør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2009 Cecilie Kristiansen 2 20200 seksjonssjef Departementet 01.01.2009 07.12.2015
2009 Nils Henrik Agerup 1 31570 sjefingeniør Departementet 01.01.2008 31.08.2013
2010 Mette Nafstad Brynhildsen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2011
2010 Anne Mari Opheim 2 0 ass. avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2010 Cecilie R.F. Skarning 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2010 Ali Reza Tirna 1 1700 yrkeshygieniker Departementet 01.01.2010 07.12.2015
2010 Marte Kittilsen 2 2590 rådgiver Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2010 Pål Molander 1 5900 forskningsdirektør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2010 Hege E. Hansen 2 5900 senioringeniør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2010 Gunnar Brunborg 1 6550 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2010 Bjørn Erikson 1 8750 yrkeshygieniker Departementet 01.01.2008 30.09.2010
2010 Jorunn Britt Lill Skøien 2 13580 kontorsjef Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2010 Erlend Spikkerud 1 14000 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2010 Arne Skjelle 1 14700 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2010 Erik Andrew 1 14820 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2010 Torbjørn Moe 1 19000 overingeniør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2010 Cecilie Kristiansen 2 20200 seksjonssjef Departementet 01.01.2009 07.12.2015
2010 Nils Henrik Agerup 1 31570 sjefingeniør Departementet 01.01.2008 31.08.2013
2011 Anne Mari Opheim 2 0 ass. avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2011 Cecilie R.F. Skarning 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2011 Mette Nafstad Brynhildsen 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2008 31.12.2011
2011 Ali Reza Tirna 1 1700 yrkeshygieniker Departementet 01.01.2010 07.12.2015
2011 Marte Kittilsen 2 2590 rådgiver Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2011 Pål Molander 1 5900 forskningsdirektør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2011 Hege E. Hansen 2 5900 senioringeniør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2011 Gunnar Brunborg 1 6550 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2011 Jorunn Britt Lill Skøien 2 13580 kontorsjef Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2011 Erlend Spikkerud 1 14000 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2011 Arne Skjelle 1 14700 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2011 Erik Andrew 1 14820 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2011 Torbjørn Moe 1 19000 overingeniør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2011 Cecilie Kristiansen 2 20200 seksjonssjef Departementet 01.01.2009 07.12.2015
2011 Nils Henrik Agerup 1 31570 sjefingeniør Departementet 01.01.2008 31.08.2013
2012 Cecilie R.F. Skarning 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2012 Anne Mari Opheim 2 0 ass. avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2012 Ali Reza Tirna 1 1700 yrkeshygieniker Departementet 01.01.2010 07.12.2015
2012 Marte Kittilsen 2 2590 rådgiver Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2012 Pål Molander 1 5900 forskningsdirektør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2012 Hege E. Hansen 2 5900 senioringeniør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2012 Gunnar Brunborg 1 6550 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2012 Gunstein Instefjord 1 7750 fagdirektør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2012 Eva Løvseth 2 8520 seniorrådgiver Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2012 Mette Bjørnstad 2 11880 seniorrådgiver Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2012 Ørnulf Halmrast 1 13460 regiondirektør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2012 Rannveig Landet 2 13530 direktør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2012 Jorunn Britt Lill Skøien 2 13580 kontorsjef Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2012 Erlend Spikkerud 1 14000 seniorrådgiver Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2012 Tor Erik Jørgensen 1 14300 seksjonssjef Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2012 Arne Skjelle 1 14700 adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2012 Erik Andrew 1 14820 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 31.05.2012
2012 Torbjørn Moe 1 19000 overingeniør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2012 Cecilie Kristiansen 2 20200 seksjonssjef Departementet 01.01.2009 07.12.2015
2012 Nils Henrik Agerup 1 31570 sjefingeniør Departementet 01.01.2008 31.08.2013
2013 Anne Mari Opheim 2 0 ass. avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2013 Cecilie R.F. Skarning 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2013 Ali Reza Tirna 1 1700 yrkeshygieniker Departementet 01.01.2010 07.12.2015
2013 Marte Kittilsen 2 2590 rådgiver Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2013 Gunnar Brunborg 1 6550 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2013 Gunstein Instefjord 1 7750 fagdirektør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2013 Eva Løvseth 2 8520 seniorrådgiver Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2013 Mette Bjørnstad 2 11880 seniorrådgiver Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2013 Ørnulf Halmrast 1 13460 regiondirektør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2013 Rannveig Landet 2 13530 direktør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2013 Tor Erik Jørgensen 1 14300 seksjonssjef Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2013 Torbjørn Moe 1 19000 overingeniør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2013 Cecilie Kristiansen 2 20200 seksjonssjef Departementet 01.01.2009 07.12.2015
2013 Siri Hagehaugen 2 31510 avdelingsleder Departementet 01.01.2013 07.12.2015
2013 Nils Henrik Agerup 1 31570 sjefingeniør Departementet 01.01.2008 31.08.2013
2014 Anne Mari Opheim 2 0 ass. avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2014 Cecilie R.F. Skarning 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2014 Ali Reza Tirna 1 1700 yrkeshygieniker Departementet 01.01.2010 07.12.2015
2014 Marte Kittilsen 2 2590 rådgiver Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2014 Gunnar Brunborg 1 6550 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2014 Gunstein Instefjord 1 7750 fagdirektør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2014 Eva Løvseth 2 8520 seniorrådgiver Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2014 Mette Bjørnstad 2 11880 seniorrådgiver Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2014 Ørnulf Halmrast 1 13460 regiondirektør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2014 Rannveig Landet 2 13530 direktør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2014 Tor Erik Jørgensen 1 14300 seksjonssjef Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2014 Torbjørn Moe 1 19000 overingeniør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2014 Cecilie Kristiansen 2 20200 seksjonssjef Departementet 01.01.2009 07.12.2015
2014 Siri Hagehaugen 2 31510 avdelingsleder Departementet 01.01.2013 07.12.2015
2015 Anne Mari Opheim 2 0 ass. avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2015 Cecilie R.F. Skarning 2 0 fagdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2015 Ali Reza Tirna 1 1700 yrkeshygieniker Departementet 01.01.2010 07.12.2015
2015 Marte Kittilsen 2 2590 rådgiver Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2015 Gunnar Brunborg 1 6550 avdelingsdirektør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2015 Gunstein Instefjord 1 7750 fagdirektør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2015 Eva Løvseth 2 8520 seniorrådgiver Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2015 Mette Bjørnstad 2 11880 seniorrådgiver Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2015 Ørnulf Halmrast 1 13460 regiondirektør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2015 Rannveig Landet 2 13530 direktør Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2015 Tor Erik Jørgensen 1 14300 seksjonssjef Departementet 01.01.2012 07.12.2015
2015 Torbjørn Moe 1 19000 overingeniør Departementet 01.01.2008 07.12.2015
2015 Cecilie Kristiansen 2 20200 seksjonssjef Departementet 01.01.2009 07.12.2015
2015 Siri Hagehaugen 2 31510 avdelingsleder Departementet 01.01.2013 07.12.2015